Kerkblad ‘Voetius’ 14 februari 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 17 februari

10.00 uur ds. M. Zeeman uit Hoogblokland

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel.nr. 0416-341474

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Miyuki Pleijter, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied voor deze zondag is: ‘k Stel mijn vertrouwen (OTH 444). Koning Ahosveros kan op een nacht niet slapen. Hij vraagt aan een van zijn dienaren om hem voor te lezen uit zijn dagboek. De dienaar leest het verhaal over de twee mannen die de koning wilden vermoorden. Mordechai had ervoor gezorgd dat dat niet gebeurde. De koning was echter vergeten om hem hiervoor te bedanken. Aan Haman vertelt hij dat Mordechai beloont moet worden. Haman, die zo hekel heeft aan Mordechai. Wil je weten hoe? Kom dan luisteren op de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie. Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. Helpt u mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven?

Extra collecte: Op de derde zondag van de maand is de uitgangscollecte bestemd voor de diaconie. Op deze zondag collecteren we voor het diaconale werk in de eigen gemeente. Met uw bijdrage kunnen we tegemoet komen aan de hulpaanvragen die binnenkomen. Daarom vragen wij uw aandacht en bijdrage hiervoor. Namens onze diaconie, bij voorbaat dank. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: De ochtenddienst heb ik geruild met collega Zeeman. ’s Avonds wil ik verder lezen uit het evangelie van Lukas. Van harte welkom in beide diensten.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. A. Van Zelst–Vos ontving 1x € 5 en dhr. M.J. Hulsenboom ontving 1x € 20. Beiden bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 14 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 14 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Zaterdag 16 februari hebben we weer een RBK-middag. Zijn jullie er ook weer bij? Dat zou gezellig zijn! We gaan zingen, luisteren en knutselen. We beginnen om 13:30 uur en de RBK-middag is om 15:30 uur afgelopen. Tot dan! Groetjes, de leiding.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 18 februari komt de vrouwenvereniging “Lydia” weer bij elkaar om 19.30 uur in De Rank.

– Kerkenraadsvergadering – Maandag 18 februari om 19:30 uur vergadert de kerkenraad in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 19 februari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– Vrouwenochtend – Donderdag 21 februari is er weer een vrouwenochtend. We gaan verder met hoofdstuk 7 uit het boekje Schitterende beelden: Vruchtbaar beeld. Jullie zijn om 9.15 uur welkom bij Marijke Mesch (A.B van Lieshoutlaan 26 Waalwijk). Tot dan!!

– MGB – Donderdagavond 21 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 21 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdag 22 februari is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan! Groetjes, de TOV leiding

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1