Kerkblad ‘Voetius’ 14 juni 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 17 juni

10.00 uur ds. G. van der Linden uit Waalwijk, ruilzondag PGML

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, tel. Nr. 06-12022944

Oppasdienst: Dineke Kranendonk, Gini Heijkoop, Jelte Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. God laat Job merken dat Hij hem niet vergeten is. God is bij Job en zorgt voor Hem. God vertelt Job dat Hij hem niet in de steek laat. Zo mogen wij ook weten dat God ons niet in de steek laat, ook al gebeuren er soms nare dingen. Zien we jullie weer op de zondagsschool?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project 10-27 (het diaconale werk van de GZB). Veel kinderen in Libanon groeien op in grote armoede. Een kleine groep christelijke vrouwen trok zich het lot van deze kinderen aan en is een paar jaar terug gestart met peuteropvang via het Philemon Project. Door een gevarieerd programma leren de kinderen zich spelenderwijs te ontwikkelen en zie je ze veranderen en openbloeien.

Extra collecte: Op de derde zondag van de maand wordt er bij de uitgang van de kerk gecollecteerd voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor missionair werk en kerkgroei. Missionair Werk en Kerkgroei droomt van vitale gemeenten en zet zich in om bestaande gemeenten een nieuwe missionaire impuls te geven. Daarom worden plaatselijke gemeenten gestimuleerd om activiteiten te ontplooien die er aan bijdragen dat mensen in Nederland in aanraking komen met het christelijk geloof. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondag is het de jaarlijkse ruilzondag van de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML). Op deze zondagmorgen ruilen verschillende voorgangers binnen de PGML met elkaar. De hervormde gemeente Besoyen ontvangt ds. Van der Linden van de protestantse gemeente Waalwijk. Zelf hoop ik ‘s morgens in de hervormde gemeente van ’s Gravenmoer voor te gaan. ’s Avonds wil ik verder lezen uit de Kolossenzenbrief. Welkom!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Ouderling-kerkrentmeester A.J. Schouten ontving € 5 voor de kerk. Ds. De Wit ontving op bezoek 2x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijke dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

 

After-Alpha-avond – Donderdag 21 juni om 18:30 uur komen we voor de laatste After-Alpha-Avond voor de vakantie bij elkaar in De Rank. We starten met een maaltijd en daarna bespreken we het thema ‘Het Vaderhart van God’. Ben je nieuwsgierig naar dit thema? Of wil je de sfeer proeven? Dan ben je van harte welkom om aan te schuiven! Het Alpha-team.

VANUIT DE JEUGDRAAD

Examens – De uitslagen van de examens zijn inmiddels bekend geworden. Laat je even weten wat de uitslag is? Telefonisch 332718 of even een berichtje naar: adewit@solcon.nl

– Sprang bouwt aan verandering – We hopen dat de actie “wandelen voor Zambia” van deze week een mooie bijdrage heeft opgeleverd voor de klaslokalen in Zambia. De jongeren die deze klaslokalen daar gaan bouwen hopen zich aanstaande zondag in de kerkdienst van Sprang voor te stellen. Vanuit Besoyen gaan de volgende jongeren mee: Jeffrey Spierings, Stijn van de Werken en Minke Mandemakers. Op een ander tijdstip gaan zij u vertellen wat het diaconaal project voor 2018/2019 inhoudt en waarom zij hier graag aan mee willen werken. Zaterdag 30 juni laat u toch ook uw auto wassen op het kerkplein in Sprang voor dit goede doel?

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 14 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

After-Alpha-avond – Donderdag 21 juni om 18:30 uur in De Rank. Zie boven voor meer informatie.

– MGB – Donderdagavond 21 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet van ons allen!                                                             ds. A. de Wit

UA-61862711-1