Kerkblad ‘Voetius’ 11 januari 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 14 januari

10.00 uur ds. A. de Wit, afscheid en bevestiging ambtsdragers

18.30 uur ds. N.M. van Ommeren uit Nieuwendijk

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, tel. Nr. 06-29067029

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Gini Heijkoop, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Jezus vertelt de mensen over de Heere God, maar Hij laat ook zien wie God is. Zo mogen wij ook door goede dingen te doen, laten zien wie God is.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor het F.D. Roosevelthuis. Het F.D. Roosevelthuis verzorgt vakanties voor mensen die zorg nodig hebben. Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen die het Roosevelthuis bezoeken. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Zondag hebben we een bijzondere dienst waarin we afscheid nemen van 4 broeders en 3 broeders in het ambt hopen te bevestigen. We staan stil bij Lukas 5:1-11. Jezus roept mensen in Zijn dienst. ’s Avonds heb ik geruild met collega Van Ommeren uit Nieuwendijk. Welkom in beide erediensten.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De afgelopen weken hebben de diaconiecollecten het volgende opgebracht: 17 december voor Edukans: € 159,00; de deurcollecte op 17 december voor ZOA: € 151,40; 24 december voor werelddiaconaat Kerk in Actie: € 134,63; 25 december (1e Kerstdag) voor Kinderen in de knel (Kerk in Actie): € 224,65. Hartelijk dank voor uw diaconale giften!

College van kerkrentmeesters: De verjaardagsbusjes hebben in het 4e kwartaal van 2017 het mooie bedrag van € 290,60 opgebracht. Tijdens het rondbrengen van de kerstattenties ontvingen de volgende wijkcontactpersonen een gift: Mevr. J.G.J. Nasarany-van der Schans ontving 1x € 10 en 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats; Mevr. P.H. Quirijns-Waarts ontving 1x € 5 en 1x € 25 voor de kerk; Mevr. A. Van Zelst–Vos ontving 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats; Dhr. G.J.M. van Zelst ontving 1x € 5 voor de kerk; via de collecte ontvingen we ook een gift van € 10 voor het bezorgen van de kerstattenties. Ouderling C.S. Kamp ontving op huisbezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. A. de Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Bevestiging ambtsdragers – Aanstaande zondagmorgen hopen de broeders Rik Opendorp (Wendelnesseweg-Oost 18, 5161 ZA, Sprang-Capelle) en Maarten Kranendonk (Hellebaardstraat 1, 5175 TT, Loon op Zand) bevestigd te worden in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Paul van Vuuren (Bremstraat 15, 5143 AD, Waalwijk) zal bevestigd worden als diaken. We zijn dankbaar voor de broeders die zich in willen zetten voor de gemeente van Christus in Besoyen. We hopen een mooie bevestigingsdienst met elkaar te hebben, waarin we mogen opzien naar God die roept en getrouw is en het ook doen zal. Zo wil de Heere de nieuwe ambtsdragers ook leiden door Zijn Heilige Geest en hen bekwaam maken voor hun taak. Geknield en onder de zegenende handen van de Heere mogen ze hun werk aanvangen!

Nieuwe scriba – Nu Henk Spuijbroek stopt als scriba hebben we Corné Mandemakers bereid gevonden deze taak op zich te nemen. We zijn dankbaar dat hij dit wil doen. Daarnaast zullen een aantal taken (zondagsbrief, afkondigingen) die Henk voorheen deed door anderen verricht gaan worden. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

– Oliebollenactie – De oliebollenactie heeft het mooie bedrag van € 1.100,- opgebracht. Hartelijk dank voor uw bestelling en bijdrage. We danken ook allen die meegewerkt hebben aan deze actie. Dank voor jullie inzet!

– Alpha Cursus – Op 18 januari 2018 willen we starten met een Alpha cursus! De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis en wordt georganiseerd door verschillende kerken in de omgeving.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je: …meer wilt weten over het christelijk geloof, …wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde; …nieuwe mensen wilt ontmoeten; …je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen. Iedereen is van harte welkom, mensen uit de gemeente, maar ook mensen die nog nooit in de kerk zijn geweest.

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd (beter) kennis met het christelijk geloof. Wekelijks komen we als groep bij elkaar. Een cursusavond start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luisteren we naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praten we in kleine groepjes door.

De cursus start op donderdag 18 januari om 19.30 uur in het Parkpaviljoen, Grotestraat 154a in Waalwijk (de eerste keer zonder maaltijd).

Wanneer je mee wilt doen met deze cursus of mensen kent in je omgeving die mee zouden willen doen, kun je dit doorgeven aan Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl/0416-332718). Je kunt ook contact opnemen voor meer informatie. Je bent van harte welkom!

Première Zandkinderen – De eerste musical van de MusicalKids. Op zaterdag 20 januari gaat de musical Zandkinderen in première. Deze musical is gebaseerd op het Bijbelse verhaal van de uittocht uit Egypte. De musical vertelt het verhaal vanuit de ogen van de kinderen. We zien de kinderen vanaf het moment dat het volk vanuit Egypte door de rode zee is getrokken. Hoe zien zij de reis naar het beloofde land? Wie komen ze tegen? Wat gaan ze doen? Hoe kijken zij terug op hun tijd in Egypte? Kom en beleef de tocht door de woestijn samen met de kinderen.

De musical wordt volledig gespeeld door de kinderen van de MusicalKids van Musicalgroep Besoyen. De musical is geschikt voor jong en oud en duurt ongeveer 45 minuten.

De première wordt gehouden op zaterdag 20 januari in het Willem van Oranje College, de Gaard 4 in Waalwijk. Aanvang 19.00 uur, zaal open om 18.30 uur, vrije entree.

Kijk voor meer informatie op www.musicalgroepbesoyen.nl of facebook.com/musicalKidswaalwijk

– 40-dagen kalender 2018 – De negende veertigdagenkalender van Tear ligt voor je klaar. De kalender staat boordevol overdenkingen, inzichten, weetjes én tips. Alles om je te inspireren tijdens de veertig dagen voor Pasen. Thema: Wortel schieten. We gaan tijdens de veertigdagentijd aan de slag met het bouwen van een goed en stevig fundament. De kerntekst van de veertigdagenkalender komt uit Jeremia 17:8 en luidt: Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier, hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

Het bouwen van een goed fundament voor je leven is een hele kunst. Hoe doe je dat? Acht bijzondere schrijvers nemen je aan de hand van de Bijbel mee in hun zoektocht naar antwoorden en nieuwe inzichten. Met de kalender gaat het om een verticale beweging; de diepte in, funderen, een stevig fundament in God. Om van daaruit naar anderen uit te reiken. De veertigdagentijd start op Aswoensdag 14 februari 2018.

Als het u/jullie leuk lijkt om de kalender te lezen kunt u deze online bestellen op www.tear.nl of bij Gertine van Tilborgh, telefoonnummer: 06-12543880 of email: gertine1984@outlook.com. De kalender kost € 3,95 per stuk. Te bestellen tot 15 januari 2018.

Nascholing predikant – Op donderdag 18 en vrijdag 19 januari is ds. De Wit afwezig in verband met de verplichte nascholing. Neemt u voor pastorale vragen contact op met één van de wijkouderlingen en voor de overige zaken met scriba Corné Mandemakers (0416-337219).

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 11 januari om 20:00 uur is er de nieuwjaarsreceptie Musicalgroep Besoyen.

– Tienerclub TOV – He TOV-ers, A.s. vrijdag 12 januari is er weer een TOV avond van 19:30 – 21:30 uur in de Rank in Besoyen. We gaan het ‘Jachtspel’ spelen. Neem daarom een zaklamp mee en trek warme kleren aan! Tot vrijdag! Groetjes, De TOV leiding

– Oud-papier – Zaterdag 13 januari hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Ad Nerings & dhr. Eric v/d Galiën en wagen 2: dhr. Cees Vroegrijk & dhr. Paul van Vuuren. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Vrouwenvereniging – Op maandag 15 januari komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Kerkenraadsvergadering – Maandag 15 januari vergadert de kerkenraad in nieuwe samenstelling om 19:30 uur in De Rank.

Catechese – Op dinsdagavond 16 januari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– Vrouwenochtend – Donderdagmorgen 18 januari hopen we weer samen te komen. Om 9:15 uur staat de koffie klaar. We gaan starten met het boekje: Schitterende beelden. Dit zijn Bijbelstudies over identiteit. Van harte welkom bij Marijke Mesch, A.B. van Lieshoutlaan 26, Waalwijk!

– MGB – Donderdagavond 18 januari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Alpha Cursus – Op 18 januari start de Alpha cursus om 19:30 (Parkpaviljoen, Grotestraat 154a, Waalwijk).

– RainBowKids – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 20 januari hebben we weer een clubmiddag met de Rainbowkids(plus). Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom. We gaan deze middag doorbrengen in de gymzaal aan de Rembrandtlaan 18 in Sprang-Capelle. Het thema is Volhouden! Doorzettingsvermogen en geduld zijn hierbij belangrijk! We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald. We gaan er weer een gezellige middag van maken en hopen jullie allemaal weer te zien! groeten van Caroline, Gertine, Gini, Jojanneke en Marieke

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1