Kerkblad ‘Voetius’ 12 april 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 15 april

10.00 uur ds. A. de Wit

15.00 uur ds. A. de Wit, afsluiting jeugdkamp

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, Tel. 282165

Oppasdienst: Miyuki Pleijter, Amy de Rooij, Caomy de Rooij

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er geen zondagsschool vanwege het jeugdkamp.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor stichting Woord en Daad. Helpt u mee in de strijd tegen armoede?

Extra deurcollecte: De 3e zondag van de maand is de extra collecte bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer collecteren we voor stichting NSGK. Steun kinderen en jongeren met een handicap. In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Met uw steun kunnen we jaarlijks honderden bijzondere projecten mogelijk maken, waardoor kinderen met én zonder handicap samen leren, sporten, wonen en werken. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst wil ik verder lezen uit de Kolossenzenbrief. ’s Middags sluiten we het centraal jeugdkamp af in een zangdienst, waar ook de kinderen aan meewerken. In de dienst zal het gaan over het thema van het jeugdkamp: ‘open je ogen’ Van harte welkom in de diensten.

College van kerkrentmeesters: De volgende wijkcontactpersonen ontvingen een gift bij het rondbrengen van de paasattenties: Mevr. H. Schouten-van Boksel ontving 1x € 5 en Mevr. A. Van Zelst–Vos 2x € 5, beiden bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats; Mevr. P.H. Quirijns-Waarts ontving 1x € 10 voor de kerk. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 en 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

Nascholing predikant – Volgende week donderdag en vrijdag (19 en 20 april) is ds. De Wit afwezig in verband met de verplichte nascholing. Neemt u voor pastorale vragen contact op met één van de wijkouderlingen en voor de overige zaken met scriba Corné Mandemakers (06-14173560).

Tentdienst Sprang-Capelle – Op zondag 22 april wordt er opnieuw een tentdienst gehouden in de feesttent aan de Akkerwinde. Ds. Joost van den Brink zal spreken over het thema: ‘Wie ben ik?!’ De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de muziekgroep: Living Words. Inloop vanaf 14:00 uur. De dienst start om 14:30 uur. Na afloop is er tijd om met elkaar wat te drinken en na te praten. De tentdienst wordt georganiseerd door Gereformeerde Kerk De Brug en de Hervormde Gemeente Sprang. Welkom!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Alpha Cursus – Donderdagavond 12 april om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 12 april om 19:30 uur is er Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Centraal Jeugdkamp 2018 – Vrijdagavond verwachten we de kinderen van de RBK+/TOV op de kampeerlocatie in Heukelom. Zaterdagmorgen de overige kinderen. We hopen een mooi jeugdkamp te hebben met elkaar rondom het thema: ‘open je ogen!’

– Oud-papier – Zaterdag 14 april hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Wim Haverhals & dhr. Stefan van Beek en wagen 2: dhr. Jan Drop & dhr. Tim Sleutjes. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Kerkenraadsvergadering – Op maandagavond 16 april vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

– Vrouwenochtend – We sluiten het seizoen af op donderdag 19 april met een creatieve ochtend. We worden om 9:00 uur verwacht bij Elly Raamstijn aan de van der Duinstraat 129 in Sprang Capelle. Welkom.

Alpha Cursus – Donderdagavond 19 april om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 19 april om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1