Kerkblad ‘Voetius’ 11 april 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 14 april

10.00 uur ds. A. de Wit, Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Noordam uit Nieuwendijk

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, tel.nr. 277385

Oppasdienst: Amy de Rooij, Carin van der Bijl, Milou Roos, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. We zingen het kinderlied van het paasproject als de kinderen terugkomen van de zondagsschool. Het verhaal gaat verder. Jezus is ter dood veroordeeld en wordt gekruisigd. Zelfs aan het kruis spotten mensen met Hem. Jezus sterft en wordt begraven. Volgende week op het Paasfeest mogen wij horen dat het verhaal hier niet mee ophoudt.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van TEAR (TEgen ARmoede). Het noorden van India is het armste gedeelte van India. Het leven op het platteland van India niet gemakkelijk. Als mensen al een eigen stukje grond hebben, kunnen ze daar maar met moeite van leven. Veel mensen werken als dagarbeider in de landbouw, in zandmijnen, of op plantages. TEAR investeert de komende jaren in het trainen van lokale gemeenschappen. Het doel is om de mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Extra deurcollecte: Zoals we vorige week aangekondigd hebben, is er op deze zondag een ingelaste deurcollecte bestemd voor de noodhulp in Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai laat een spoor van verwoesting, overstromingen en wanhoop achter. Als gevolg van vervuild drinkwater zijn er ook besmettelijke ziektes ontstaan. De Diaconie sluit aan bij de landelijke actie en vandaag collecteren we voor dit doel! Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen Lukas 23: 26-43. In dit gedeelte volgen we Jezus op Zijn lijdensweg naar het Kruis. ’s Avonds ontvangen we Ds. Immink als oud predikant van Besoyen. Van harte welkom in de diensten.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand maart bedroeg: € 1.052,12 voor de gewone collecte en € 222,85 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). De verjaardagsbusjes hebben in het 1e kwartaal van 2019 het mooie bedrag van € 370 opgebracht. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Gemeenteavond – Op de laatst gehouden gemeenteavond hebben we de uitwerking van verschillende beleidsvoornemens gepresenteerd. De avond is terug te luisteren op kerkdienstgemist.nl. Inmiddels is ook het verslag van de gemeenteavond beschikbaar. Als u het verslag wilt ontvangen, kunt u het opvragen bij de scriba van de kerkenraad. Ook verdere vragen of opmerkingen hoort de kerkenraad graag! U kunt deze doorgeven aan de scriba (scriba@hervormdbesoyen.nl). Op de gemeenteavond hebben we het voornemen bekend gemaakt om een digitale nieuwsbrief te starten in plaats van de huidige maandbrief en zondagsbrief. Deze willen we tegelijk introduceren met het gebruik van de beamer. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat u zich aanmeldt voor deze nieuwsbrief. Dit kunt u doen op www.hervormdbesoyen.nl/nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt u een e-mail in uw mailbox die u moet bevestigen. Mocht u geen email ontvangen na aanmelding, dan kan het zijn dat deze in een spam folder terecht gekomen is. Als u deze email bevestigd heeft is de aanmelding voltooid.

VANUIT DE JEUGDRAAD

Terugblik jeugdkamp – We mogen opnieuw terugkijken op een heel mooi jeugdkamp! Een grote groep kinderen, goed weer, enthousiaste leiding. De juiste ingrediënten voor een fantastisch jeugdkamp. De leiding en ieder die meegeholpen heeft om dit kamp onvergetelijk te maken, heel hartelijk bedankt!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 11 april om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Kampvuuravond – Vrijdagavond 12 april vanaf 20:00 uur (Rechtvaart 27 te Kaatsheuvel).

– Oud-papier – Zaterdag 13 april hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Wim Haverhals & dhr. Cees Vroegrijk en wagen 2: dhr. Jan van Baardwijk & dhr. Johan Verhagen. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Vrouwenvereniging – Op maandag 15 april komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Kerkenraadsvergadering – Op maandagavond 15 april vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 18 april om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Passiestonde Spoorwiel – Op woensdagavond 17 april wordt er een passiestonde gehouden in Spoorwiel. We lezen over het lijden en sterven van Jezus uit het Lukasevangelie. We zingen passieliederen en luisteren naar liederen die Chr. gemengde Zangvereniging “Halleluja” o.l.v. Corry Hakkert voor ons zingt. Ontvangst vanaf 19:00 uur. Aanvang 19:30 uur. Welkom!

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagmiddag 19 april vieren we om 15:00 uur het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. ’s Avonds om 19:30 in de kerk.

Tenslotte

Het was mooi om het jeugdkamp in de kerk af te sluiten samen met alle kinderen en ouders rondom het thema: ‘Op ontdekking!’. Net als de kamerheer uit Ethiopië op ontdekking (op zoek naar God) ging, zo mogen wij ook op weg gaan. Telkens nieuwe dingen over God ontdekken door in je Bijbel te lezen, maar ook door vragen te stellen aan mensen die een tijdje met je mee ‘reizen’. Om Jezus op die manier te vinden en ook steeds beter te leren kennen. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1