Kerkblad ‘Voetius’ 12 oktober 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 15 oktober

10.00 uur ds. P.L. Tolhoek uit Oud-Heusden, koffiedrinken na de dienst

18.30 uur kand. A.H. van Mourik uit Sprang

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, tel. Nr. 277189

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Minke Mandemakers, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. In het verhaal van vandaag gaat het over een weduwe die hulp vraagt aan een rechter. De rechter vindt haar maar lastig en wil haar niet helpen. God mag je wel altijd om hulp vragen. Hij luistert naar je, omdat Hij van je houdt. Welkom op de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente.

Extra collecte: Op de derde zondag van de maand wordt er bij de uitgang van de kerk gecollecteerd voor de diaconie. Deze keer collecteren we voor Project 1027 (het diaconale programma van de GZB). De kerk in Malawi, waar de GZB mee verbonden is, vangt in verschillende krottenwijken honderden weeskinderen op. Voor een arme kerk in een arm land valt dat niet mee. Toch zijn er inmiddels op verschillende plekken opvanghuizen gestart. Ze worden gerund door vrijwilligers uit de kerk. Zij doen geweldig werk. Ondanks dat velen van hen het zelf ook niet breed hebben, zetten zij zich enthousiast in voor de weeskinderen. De GZB wil hen graag helpen! Doet u mee? Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers in verband met de herfstvakantie. Heel goede diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

 

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand september bedroeg: € 673,41 voor de gewone collecte en € 256,80 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op huisbezoek 1x € 25 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE DIACONIE

– Honing uit Tôn – Vanuit onze zustergemeente Tôn in Slowakije is er weer nieuwe voorraad overheerlijke honing aangekomen. U vindt de potjes op de tafel in de Rank, met daarbij een potje om te betalen. De prijslijst hangt op het prikbord. Lege potjes graag retour, maar let op: alleen de originele. Van harte aanbevolen!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 12 oktober om 19:30 uur is er weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 13 oktober om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Ditmaal wordt de viering verzorgd door Ds. B. de Graaf in verband met afwezigheid van Ds. De Wit. Wees welkom!

– Tienerclub TOV – Hé TOV-ers, Vrijdag 13 oktober is het dan eindelijk zo ver, dan starten we met een nieuw seizoen van TOV. Dit seizoen gaan we weer sportief openen. Jullie worden om 19:15 uur verwacht bij het Olympiabad in Waalwijk. Vergeet dus niet je zwemkleding mee te nemen. Om 21:30 uur kun je daar weer opgehaald worden. Geef je van te voren even op door te mailen naar: tovbesoyen@gmail.com Tot vrijdag!!! Groetjes, de TOV leiding

– Oud-papier – Zaterdag 14 oktober hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Stefan van Beek & dhr. Wim Haverhals en wagen 2: dhr. Eimo van Pelt & dhr. Cees Vroegrijk. Alvast hartelijk dank voor jullie inzet!

Catechese – Op dinsdagavond 17 oktober is er geen catechese in verband met de herfstvakantie.

– Vrouwenochtend – Donderdag 19 oktober is het vrouwenochtend. We hebben als onderwerp: ” de toekomst van christenen”. Met als Bijbelgedeelte Rom.8:15-23 en Openb.7: 9-17. Jullie zijn om 9.15 uur welkom bij Marijke Mesch A.B. van Lieshoutlaan 26 in Waalwijk.

Tenslotte

Afgelopen zondag mochten we elkaar ontmoeten aan de Avondmaalstafel. De boodschap van vrede en genade mocht klinken. We mochten ervaren en proeven dat de Heere goed is! Komende week is het herfstvakantie voor de kinderen van de scholen. Een goede week gewenst, thuis of elders! Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1