Kerkblad ‘Voetius’ 13 September 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 16 september

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst, opening winterwerk

18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Mariska Spierings, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Er is een nieuwe koning gekomen, de zoon van Nebukadnessar: Belsassar. Hij geeft een groot feest. Er wordt veel wijn gedronken. Op een gegeven moment drinken ze ook uit de zilveren en gouden beker uit de tempel. Ze spotten met de Heere God. Opeens verschijnt er een hand die wat op de muur schrijft. Wil je weten wat dit te betekenen heeft en hoe het verhaal afloopt? Kom dan naar de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte is bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente. Met uw bijdrage kunnen we de hulpaanvragen die gedaan worden honoreren.

Extra deurcollecte: Op de derde zondag van de maand is de uitgangscollecte bestemd voor de diaconie. Jaarlijks wordt in september door de regionale diaconieën een gezamenlijk collectedoel vastgesteld. Dit jaar is dat Arm-in-arm, een interkerkelijke werkgroep van een aantal kerkgemeenschappen in Dongen en ’s Gravenmoer. Door hun betrokkenheid bij de werkgroep willen de kerken in de geest van het Evangelie concreet gestalte geven aan het vraagstuk van armoede en maatschappelijke uitsluiting. De werkgroep biedt overigens ook plaats aan mensen die dat niet vanuit een geloofsovertuiging doen, maar wel willen meedenken en meewerken aan o.a. de bewustwording van de armoedeproblematiek. Alle collecten van harte bij u aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen besteden we in de dienst aandacht aan de start van het winterwerk. Het thema is: ‘Met hart en ziel’. Geloven die je niet alleen met je verstand, maar ook met heel je hart en al je kracht. De Heere wil dat we Hem dienen met ons hele bestaan. Vandaar: met hart en ziel! We lezen in de dienst uit Deuteronomium 6: 1-9. ’s Avonds heb ik geruild met ds. Van Wijk van onze buurgemeente Sprang. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeester: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

 VANUIT DE KERKENRAAD

Gemeenteweekend – Komende zaterdag en zondag hopen we met elkaar het gemeenteweekend te hebben. Het thema is ‘Met hart en ziel’. Iedereen van harte welkom om op een ontspannen manier het winterseizoen te beginnen.

PGML bezinningsdag – Op zaterdag 6 oktober bent u van harte uitgenodigd op de PGML jaardag voor alle gemeenteleden van de PGML, dit jaar georganiseerd door de Protestantse Gemeente Waalwijk.

Onze diakenen hebben een verrassende dag voor u en jou, waarin kennis wordt gemaakt met diaconale organisaties en initiatieven in de Langstraat. Kosten: vrijwillige bijdrage. Opgave: bij uw eigen scriba (Corné Mandemakers), graag voor 29 september i.v.m. de lunch die wordt aangeboden. Wanneer: zaterdag 6 oktober 2018, 10.00 uur – 15.00 uur in ontmoetingscentrum De Haven (Leefdaelhof 11 – Waalwijk).

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 13 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Kerkenraadsvergadering – Maandag 17 september om 19:30 uur vergadert de kerkenraad in De Rank

– MGB – Donderdagavond 20 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

We zien uit naar het gemeenteweekend. Ik hoop dat we mooie ontmoetingen en gesprekken hebben met elkaar rondom het thema ‘Met hart en ziel’. Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1