Kerkblad ‘Voetius’ 11 juni

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 14 juni

10:00 uur ds. A. de Wit, Bediening Heilige Doop

18.30 uur ds. J.T. de Koning uit Alphen a/d Rijn

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers. Tel. Nr. 337219

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen en Gini Heijkoop

Zondagsschool: Hoi allemaal! Zondag hopen we jullie allemaal weer te zien bij de zondagsschool. We luisteren naar het verhaal uit Handelingen 4 waarin Petrus en Johannes worden ondervraagd en maken daar een mooie verwerking bij. We hopen ook met elkaar te zingen bij de doop van een kindje uit de gemeente. Zijn jullie er bij?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De tweede collecte, voor de diaconie heeft als bestemming Woord en Daad. Woord en Daad verbindt -vanuit Bijbels perspectief- mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede. Van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan Jiska de Wijs. Gods genade wordt zichtbaar in het teken van de doop. We lezen met elkaar verder in Handelingen waar ook mensen toegevoegd worden aan de gemeente.

Zondag 21 juni

10:00 uur ds. A. de Wit, Gezinsdienst i.cm. jeugdkamp

18.30 uur ds. W.F. Jochemsen uit Noordeloos

Rondom Eredienst

Kerkauto: W. Haverhals. Tel. Nr. 272762

Oppasdienst: Hanneke Muijen en Connie Vroegrijk

Zondagsschool: Hoi allemaal! Vandaag zijn we allemaal welkom in de kerk! Er is geen zondagsschool, maar de kerkdienst is speciaal gericht op de kinderen van de gemeente die op kamp zijn.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De tweede collecte, voor de diaconie heeft als bestemming Children Home India. Het project is een samenwerking met het Willem van Oranje college. Het geld wordt gebruikt om de toekomst van de kinderen in India te verbeteren (onderwijs, voeding). Van harte aanbevolen!

Extra deurcollecte: De 3e zondag van de maand is de collecte bij de uitgang van de kerk bestemd voor stichting Open Doors. Deze stichting zet zich in om vervolgde Christenen te ondersteunen en te bemoedigen. Alle collectes van harte aanbevolen!

Bij de diensten: ‘Wat een Vader!’ Is het thema van het jeugdkamp en van deze vaderdag. In de kerkdienst denken we ook na over dit thema. Hartelijk welkom allen!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 7 juni jl. heeft € 167,75 opgebracht voor de voedselbank Waalwijk. Voor de noodhulp in Nepal is nog een gift binnengekomen, dit bedrag wordt ook verdubbeld en overgemaakt door de diaconie. Hartelijk dank voor uw giften.

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon Wilna Haverhals ontving € 20 voor de kerk. De opbrengst van de collecten in de erediensten van de maand mei: gewone collecte: € 975,30. De extra collecte € 184,00. Heel hartelijk dank voor deze giften.

KERKENRAAD

– Avondmaal in Samarja – Tot voor kort werd altijd het avondmaal gevierd op zondag in Samarja na afloop van de kerkdienst in Besoyen. Inmiddels zijn de bewoners verhuisd naar de nieuwe locatie. Daar kan alleen niet op zondag het avondmaal gevierd worden, omdat de ruimte dan niet beschikbaar is voor kerkdiensten. Daarom heeft de kerkenraad besloten om het Heilig Avondmaal te vieren tijdens de weeksluiting die het dichtst bij de viering in de kerk ligt. Komende weeksluiting 19 juni is dan de eerste keer. De bewoners van Lointhoven zijn op de hoogte gesteld. Mochten er nog vragen over zijn vanuit de gemeente dan kunt u contact opnemen met diaken Ron Vos (276001).

– Nieuws vanuit het jeugdwerk – Zoals u wellicht weet is de nieuwe jeugdclub RainbowKids op zaterdagmiddag een groot succes. Gemiddeld nemen meer dan 20 kinderen deel aan deze feestelijke middagen! Deze club is 4 jaar geleden opgericht voor de kinderen in de basisschool leeftijd van onze gemeente. Inmiddels is het oudste deel van deze kinderen toe aan een nieuwe club waarin ze zichzelf als tiener kunnen zijn.

Daarom is in samenspraak met de ouders, leiding en jeugdraad besloten dat er een nieuwe club voor hen opgericht wordt. We zijn erg blij dat we het team voor deze club al compleet hebben. Dit zijn Jeffrey, Margrit, Patrick, Roy, Steffanie, en Tim. Deze club is tevens de vervanging van de Rock Solid club die 2 jaar niet actief is geweest doordat er geen leden waren.

Hoe deze club er uit gaan zien is besproken en zal de komende tijd verder vorm krijgen. We zijn heel erg Dankbaar dat we in tijden van krimp in de kerken toch mogen zien dat we een club mogen oprichten in plaats van sluiten. Dit geeft Hoop voor de toekomst!

Voor de jongere club, de RainbowKids zijn we overigens wel op zoek naar 2 nieuwe leidinggevenden. Heb jij zin om met de andere leidinggevenden actief te zijn in onze gemeente en mee te helpen om een keer per maand een feestje te bouwen in De Rank dan horen we het graag. Omdat we rouleren per maand is het iets wat niet heel veel tijd vraagt maar slechts een paar keer per jaar. Daarnaast wordt er ver van tevoren een schema gemaakt zodat je dit goed kunt plannen. Twijfel je over je leeftijd, je talent of iets anders? Geen probleem, dat doen wij ook en gelukkig hoef je dit werk niet alleen te doen! Lijkt dit je wat? Spreek iemand van de leiding aan of neem contact op met Carlo Klaasse op 0416-851781 / cklaasse@outlook.com

– Jeugdkamp – In het weekend van 19, 20 en 21 juni gaan we met de hele jeugd op kamp. Dit keer slaan we letterlijk onze tenten op aan de Maas. We hebben onder andere een hele grote tipi en daarnaast nog wat kleinere slaaptentjes. De oudere kinderen zijn vrijdagavond al welkom en alle kinderen zijn vanaf zaterdagochtend ook van de partij. Het thema van dit weekend is:  “Wat een Vader!?” We hebben weer een heel leuk programma bedacht en hebben er echt zin in!

Omdat het dat weekend ook Vaderdag is hebben we een bijzondere manier bedacht om dit toch samen met het gezin te ‘vieren’. Alle overige gezinsleden die niet mee op kamp zijn worden namelijk uitgenodigd om 09:00 uur voor een speciaal ontbijt voorafgaand aan de kerkdienst op zondagochtend in “De Rank” naast de Kerk.  Heb je vragen of wil je even komen kijken? Neem dan contact op met Carlo Klaasse 06-1071 7797

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Oud papier – Zaterdag 13 juni hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Eimo van Pelt & dhr. Corne Mandemakers. Hartelijk dank voor uw inzet bij dit stukje gemeentewerk!

Kerkenraadsvergadering – Maandagavond 15 juni vergadert de kerkenraad in ‘De Rank’.

MGB – Donderdag 18 en 25 juni zijn er weer oefenavonden voor musicalgroep Besoyen.

– Avondmaalsviering Samarja – Op vrijdagavond 19 juni om 19:00 is er voor het eerst weeksluiting in het ‘nieuwe Samarja’ aan het Spoorwiel. Tegelijk is het ook viering van het Heilig Avondmaal.

Jeugdkamp – 19, 20 en 21 juni is het jeugdkamp in Heusden op camping “De linde”

Tenslotte

Dankbaar kijk ik terug op afgelopen zondag toen we als lichaam van Christus samen gekomen waren rond de tafel. Om te gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Om te zien hoe we dat met elkaar beleven. Om vooruit te zien naar de jongste dag waarop Jezus terug zal komen. In het geloof mogen we vol verlangen uitkijken naar het bruiloftsmaal van het Lam (Openb. 19, 9).  Ontvang allen een hartelijk groet uit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1