Kerkblad ‘Voetius’ 11 oktober 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 14 oktober

10.00 uur Prop. A.H. van Mourik uit Sprang

18.30 uur ds. J.C. van Trigt uit Ameide

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, tel. Nr. 06-12022944

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Gini Heijkoop, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Er is zondagsschool voor groep 1 t/m 5 en het kinderlied is: Van A tot Z (OTH2015 472). Het verhaal over de droom van Johannes gaat verder. Johannes droomt over de Hemel. De Heere God heeft een boekrol vast met een slot erop. Daar staan alle dingen in die in de wereld gaan gebeuren. Wie kan de boekrol openmaken en kan alles weer goedmaken? Dat is de Heere Jezus. Hij is de baas over de dood en koning over al wat leeft. Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming TEAR (TEgen ARmoede). De lokale partner (Warmis) van TEAR in Peru begeleidt kerkleiders om zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van onderlinge relaties, voedselzekerheid en kleinschalige bedrijvigheid. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Op deze zondag in de herfstvakantie ontvangen we 2 gastvoorgangers. Goede en gezegende diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeester: De opbrengst van de collecten in de maand september bedroeg: € 1.044,63 voor de gewone collecte en € 281,90 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). De verjaardagsbusjes hebben in het 3e kwartaal van 2018 het mooie bedrag van € 372,80 opgebracht. De extra collecte bij de uitgang van zondag 7 oktober (de zogenaamde tientjescollecte) voor de vernieuwing van de geluidsinstallatie heeft het mooie bedrag van € 1.250 opgebracht (incl. bankoverschrijvingen). Hartelijke dank voor uw gift!

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

– Kerkschoonmaak – Op dinsdag 23 oktober willen we de kerk en de hal van De Rank een grote schoonmaakbeurt geven. We beginnen ’s morgens om 08.30 uur. U wordt verzocht wat schoonmaakmaterialen mee te brengen. Voor schoonmaakmiddelen wordt gezorgd. In de hal van De Rank hangt een lijst, waarop u zich kunt opgeven, maar dat kan ook bij Hannie Roos (0416-339439) of Wim Haverhals (06-51475203). Mogen wij rekenen op uw komst?

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 11 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 12 oktober om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Van harte welkom!

– Tienerclub TOV – Hé TOV-ers, We starten het seizoen op vrijdag 12 oktober om 18:30 uur in de Rank. Voor eten wordt gezorgd. Om 21:30 uur is de avond afgelopen en mag je opgehaald worden bij het Olympiabad in Waalwijk. Vergeet niet om je zwemspullen mee te nemen! Voor deze avond vragen wij je om je op te geven, zodat we rekening kunnen houden met het eten en de entree. Graag opgeven door te mailen naar: tovbesoyen@gmail.com of een appje te sturen naar Margrit: 0621973575. Groetjes, de TOV leiding

– Oud-papier – Zaterdag 13 oktober hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Stefan van Beek & dhr. Wim Haverhals en wagen 2: dhr. Eimo van Pelt & dhr. André Boer. Alvast hartelijk dank voor jullie inzet!

Catechese – Op dinsdagavond 16 oktober is er geen catechese in verband met de herfstvakantie.

– MGB – Donderdagavond 18 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– RainBowKids – Zaterdag 20 oktober is het weer RainBowKidsclub. Inloop vanaf 13.15 uur. Om half 4 mogen je ouders je weer op komen halen. Het thema van de eerste RBK is ‘Verwondering’. Wat we gaan doen houden we nog even geheim, maar het belooft een hele leuke middag te worden. We hopen jullie die zaterdag te zien. Groetjes Gini, Caroline, Gertine en Jojanneke

Tenslotte

Afgelopen zondag maakte de Heere zich bekend in de tekenen van brood en wijn. Hij zei: Ik ben het! Kom maar. We mochten de verzoening en gemeenschap ervaren die er is door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Komende week is het herfstvakantie voor de kinderen van de scholen. Een goede week gewenst, thuis of elders! Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1