Kerkblad ‘Voetius’ 12 september 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 15 september

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Rondom Eredienst

Kerkauto: J.H. van den Broek, Tel. 341474

Oppasdienst: Amy de Rooij, Lucas Klaasse, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Als je bidt zal Hij je geven (OTH 376). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van stichting Edukans: alfabetisering in Mali. De Dogon is een volk dat in Mali woont (West-Afrika). De bevolking van de Dogonregio is erg arm. Zij zijn gewend hun kennis mondeling over te brengen en daardoor vinden de kinderen het moeilijk om onderwijs te volgen dat gebaseerd is op geschreven taal. Dat maakt het voor hen lastig om zich te ontwikkelen en aan armoede te ontsnappen. Het isolement en analfabetisme van de Dogon zijn een grote bedreiging voor hun toekomst. Met dit project willen we analfabetisering tegengaan, zodat ook Dogonkinderen zich kunnen ontwikkelen. Er worden 80 nieuwe leerkrachten getraind in het toepassen van de speciaal ontwikkelde methode. Daarnaast worden de leerkrachten begeleid in het toepassen van deze methode.

Extra collecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor een project van de GZB in Nepal. Nepal is zwaar getroffen door natuurgeweld. Extreme regenval veroorzaakte landverschuivingen, heeft dorpen onder water gezet en oogsten weggevaagd. Vooral de Terai, een laaggelegen regio in het zuiden van Nepal is getroffen, ook overstroomden delen van de Kathmandu vallei. Tienduizenden mensen hebben huis en haard moeten ontvluchtten en wonen nu in tentjes of openbare gebouwen. Asal Chhimekee Nepal (ACN), partnerorganisatie van de GZB, bezoekt deze week getroffen dorpen in de Terai en begint met het uitdelen van voedsel, water en andere eerste levensbehoeften. Ook zullen ze een plan maken voor vervolghulp. De GZB wil graag een helpende hand bieden. Doet u mee? Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Morgens wil ik opnieuw stilstaan bij een beeld van de christelijke gemeente. De gemeente als een kudde. ’s Avonds heb ik geruild met collega Van Wijk. Van harte welkom in de zondagse erediensten.

VERANTWOORDING

College van Kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon Dhr. M.J. Hulsenboom ontving 1x €10 voor onderhoud begraafplaats. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Gemeenteweekend – Op 21 en 22 september zal het jaarlijkse gemeenteweekend om het winterwerk te starten weer worden georganiseerd. Het thema is: ‘Kom, doe mee!’. Heeft u zich al opgegeven voor één van de activiteiten van het startweekend? Opgave kan nog tot 15 september. Opgaveformulieren en meer informatie liggen op de tafel in de hal van de Rank. U kunt zich ook opgeven via de website (www.kerkinbesoyen.nl). We hopen dat u allemaal meedoet!

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Alphacursus – Volgende week (19 september) start er opnieuw een Alphacursus in de omgeving Waalwijk.

Op een bijzondere manier ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt, wordt je geloof opnieuw gevoed of wordt je uitgedaagd om je geloof te beleven. Samen met anderen praat je over je vragen, over de zin van het leven, over het christelijk geloof.

De Alphacursus is bestemd voor iedereen, of je gelooft of niet. Heb je een vriend of vriendin, een buur of goede kennis, die wel weet dat je naar de kerk gaat, maar er zelf niets aan doet, nodig hem of haar dan uit voor Alpha en kom zelf ook mee. Elke avond begint met een gezellige maaltijd. Het moment om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen.

De inloopavond om met Alpha en ons kennis te maken is op donderdag 19 september in de Koningsschool, Burgemeester Van Casterenstraat 41, 5146 GA Waalwijk (Plan Driessen). Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur

Data van de volledige cursus: 9 donderdagavonden van 18.30 uur tot 21.30 uur. Voor meer informatie neem contact op met Marijn van Zelst (marijnvanzelst@hotmail.com, 06-12963910). Welkom!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 12 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Oud-papier – Zaterdag 14 september hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Jan Drop jr. & dhr. Niels Muijen en wagen 2: Ron Vos & Ulemu Phiri. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– MGB – Donderdagavond 19 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Er ligt een intensieve week achter ons met de kennismaking in Hulshorst en alle gesprekken die daarbij horen. Deze dagen proberen we alle indrukken te overwegen om komend weekend de beslissing bekend te maken. In het vertrouwen dat de Heere ons de weg duidelijk zal maken. Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1