Kerkblad ‘Voetius’ 15 november 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 18 november

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. J. Boom uit ‘s Gravenmoer

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, tel. Nr. 277385

Oppasdienst: Carin van der Bijl, Gini Heijkoop, Finette Pleijter, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Er is zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied is: Van A tot Z (OTH2015 472). Vandaag gaat het over een feest. In de Hemel mogen wij bij de Heere God feest vieren. God wil met iedereen die van Hem houdt vieren dat wij gelukkig zijn. Hij maakt een nieuwe wereld waarin het prachtig is. Iedereen doet daar wat God graag wil. En dan zijn de mensen echt gelukkig. Een groot feest. God nodigt ons uit voor dat feest.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming stichting ZOA. In 2003 kwam ZOA in Liberia, aan het eind van de tweede burgeroorlog, om de Liberianen te helpen bij het herstel van de economie. We begonnen met het herstel van de landbouw en leveren een bijdrage aan de bevordering van productie en handel. Uw bijdrage helpt de boeren om een duurzame productie te realiseren.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de derde zondag van de maand. Op deze zondag collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Dit keer voor een project van TEAR in Zimbabwe. De bevolking van Zimbabwe leeft in grote armoede. De kwaliteit van onderwijs en zorg is verslechterd in de afgelopen jaren en is er een hoge werkeloosheid. In de strijd tegen armoede biedt TEAR de boeren lokaal hulp om hun productietechnieken te verbeteren, zodat de opbrengst vergroot wordt. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst lezen we opnieuw verder uit het Bijbelboek Genesis. Jakob ontmoet Jozef en vestigt zich in Egypte. We lezen Genesis 46: 28 tot en met 47: 12. ’s Avonds heb ik geruild met collega Boom uit ’s Gravenmoer. Hartelijk welkom in de zondagse erediensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeester: De opbrengst van de collecten in de maand oktober bedroeg: € 736,62 voor de gewone collecte en de tientjes collecte voor de geluidsinstallatie € 1.335. De dankdagcollecte (inclusief bankoverschrijvingen) heeft het mooie bedrag van € 2.286,75 opgebracht. Waarvoor dank! Broeder C.S. Kamp ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x €10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

 VANUIT DE KERKENRAAD

– Benoeming kerkenraad – De kerkenraad is dankbaar dat broeder A.C. (André) Boer zijn benoeming tot diaken aanvaard heeft. We wensen hem Gods zegen toe en vrede over zijn beslissing. Indien u eventuele bezwaren heeft tegen zijn bevestiging of tegen de gevolgde procedure, bent u in de gelegenheid om dit schriftelijk kenbaar te maken bij de scriba van de kerkenraad voor zaterdag 17 november.

Sprang bouwt aan verandering – Zoals u wellicht weet, gaan D.v. volgend jaar zomer, 30 jongeren vanuit de hervormde gemeenten van Sprang en Besoyen naar Zambia om daar klaslokalen te bouwen. De reis wordt door deze jongeren zelf betaald maar het geld voor het bekostigen van de bouwmaterialen proberen zij met acties bij elkaar te krijgen.

Daarom organiseren zij op zaterdag 24 november om 20.00 uur in de Herv. Kerk van Sprang een zangavond met liederen uit de bundel van Joh. de Heer. De zang wordt begeleid door orgel, piano, fluit, viool en cornet in wisselende samenstelling.

Aan de invulling van de avond kunt u zelf nog een bijdrage leveren doordat er liederen aangevraagd kunnen worden. Het wordt dus een avond waarop mensen “live” een bemoediging of felicitatie aan iemand mee kunnen geven. De avond zal ook via de kerktelefoon te beluisteren zijn.

Van harte welkom om op deze avond God te eren door het zingen van mooie liederen en waarmee we met elkaar een steentje bij kunnen dragen aan het realiseren van een mooie school voor de mensen in Zambia.

Vrijwilligersavond – Uitnodiging en opgave bedankavond vrijwilligers op vrijdag 23 november.

Hierbij willen wij alle vrijwilligers uit de gemeente uitnodigen voor een gezellige bedankavond. U bent hartelijk welkom in ons gemeentecentrum De Rank op vrijdagavond 23 november. We beginnen om 19.30 uur. Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd. De kerk drijft op het werk van veel vrijwilligers. De kerkenraad is bijzonder dankbaar voor het werk van al die vrijwilligers die zich met grote regelmaat en op verschillende manieren inzetten voor de gemeente. Op deze bedankavond willen we aan al dit vrijwilligerswerk eens extra aandacht geven.

Als u deze bedankavond wilt bijwonen, wilt u dan uiterlijk maandag 19 november bij één van onderstaande contactadressen aangeven of u van de partij bent! Dit in verband met wat voorbereidingen. Partners zijn ook welkom. U kunt zich telefonisch of per mail opgeven bij:

A.J. Schouten (0416–282165/06-55951334; email: ad.schouten46@kpnmail.nl) of R. Opendorp (0416–540234)

– Aankondiging Kerstmarkt – Vrouwenvereniging Lydia en de actiegroep Zambia organiseren op zaterdag 8 december van 14.00 tot 17.00 uur een kerstmarkt in de Rank (Hollandsestraat 5 te Waalwijk). Tijdens de kerstmarkt is er ook een kerstrommelmarkt met spullen die met kerst te maken hebben. Daarvoor roepen we u op om oude, niet meer gebruikte, kerstspullen te verzamelen en in te komen leveren (kerstballen, lichtjes etc.). Spullen kunt u inleveren op zaterdag 24 november en 1 december van 10.00 tot 12.00 uur in de Rank. Alvast bedankt voor uw medewerking.

VANUIT DE DIACONIE

– Inzamelingsactie Dorcas – Op dankdag heeft de diaconie 12 dozen kunnen vullen met de boodschappen die u heeft meegebracht! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

VANUIT ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– GZB dagboek – Binnenkort is het GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2019’ weer te verkrijgen. Hieronder volgen 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2019 te kopen:

  1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.
  2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
  3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
  4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
  5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland..

Wacht niet te lang. Voor u het weet is het dagboek uitverkocht. Dus bestel hem nu! Dat kan via de zendings- en evangelisatiecommissie (intekenlijst in De Rank). Naam contactpersoon: Rijk-Jan Pleijter, emailadres: rjpleijter@xs4all.nl

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 15 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Vrijdag 16 november is er tienerclub TOV.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 19 november komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Kerkenraadsvergadering – Maandag 19 november om 19:30 uur vergadert de kerkenraad in De Rank

Catechese – Op dinsdagavond 20 november om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– Vrouwenochtend – Donderdag 22 november komen we weer bij elkaar. We gaan verder met het bespreken van hoofdstuk 6: “Gefundeerd beeld”, uit het boekje Schitterende beelden. Jullie zijn om 9.15 uur welkom bij Marijke Mesch A.B. van Lieshoutlaan 26 Waalwijk. Tot dan!

– MGB – Donderdagavond 22 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– RainBowKids – Lieve kinderen van de RainBowKids. Zaterdag 24 november om 13:30 uur is het weer RBK. We gaan ons alvast voorbereiden op kerst. Daarnaast gaan we nog een aantal andere leuke dingen doen. We hopen dat jullie komen. Groetjes Caroline, Gini, Jojanneke en Gertine

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1