Kerkblad ‘Voetius’ 1 maart 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 4 maart

10.00 uur ds. C. van Andel uit Amsterdam

18.30 uur ds. M. Zeeman uit Hoogblokland

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Caroline Phiri, Marieke Sleutjes, Lucas Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagschool voor groep 1 t/m 5. Op het plein van de tempel worden allerlei spullen verkocht. Dat maakt Jezus boos, omdat de tempel gebruikt wordt als een plek om geld te verdienen en niet als een heilige plek om God te ontmoeten. Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor onze zustergemeente Tôn. Deze kleine gemeente moet zelf voor lesmateriaal van de basisschool zorgen voor het Christelijk onderwijs. Graag willen wij hen steunen bij de aanschaf van goed en verantwoord materiaal.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Zondagmorgen ontvangen we een gastvoorganger. In verband met de voorbereidingen van de komende nascholing (8 en 9 maart) heb ik ’s avonds geruild met Ds. Zeeman. Goede diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon Mevr. H. Schouten-van Boksel ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op huisbezoek 1x € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

Alpha cursus Waalwijk – We zijn met de Alpha cursus alweer een aantal weken op weg. Het zijn mooie en leerzame avonden. Donderdag 1 maart is er geen Alpha cursus, omdat we het daarop volgende weekend (2 & 3 maart) bij elkaar komen om ons te verdiepen in de persoon en het werk van de Heilige Geest. Deze bijeenkomsten zijn op een andere locatie (Oosterhout). We willen u vragen om voor deze mensen (deelnemers en leiding), maar ook voor het onderwerp dat centraal staat in het weekend te bidden!

Nascholing predikant – Volgende week donderdag en vrijdag (8 en 9 maart) is ds. De Wit afwezig in verband met de verplichte nascholing. Neemt u voor pastorale vragen contact op met één van de wijkouderlingen en voor de overige zaken met scriba Corné Mandemakers (0416-337219).

– GZB-dag – Op D.V. zaterdag 17 maart 2018 wordt voor de tweede keer de GZB-dag gehouden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema is: ‘Laat je zien!’ Met dit thema willen we samen ontdekken hoe we als kerk wereldwijd meer oog krijgen voor mensen om ons heen. We laten ons inspireren door verhalen uit Colombia, Slowakije, Libanon, Zuid-Soedan, waar onze sprekers het Evangelie delen, juist ook met mensen die door niemand anders worden gezien. Welkom op deze bemoedigende dag!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Alpha Cursus – Donderdagavond 1 maart is er geen Alpha cursus in De Rank in verband met het komende Alpha uitje op 2 en 3 maart.

– MGB – Donderdagavond 1 maart om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Gesprekskring Stagelopers – Op 4 maart om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 5 maart om 19:00 uur in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 6 maart om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

Contactmiddag – U bent allen weer van harte welkom op onze volgende contactmiddag D.V. op woensdag 7 maart 2018. Aanvang 14:00 uur. in De Rank. De presentatie is deze middag in handen van dhr. en mevr. P. Schipper uit Tiel met het thema: “Kunst en kitsch”. U kunt oude spulletjes van zilver of aardewerk, schilderijtjes (met signatuur) etc. meenemen, zodat de heer Schipper tijdens de PowerPoint presentatie over antiek in de boeken duikt om te ontdekken of de meegebrachte artikelen waarde hebben en er misschien nog wel een mooi verhaal aan vast zit. Sieraden worden deze middag niet besproken.

– Gebedstijd – Woensdagavond 7 maart om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

Alpha Cursus – Donderdagavond 8 maart om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 8 maart om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdagavond 9 maart is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur. Zien we jullie weer?

Tenslotte

Afgelopen zondag hoorden we hoe je bemoedigd op weg mag gaan. Niet alleen voor de doopouders, maar voor heel de gemeente. Tegelijk werden we ook opgeroepen om te luisteren naar wat Jezus Christus ons te zeggen heeft. Luisteren naar Jezus verandert je, zodat je een getuige wordt van Hem! Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1