Kerkblad ‘Voetius’ 14 september 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 17 september

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst, opening winterwerk, koffiedrinken na de dienst

18.30 uur ds. S. Jumelet uit Zaltbommel

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, tel. Nr. 06-29067029

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Amy de Rooij, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. De leiders van Juda hebben een hekel aan Jeremia. Jeremia wordt gevangen gezet in een kelder. Wil je weten hoe dit verhaal afloopt? Kom luisteren op de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte is bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente.

Extra collecte: Op de derde zondag van de maand wordt er bij de uitgang van de kerk gecollecteerd voor de diaconie. Ieder jaar wordt er in september een collecte georganiseerd door de gezamenlijke diaconieën in de regio. Dit keer is deze collecte bestemd voor Tôn. Zie onder voor meer informatie.

Bij de diensten: Zondagmorgen besteden we in de dienst aandacht aan de start van het winterwerk. Het thema is: ‘Open je ogen’. Het jaarthema is gekoppeld aan diaconale bewustwording. Open je ogen voor God, voor andere gelovigen en voor de wereld om je heen. We lezen Johannes 9 over de blindgeborene. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede en gezegende diensten gewenst!

VANUIT DE KERKENRAAD

Gemeenteweekend – Komende zaterdag en zondag hopen we met elkaar het gemeenteweekend te hebben. Het thema is ‘Open je ogen’. Iedereen van harte welkom om op een ontspannen manier het winterseizoen te beginnen.

– Orgelbespeling – Zaterdagavond 17 september a.s. zal Joop de Zwart (één van onze organisten) enkele orgelwerken spelen in onze kerk. Dit ter gelegenheid van het feit, dat de restauratie nagenoeg afgerond is. Het leek ons een mooi moment ter afsluiting van de gemeentedag. De aanvang is om 20:00 uur en het duurt tot ongeveer 20:45 uur. Iedereen is hartelijk welkom, ook van buiten onze gemeente. Later zullen we uitgebreider terugkomen op de afronding van de restauratie.

– Vacatures kerkenraad – In de kerkenraadsvergadering van aanstaande maandag 18 september willen we verder nadenken over de invulling van de bestaande en komende vacatures. In ieder geval treedt scriba H.S. Spuijbroek af (niet herkiesbaar). Ook diaken A.C. Boer heeft zijn termijn erop zitten (niet herkiesbaar). Verder hebben de broeders J.A. van Zelst en C.S. Kamp aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Dat betekent concreet: 2 vacatures binnen de diaconie. 1 vacature binnen het college van Kerkrentmeesters, 1 nieuwe en 2 bestaande vacatures binnen het consistorie. Naar aanleiding van de eerdere suggesties buigen we ons over de bestaande en komende vacatures. We vragen ook uw gebed hiervoor.

– Sponsortocht Duchenne Heroes – Komende week vindt de sponsortocht van Duchenne Heroes plaats. Deze organisatie organiseert een sponsortocht om geld in te zamelen om onderzoek te doen naar de spierziekte Duchenne. Team Finnspiration doet mee aan deze tocht. Een team van vrienden en familie van Finn de Jong en zijn ouders Patrick en Femke fietst mee met deze tocht. Ook vanuit onze gemeente fietsen er verschillende mensen mee. Mocht u zelf een bijdrage over willen maken? Dat kan! https://www.duchenneheroes.nl/team-finnspiration

– PGML bezinningsdag – Op zaterdag 7 oktober 2017 gaan we met elkaar nadenken en spreken over de toekomst van onze kerkelijke gemeenten en in het bijzonder over de plaats daarin voor onze jeugd. Hoe geven we Gods heilsboodschap door aan de volgende generatie(s)? Vanaf 9.30 uur zijn de deelnemers welkom. Centraal in het ochtendprogramma staat een presentatie door dr. Harmen van Wijnen over “Nieuwe perspectieven in kerkelijk jeugdwerk, ……bezinning op inhoud en vorm…. ” Zijn presentatie voor de PGML en de aansluitende discussie kan ons nieuwe inspiratie geven voor ons jeugdwerk. Na een gezamenlijke buffetlunch biedt het middagprogramma vier workshops. De deelnemers kunnen hieruit twee kiezen om aan deel te nemen. Workshop 1 door Dr. Harmen van Wijnen: Geloven in kleine groepen, de kracht van de onderlinge verbondenheid van jongeren. Workshop 2: Lofzang en muziek door een kerkelijke muziekgroep. Workshop 3: Missionair diaconaal door Arjen van Gent, jeugdwerker PGML jeugdproject. Workshop 4: Oude Bijbel, altijd nieuw. Inspiratie vanuit de Bijbel blijft actueel.

Na een gezamenlijke afsluiting van de dag is er gelegenheid om nog even door te praten onder het genot van een hapje en drankje tot ca. 18.00 uur.

Door wie? Deze dag wordt georganiseerd door de Geref. Kerk De Brug, samen met de Herv. Gemeente Sprang. Voor wie? Deze themadag is bedoeld voor belangstellenden uit de PGML-gemeenten. We denken aan kerkenraadsleden, commissieleden, jeugdleiding,  maar zeker ook aan de jeugd zelf. Het is ook mogelijk om alleen het middagprogramma bij te wonen. Kosten. De kosten bedragen € 15 per deelnemer. Aanmelding gaat via de scriba van de eigen gemeente.

Oproep muzikaal talent – Bespeelt u of jij een instrument en zou je ook graag mee willen werken aan de begeleiding tijdens de gezinsdiensten? Geef dit dan door zodat we samen kunnen kijken hoe we u/jouw talenten ook hiervoor kunnen inzetten. Ook als je in een band/koor/combo speelt en ervaring hebt met het begeleiden van liederen dan horen we dit graag. Contact opnemen kan met Carlo Klaasse (cklaasse@outlook.com, 06-10717797) of Ds. Arie de Wit (adewit@solcon.nl, 0416-332718).

VANUIT DE DIACONIE

– Collecte Tôn Slowakije – Het is gebruikelijk om ieder jaar in september een collecte te houden georganiseerd door de gezamenlijke PKN diaconieën in de regio. Dit jaar is de PKN-gemeente Waalwijk (Besoyen) aan de beurt. Onze gemeente is al vanaf 1999 werkzaam in de Kerkelijke gemeente Ton Slowakije. Wij zijn hier gestart met de renovatie van de kerk welke thans geheel klaar is. Daarna zijn de plannen ontstaan voor opvang gehandicapten. Daar is in de nabije omgeving geen enkele hulp of instantie die hierbij hulp verleend. Er was en is een grote behoefte aan een huis waar dat wel gebeurde. De gemeente Besoyen heeft na rijp beraad en in overleg met St. Hulp Oost Europa (HOE) een plan ontwikkeld om hier iets aan te gaan doen. Er werd een oud leegstaand huis gekocht wat door ons verbouwd zou worden, maar helaas heeft een niet al te zware wind een gedeelte van dit huis vernietigd nog voor wij begonnen waren met renovatie. Besloten werd om dit huis geheel te slopen en een nieuw huis vanuit de grond te gaan bouwen. Dit heeft in totaal 10 jaar geduurd werd alleen met vrijwilligers uit Besoyen en omgeving gebouwd tijdens de mei vakanties. Twee jaar geleden is het huis overgedragen aan de gemeente Ton. Nu functioneert het prima en voldoet aan alle moderne eisen totdat er een ambtenaar van de gemeente Ton kwam vertellen dat er een traplift in moest. Kortom dit was niet gepland en ook de vergunning was akkoord zonder traplift. Maar nu moet het alsnog gebeuren en de gemeente Tôn had nog geen financiële middelen om dit te betalen. Nu is de oproep aan ons gedaan om een financiële bijdrage waarbij ook de St. HOE zal bijdragen. Het bedrag dat nodig is zal ongeveer € 5.000,- bedragen voor een meest eenvoudige traplift. Wij zijn zeer dankbaar als u ook meedoet met uw bijdrage aan dit gezamenlijke project. Ook Ds Csik en de gehandicapten uit Ton zullen u zeer dankbaar zijn.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 14 september om 19:30 uur is er weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

– Start weekend – Zaterdag 16 september rond 9:30 uur gezamenlijke start waarna we uiteen gaan voor de verschillende onderdelen. Zondag 17 september om 10:00 uur start de kerkdienst waarin we stilstaan bij de opening van het winterwerk.

– Kerkenraadsvergadering – Maandag 18 september om 19:30 uur vergadert de kerkenraad in De Rank

– Vrouwenochtend – Donderdag 21 september starten we weer met de vrouwenochtend. Het thema voor deze ochtend is: de kracht van het gebed. Met als Bijbelgedeelte Handelingen 12:1-19 en Jacobus 5. Jullie zijn van harte welkom om 9.15 uur bij Marijke Mesch (A.B. van Lieshoutlaan 26 in Waalwijk).

– MGB – Donderdagavond 21 september om 19:30 uur is er weer een oefenavond met de Musicalgroep Besoyen.

Tenslotte

We zien uit naar het gemeenteweekend. Ik hoop dat we mooie ontmoetingen en gesprekken hebben met elkaar rondom het thema ‘Open je ogen’. Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1