Kerkblad ‘Voetius’ 15 februari 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 18 februari

10.00 uur Prof. Dr. F.G. Immink uit Driebergen

18.30 uur ds. J.T. de Koning uit Alphen a/d Rijn

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, tel. Nr. 282165

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Hanneke Muijen, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Vandaag is het een verdrietig verhaal. Koning Herodes laat Johannes de Doper doden. Wil je weten waarom hij dit doet? Kom dan naar de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte, voor de diaconie heeft als bestemming Trans World Radio. Deze stichting wil de wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media.

Extra deurcollecte: De 3e zondag van de maand is er de extra diaconie collecte bij de uitgang. Deze keer bestemd voor project 10 27, het diaconale programma van de GZB. De patiënten van het Ekwendeni ziekenhuis in Malawi kunnen niet altijd de medicijnen voor hun behandeling betalen, waardoor zij een schuld opbouwen. We collecteren voor een fonds waardoor deze schulden kwijtgescholden kunnen worden. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In verband met de voorjaarsvakantie ontvangen we deze zondag twee gastvoorgangers, waaronder onze oud-predikant ds. Immink. Goede diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 10 voor de kerk. Ds. De Wit ontving op huisbezoek 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Lezing – Op de classisvergadering van woensdag 21 februari (om 19:30 uur in Hervormde kerk van Almkerk, Kerkstraat 14) hoopt onze oud-predikant Prof. Dr. Immink een lezing te houden. Van 1979 tot 1984 was hij predikant in Besoyen. In 1987 promoveerde hij en in hetzelfde jaar waarin hij promoveerde werd hij rector van het Seminarie van de Nederlands Hervormde Kerk. Van 1993 tot 2006 was hij hoogleraar Praktische Theologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2007 werd hij rector van wat nu de PThU is. In 2014 ging hij met emeritaat. Professor Immink heeft vele publicaties op zijn naam staan. Zijn twee laatste boeken zijn “Het heilige gebeurt” over de eredienst en “Bidden in het besef van Gods tegenwoordigheid”. Op dit moment is hij bezig met een onderzoek naar de prediking en bereidt hij daar een boek over voor. Over dat laatste gaat zijn lezing met als titel: ‘Hoe kunnen we bijbels verantwoord preken?’ Van harte welkom!

Doopaangifte – Op zondag 25 februari is er een doopdienst gepland. Wij stellen ouders in onze gemeente in de gelegenheid om doopaangifte te doen (voor zover u dit nog niet gedaan heeft). Neemt u even contact op met mij als u hiervan gebruik wilt maken?

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Alpha Cursus – Donderdagavond 15 februari is er geen Alpha cursus i.v.m. de voorjaarsvakantie.

– MGB – Donderdagavond 15 februari is er geen Musicalgroep Besoyen.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 16 februari om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Ditmaal wordt de viering verzorgd door Ds. B. de Graaf in verband met afwezigheid van Ds. De Wit. Welkom!

– Kerkenraadsvergadering – Maandag 19 februari vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 20 februari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– Classisvergadering – De classis vergadert op woensdag 21 februari voor de laatste keer in de huidige samenstelling om 19:30 uur in Almkerk. Voor meer informatie (zie boven)

Alpha Cursus – Donderdagavond 22 februari om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 22 februari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 5e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 22 februari om 20:00 uur in de pastorie! We gaan weer verder met de Bergrede. We lezen deze keer Mattheüs 5: 21-32. Welkom!

– Tienerclub TOV/RBK+ – Op vrijdagavond 23 februari is er weer een TOV/RBK+ avond. Deze begint om 19:30 uur en is om 21:30 uur weer afgelopen. Zien we jullie allemaal weer?

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Zaterdag 24 februari is er weer een Rainbowkidsmiddag. We gaan het deze middag hebben over blind zijn. Wat we allemaal gaan doen is nog een verrassing. Jullie zijn welkom vanaf 13:30 uur en mogen om 15:30 uur weer opgehaald worden. We hopen jullie te zien. Groetjes Gini, Caroline, Jojanneke, Marieke en Gertine

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1