Kerkblad ‘Voetius’ 10 januari 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 13 januari

10.00 uur ds. A. de Wit, Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur dr. J. van Eck uit Lexmond

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, Tel. Nr. 06-12022944

Oppasdienst: Miyuki Pleijter, Anja Mijdam, Jelte Opendorp, Finette Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied van deze zondag is: Als je bidt zal Hij je geven (OTH 376). In het verhaal van vandaag gaat het erom dat je niet hoeft op te scheppen wat je doet voor je geloof, bijvoorbeeld het geven van collectegeld. Het is niet nodig om aan iedereen te vertellen hoeveel geld je weggeeft, God de Vader ziet wat je doet en dat is genoeg.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor Edukans. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs is de kans van hun leven. Miljoenen kinderen en jongeren wereldwijd hebben die kans nog niet. Edukans werkt hard om dat te veranderen. Maar dat kunnen we niet zonder u. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Tijdens het rondbrengen van de kerstattenties hebben de volgende wijkcontactpersonen een gift ontvangen: mevr. P.H. Quirijns-Waarts ontving 1x € 5 en 1x € 10 voor de kerk; mevr. J.G.J. Nasarany-van der Schans ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats; mevr. C.M. Tiemersma-Verhoog ontving 1x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Alpha cursus – Op 17 januari 2019 starten we met een Alpha cursus in Waalwijk! De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je: …meer wilt weten over het christelijk geloof, …wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde; …nieuwe mensen wilt ontmoeten; …je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. We beginnen op 17 januari om 19:30 uur in De Rank (Hollandsestraat 5). Voor vragen en/of aanmelding kun je contact opnemen met: Willemien Nijzink, Dennis Heijkoop of Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl)

 

VANUIT DE JEUGDRAAD

Jeugdkamp 2019 – Hallo jongens en meiden! Het duurt nog even, maar ook dit jaar gaan we weer met z’n allen op kamp. Dit keer in het weekend van vrijdag 5 t/m zondag 7 april naar de kampeerboerderij waar we vorig jaar ook geweest zijn. Reserveer dus dit weekend alvast in je agenda en in de agenda van je ouders, dit wil je niet missen!

– Sprang bouwt aan verandering – Op zaterdagavond 9 februari zal het Willem van Oranje College in Waalwijk omgebouwd worden tot restaurant. De jongeren van het Zambia project zullen een driegangendiner voor u serveren met tussendoor entertainment. De opbrengst van deze avond zal ook in zijn geheel ten goede komen aan deze groep. De kosten zijn € 17,50 (incl. 1 consumptie) en voor de kinderen tot 12 jaar € 12,50. Opgave is mogelijk op de site www.hervormdsprang.nl (onder formulieren), via formulieren in de Rank of via Tine Mandemakers: 06-30671557. Allen van harte welkom!

VANUIT DE MUSICALGROEP BESOYEN

Open avond Musicalgroep – Wil jij iets nieuws gaan doen? Of heb je ons ‘toevallig’ gezien tijdens onze kerstoptredens? Dit is jouw kans om een keer te komen kijken bij een musicalgroep. Doe de eerste stap en kom naar onze open avond op donderdag 17 januari! Bij de musicalgroep kruip je één avond in de week in een ander personage. Je leert hoe je kunt acteren en hoe je kunt zingen. Dit doe je niet alleen, want de groep wordt ondersteund door twee energieke dames. Esther laat iedereen een toontje hoger zingen en Hilde laat je spelen alsof je de Farao van Egypte bent.

Ben je 7 jaar of ouder dan zien we je graag om 18.30 uur bij de MusicalKids. Als je 13 jaar of ouder bent, dan zien we je graag om 19:30 bij de Musicalgroep. De openavond van de MusicalKids duurt tot 19:45 uur en de open avond van de Musicalgroep duurt tot 21:30. De open avond wordt gehouden in gemeentecentrum de Rank, Hollandsestraat 5 in Waalwijk.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 10 januari om 19:30 uur is de nieuwjaarsreceptie van de Musicalgroep Besoyen.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Aanstaande vrijdag 11 januari is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot vrijdag! Groetjes, de TOV leiding

– Oud-papier – Zaterdag 12 januari hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Stefan van Beek & dhr. Eric v/d Galiën en wagen 2: dhr. Jan Drop jr. & dhr. Cees Vroegrijk. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Kerkenraadsvergadering – Maandag 14 januari om 19:30 uur vergadert de kerkenraad in De Rank.

Catechese – Op dinsdagavond 15 januari is er om 19:00 uur Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– Bezinningsuur – Woensdagavond 16 januari is er om 20:00 uur het bezinningsuur (gesprekskring) voor de viering van het Heilig Avondmaal. Het is goed om met elkaar in gesprek te zijn om een diepere beleving van het Avondmaal. Bij de bezinning gebruiken we het boek ‘Van kracht tot kracht’ van Ds. L.W. Smelt. Deze keer lezen we over ‘Gehoorzaam tot de dood’.

– Vrouwenochtend – Donderdag 17 januari is er weer een vrouwenochtend. We bespreken hoofdstuk 6 uit het boekje Schitterende beelden: ” Gefundeerd beeld”. Jullie zijn welkom om 9.15 uur bij Marijke Mesch A.B van Lieshoutlaan 26 in Waalwijk. Tot dan!

– MGB – Donderdagavond 17 januari is de open avond van de Musicalgroep Besoyen in De Rank. Zie boven voor meer informatie.

Alpha Cursus – Donderdag 17 januari begint de Alpha Cursus. Voor aanmelding en meer informatie zie boven.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 18 januari om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Deze viering is goed geschikt voor hen die (lichamelijk) moeite hebben om in de kerk aan het Avondmaal te gaan. Wees welkom!

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Volgende week zaterdag 19 januari hebben we weer een RBK-middag. Zijn jullie er ook weer bij? Dat zou gezellig zijn! We gaan zingen, luisteren en knutselen. We beginnen om 13:30 uur en de RBK-middag is om 15:30 uur afgelopen. Tot zaterdag 19 januari! Groetjes, de leiding.

Tenslotte

Bedankt voor de vele kaarten die wij ontvingen rondom de feestdagen, de jaarwisseling en verjaardag. Verrassend om zoveel wensen en meeleven te ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1