Kerkblad ‘Voetius’ 13 december 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 16 december (3e advent)

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. A.J. Hagedoorn uit Hellouw

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, tel. Nr. 06-12022944

Oppasdienst: Miyuki Pleijter, Amy de Rooij, Caomy Spierings, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Er is zondagsschool voor groep 1 t/m 5. We zingen als kinderlied het derde couplet van het projectlied. Maria gaat naar haar nicht Elisabeth. Maria vertelt aan haar nicht Elisabeth dat ze zwanger is van de zoon van God. Elisabeth is ook in verwachting, ook al is ze erg oud. Eigenlijk is ze veel te oud om nog kinderen te krijgen, maar bij God is alles mogelijk. Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming stichting Hatua. Stichting Hatua is een kleine ontwikkelingsorganisatie met als doel het leveren van een bijdrage aan de armoedebestrijding in Tanzania – Oost Afrika. De stichting doet dit door te investeren in onderwijs. Een goed opgeleide bevolking is immers de sleutel tot de ontwikkeling van een land. Het woord ‘Hatua’ betekent ‘stap’ in het Swahili. Deze naam is gekozen omdat we een stap willen zetten naar een betere toekomst voor de kinderen van Tanzania. Geeft u ook?

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand is er de extra diaconie collecte bij de uitgang. Deze keer bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente. De diaconie bekostigt veel activiteiten en verleent hulp waar nodig. De opbrengst van de collecte is voor dit werk bestemd. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Op deze 3e adventszondag lezen we ’s morgens verder uit het evangelie van Lukas. Afgelopen zondag hoorden we dat Maria goed nieuws kreeg: ze zal een Zoon krijgen. Wat doe je als je goed nieuws te horen krijgt? Precies! Doorvertellen. Maria reist naar haar nicht Elizabeth, die ook zwanger is, om het goede nieuws te delen. We lezen Lukas 1: 39-56. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Hartelijk welkom in beide erediensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon dhr. M.J. Hulsenboom ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Broeder C.S. Kamp ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 en 1x € 25 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

PASTORAAT

– Huwelijksjubileum – Op woensdag 19 december hopen dhr. en mevr. Van Pelt-Konings (Heistraat 161, 5161 GD, Sprang-Capelle) te vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Met hen zijn we God dankbaar voor deze mooie periode die zij samen zijn. In dankbaarheid mogen jullie terugkijken op deze jaren. Daarin hebben jullie de trouw van God ervaren. God heeft jullie alles gegeven wat nodig was. Zo mogen jullie ook verder in de verwachting dat deze God u kracht geeft en hoop voor de toekomst. Alvast van harte gefeliciteerd en een goed jubileum gewenst met de kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Projectkoor 1e Kerstdag – Komende zondag (16 december) oefenen we opnieuw na de kerkdienst met het projectkoor voor 1e Kerstdag.

– Uitnodiging diner op tweede Kerstdag 2018 – Geachte gemeenteleden, Samen met broeders en zusters uit onze gemeente die alleen zijn, willen wij ook dit jaar op tweede Kerstdag bij ons thuis op “De Borkse Hoeve“  een kerstdiner serveren. U kunt zich opgeven tot 22 december op telefoonnummer 06 20 55 74 28 (Jan) of 06 22 43 43 02 (Carin) of u kunt ons even aanspreken na een van de komende kerkdiensten. Dan kunnen we gelijk bespreken of u bepaalde gerechten niet mag eten en of u opgehaald en thuisgebracht wil worden. Aan dit diner, dat rond 13.00 uur zal aanvangen, zijn voor u geen kosten verbonden. We zien ook dit jaar weer uit naar uw deelname, Jan en Carin van den Broek

Aankondiging Alpha cursus – Op 17 januari 2019 willen we opnieuw starten met een Alpha cursus in Waalwijk! De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je: …meer wilt weten over het christelijk geloof, …wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde; …nieuwe mensen wilt ontmoeten; …je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. We beginnen op 17 januari om 19:30 uur in De Rank (Hollandsestraat 5). Voor vragen en/of aanmelding kun je contact opnemen met: Willemien Nijzink, Dennis Heijkoop of Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl)

VANUIT DE ZENDINGSCOMMISSIE

– Kerstecho’s – Beste gemeenteleden, Ook dit jaar willen we als Hervormde gemeente Besoyen het kerstevangelie weer onder de aandacht brengen bij de bewoners van de wijk Besoyen. We doen dit door middel van het verspreiden van kerstecho´s. Een mooie kans om inwoners van Besoyen voor het eerst, of wederom kennis te laten maken met het echte Kerstcadeau wat God ons in Zijn Zoon heeft gegeven. We hopen dan ook dat u en jij ook dit jaar weer wilt helpen met de verspreiding van de kerstecho. Zondag 16 december na de ochtenddienst zullen de verschillende wijkjes uitgedeeld worden door leden van de zendings- en evangelisatiecommissie.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Kinderkerstfeest – Zondag 23 december om 17.00 uur vieren we met elkaar het kinderkerstfeest. De kinderen van de RainBowKids en de zondagschool hebben een link ontvangen waarmee ze zich op kunnen geven. Daarin kun je ook aangeven of je een liedje wil spelen als je een instrument bespeelt. De hele gemeente is van harte welkom om het kinderkerstfeest mee te vieren.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 13 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Vrijdagavond 14 december is er weer tienerclub TOV.

– RainBowKids – Lieve kinderen, Zaterdag 15 december is het weer Rainbowkids. We gaan met elkaar kijken en luisteren naar het kerstverhaal. We gaan knutselen, zingen en spellen spelen. De middag begint om half 2. Om half 4 mogen jullie weer opgehaald worden. We hopen jullie te zien. Groetjes Jojanneke, Caroline, Gini en Gertine

– Vrouwenvereniging Lydia – Op maandag 17 december is onze Kerstviering. We beginnen om 18.00 uur met een koffietafel. Willen jullie de Hervormde Vrouw van oktober meenemen voor de kerstliturgie? In het nieuwe jaar starten we weer op maandag 7 januari 2019.

– Catechese – In verband met de kerstvieringen op de scholen is er op 18 december geen Follow Me en kindercatechese.

Contactmiddag – Woensdag 19 december hopen we onze kerstsamenkomst te houden. In het eerste deel van de middag zal ds. De Wit de meditatie verzorgen. Na de pauze vervolgen we het kerstprogramma o.l.v. Riny Visser. Zoals we gewend zijn, sluiten we het programma af met een gezamenlijke broodmaaltijd. We nodigen u van harte uit om deze middag aanwezig te zijn. Vergeet u niet om u aan te melden voor het programma? We verwachten u om 15.30 uur in de Rank.

– MGB – Donderdagavond 20 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Kerstviering Spoorwiel – Op vrijdagavond 21 december is de kerstviering in Spoorwiel met medewerking van een zanggroep o.l.v. Corine Vreeken. Ontvangst vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur. Hartelijk welkom!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1