Kerkblad ‘Voetius’ 1 februari 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 4 februari

10.00 uur ds. A. de Wit, Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. M.C. Stehouwer uit Wijngaarden

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, tel. Nr. 339439

Oppasdienst: Caroline Phiri, Carin van der Bijl, Jelte Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Als je een zaadje in de grond stopt, komt er na een tijdje een plantje uit. Wat een wonder! Op de zondagschool hoor je hoe je ook kunt groeien in geloof.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming een project van Kerk in Actie in India. In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen en moeten veel kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Komende zondagmorgen bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. ‘s Avonds heb ik geruild met collega Stehouwer. Van harte welkom in beide diensten.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De collecte op 28 januari voor het diaconale werk in de eigen gemeente heeft € 186,10 opgebracht. Via de bank hebben we enkele bedragen overgemaakt gekregen, deze worden meegenomen in de daarvoor bestemde collecten. Hartelijk dank voor uw gift!

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand januari bedroeg: € 913,66 voor de gewone collecte en € 240,10 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Via bankoverschrijving ontvingen we € 10 voor het verjaardagsfonds. Hartelijk dank voor uw giften! De Heere heeft een blijmoedige gever lief (2 Kor. 9:7).

VANUIT DE KERKENRAAD

– Bezinningsuur – Aansluitend aan de gebedstijd start op 7 februari om 20:00 uur het bezinningsuur (gesprekskring) voor de viering van het Heilig Avondmaal. Bij de bezinning gebruiken we het boek ‘Van kracht tot kracht’ van Ds. L.W. Smelt. Deze keer staan we stil bij ‘Waardige gast en verboden toegang’. Welkom!

Orgelconcert – We zijn blij dat de werkzaamheden aan het orgel afgerond zijn. Het resultaat willen we graag aan u laten horen op D.v. zaterdag 3 februari om 19:30 uur. Tijdens deze samenkomst zal er een korte toelichting zijn van orgelbouwer Henk van Eeken. Er is ruimte voor samenzang en een orgelbespeling door Maarten van Kapel.

Daarnaast zal ook de brassband “oefening en uitspanning” o.l.v. Anno Appelo medewerking verlenen aan het programma. Zij zullen vanaf 19:15 uur al enkel muziekwerken spelen.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting in ons gemeentecentrum De Rank. Welkom!

Harmonium gevraagd – Voor de gesloten afdeling in Elzenhoven is men op zoek naar een harmonium. Mocht u iets weten? Neem dan contact op met dhr. H. Hoogendoorn, 0416 273413. Voor meer informatie: zie regioberichten in deze Voetius.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Alpha Cursus – Op donderdag 1 februari om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 1 februari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Orgelconcert – Zaterdag 3 februari wordt er een orgelconcert gehouden in onze kerk. Aanvang: 19:30 uur. Zie boven voor meer informatie.

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 5 februari om 19:00 uur in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 6 februari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

Contactmiddag – Woensdagmiddag 7 februari om 14:00 uur is er de maandelijkse contactmiddag. Na de pauze verzorgt de MAF (Mission Aviation Fellowship) een presentatie. Van harte welkom in De Rank om 14:00 uur.

– Gebedstijd – Woensdagavond 7 februari om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– Bezinningsuur – Woensdagavond 7 februari om 20:00 uur in De Rank is er een moment van bezinning rondom de viering van het Avondmaal. Zie boven voor meer info.

Alpha Cursus – Donderdagavond 8 februari om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 8 februari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Tenslotte

Dankbaar kijken we terug op de Kerk, School en Gezinsdienst. Mooi om met elkaar het project in de Kerk af te sluiten. Allen die hun medewerking hebben verleend: hartelijk bedankt! Bij het thema: ‘Eten met Jezus Christus’ denk ik ook automatisch aan de viering van het Heilig Avondmaal. Komende zondag bereiden we ons voor om aan Zijn tafel te zitten. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1