Kerkblad ‘Voetius’ 1 November 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 4 november

10.00 uur ds. M.C. Stehouwer uit Wijngaarden

17.00 uur ds. A. de Wit, zangdienst m.m.v. jeugdkoor Nadiah

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Anja Mijdam, Jelte Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Er is zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied is: ‘k Heb Jezus nodig (OTH 403). Vandaag is het best een lastig verhaal. Het gaat weer over de visioenen van Johannes. Er gebeuren veel nare dingen, maar we mogen ook weten dat als Jezus terugkomt Hij voor altijd Koning zal zijn, in de Hemel en op de aarde. Dan breekt de tijd van vrede aan die nooit meer ophoudt!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming stichting Dorcas. Met uw bijdrage kan Dorcas mensen op weg helpen om zich verder te ontwikkelen. Door bijvoorbeeld een ramp of armoede zitten zij in de knel en komen ze niet verder. Met hulp van Dorcas komen ze weer tot bloei. Dorcas werkt in 18 landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Deze zondagmorgen heb ik geruild met collega Stehouwer. ’s Middags hebben we een zangdienst waarin het Interkerkelijk Jeugdkoor Nadiah haar medewerking verleend. Aansluitend willen we met elkaar eten. Zie onder voor meer informatie. Hartelijk welkom in de beide diensten!

Woensdag 7 november

14:00 uur ds. E. van Wijk & A. de Wit, Locatie: de kerk van Sprang.

19:30 uur ds. A. de Wit, dankstond voor gewas en arbeid

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, Tel. Nr. 06-29067029

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van Woord en Daad. In september zijn de Filipijnen zwaar getroffen door de orkaan Mangkhut. Deze orkaan heeft veel schade aangericht. Met uw hulp kan er herbouw plaatsvinden en kan er ondersteuning geboden worden bij het herstel van de voedselvoorziening. Beide collectes van harte aanbevolen!

Dankdagcollecte: Bij de uitgang houden we dankdagcollecte. Van harte aanbevolen om uw dankbaarheid aan de Heere in uw aanwezigheid als wel in gift tot uitdrukking te brengen. Van harte aanbevolen.

Bij de diensten: ’s Middags hebben we een gezamenlijke dienst die gericht is op de kinderen. Deze organiseren we samen met de hervormde gemeente van Sprang in de kerk van Sprang. Het thema is: ‘Alles geef ik U!’ naar aanleiding van Markus 12: 41-44. Dit thema is ook op de scholen van Sprang-Capelle aan de orde geweest.

Zondag 11 november

10.00 uur ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch

18.30 uur ds. T. Wegman uit Zeist

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Amy de Rooij, Milou Roos, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied is ‘We zullen opstaan’ (ELB 475). We horen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God heeft in het begin de hemel en de aarde geschapen, maar het is niet meer zo mooi als in het begin. Er zijn mensen die niet naar God luisteren en nare dingen doen. Ook worden er nog mensen ziek en gaan dood. God gaat ons een nieuwe wereld geven, net zo mooi als het Paradijs. Daar mogen wij voor altijd wonen.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor stichting Red een kind. Red een Kind wil kinderen uit (extreme) armoede halen door hen goed onderwijs te geven. Daarom trainen we ouders en leraren om de scholen te leiden, goed les te kunnen geven en aandacht te hebben voor kwetsbare kinderen.

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Goede diensten met elkaar gewenst.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen zondagen hebben de volgende bedragen opgebracht: 22 juli voor ZOA noodhulp aan kinderen € 149,60; 29 juli voor GZB project 1027 in Malawi € 180,70; 5 augustus voor Stichting Schuilplaats € 118,20; 12 augustus voor Stichting Pro Juventute € 144,88; 19 augustus voor de Herberg € 167,82, 26 augustus Kerk in Actie Kameroen € 209,00; 2 september Open Doors India € 126,71; 9 september ZOA € 128,50, 16 september werk in eigen gemeente € 139,65 en de uitgangscollecte voor Arm in Arm € 225,05; 23 september Kerk in Actie Redeemer church € 140,70; 30 september project 1027 Albanië € 282,45; op 7 oktober GZB € 90,60; 14 oktober Warmis Peru € 219,30; 21 oktober Scharlaken koord € 183,15 en de uitgangscollecte op 21 oktober voor Sulawesi Christelijk Noodhulpcluster € 600,00 welke door de diaconie verdubbeld wordt. Hartelijk dank ook voor de giften die wij via de bankrekening ontvangen.

College van kerkrentmeester: Broeder C.S. Kamp ontving tijdens de weeksluiting 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ouderling J.H. van den Broek ontving op bezoek 1x € 10 voor onderhoud begraafplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 en 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

 VANUIT DE KERKENRAAD

– Benoeming kerkenraad – In haar laatste vergadering heeft de kerkenraad André Boer (Wendelnesseweg-Oost 30, 5161 ZA, Sprang-Capelle) benoemd in de openstaande vacature van diaken. Hij heeft tot en met 9 november de tijd om zijn beslissing kenbaar te maken. Veel zegen en wijsheid gewenst nu deze roeping tot u komt. Laten we als gemeente ook biddend meeleven met André en Nel Boer. We zijn dankbaar dat we als kerkenraad deze benoeming konden doen. Daarnaast blijven er nog openstaande vacatures en zijn er aan het einde van het jaar 3 ouderlingen en 1 diaken herkiesbaar. In de volgende kerkenraadsvergadering buigen we ons hier opnieuw over.

– Zangdienst – Komende zondag 4 november is er om 17:00 uur een zangdienst. Het Interkerkelijk Jeugdkoor Nadiah uit Giessen/Rijswijk verleent haar medewerking aan deze dienst. Er is een mooi programma vastgesteld waarbij koor en gemeente samen zingen tot eer van God. Na de dienst willen we met elkaar eten. Daarvoor hebben we uw medewerking nodig. Wilt u mee eten? Neem dan belegde broodjes, boterhammen of sandwiches mee. Deze kunt u voor de zangdienst afgeven in De Rank. Na de dienst zal er een buffet zijn waar we met elkaar van kunnen eten. Voor koffie, thee of fris wordt gezorgd. Neem gerust familie, vrienden of geïnteresseerden mee die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met onze kerk! Van harte welkom! Aanvang 17.00 uur.

VANUIT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

– Kerkschoonmaak – Het ziet er weer prachtig schoon uit! Vorige week zijn een aantal vrijwilligers een morgen actief geweest om de kerk en de hal van De Rank schoon te maken. Hartelijk dank voor jullie inzet!

VANUIT DE DIACONIE

Voedselpakketten Dorcas – D.v. woensdag 7 november is het dankdag voor gewas en arbeid. In deze week wordt ook landelijke de Dorcas voedselactie gehouden. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Afgelopen zondag heeft u een flyer hierover gekregen en de diaconie roept u op deze actie te steunen. Alle bijdragen, klein of groot, zijn van harte welkom. Als u een boodschappenpakket heeft samengesteld kunt u dat op Dankdag 7 November tussen 19.00 en 19.30 en zaterdag 10 november, tussen 10.00 en 11.00 uur afleveren in de Rank aan de Hollandsestraat. We voeren deze inzameling uit in samenwerking met Hervormd Sprang en de scholen in Sprang-Capelle. De volgende producten zijn welkom: suiker (kiloverpakking), theebiscuit, Liga (geen Milkbreak), limonadesiroop (geen plastic fles), tandenborstel, tandpasta, zonnebloemolie (literfles), groenten in blik (800 gram, geen glas), fruit in blik (800 gram, geen glas), doosje (vruchten)thee, witte of bruine bonen in blik (800 gram, geen glas), jam, macaroni/spaghetti (500-gramsverpakking), rijst (kiloverpakking). Van harte aanbevolen!

VANUIT ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– GZB dagboek – Binnenkort is het GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2019’ weer te verkrijgen. Hieronder volgen 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2019 te kopen:

  1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.
  2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
  3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
  4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
  5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland..

Wacht niet te lang. Voor u het weet is het dagboek uitverkocht. Dus bestel hem nu! Dat kan via de zendings- en evangelisatiecommissie (intekenlijst in De Rank). Naam contactpersoon: Rijk-Jan Pleijter, emailadres: rjpleijter@xs4all.nl

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 1 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 5 november komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 5 november om 19:00 uur in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 6 november is er geen catechese i.v.m. dankdag.

Dankdagdiensten – Woensdagmiddag 7 november om 14:00 uur in Sprang en ’s avonds om 19:30 uur in de kerk.

Gebedstijd – In verband met dankdag is er geen gebedstijd.

– MGB – Donderdagavond 8 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Oud-papier – Zaterdag 10 november hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Cees Vroegrijk & dhr. Henk Hoefnagel. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Catechese – Op dinsdagavond 13 november om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

Contactmiddag – Woensdagmiddag 14 november is er weer een contactmiddag. Ds. De Wit verzorgt de meditatie. Aansluitend zal Dhr. Joh. van Eersel een natuurfilm laten zien. De aanvang is om 14.00 uur en we sluiten af om 16.00 uur. Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Alie v.d. Hoven (tel: 0416-333681).

– MGB – Donderdagavond 15 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Vrijdag 16 november is er tienerclub TOV.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1