Kerkblad ‘Voetius’ 17 mei 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 20 mei 1e pinksterdag

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. H.L. Versluis uit Wageningen

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, tel. Nr. 277385

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Amy de Rooij, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. We vieren vandaag het Pinksterfeest! Vorige week hoorden we nog dat de mensen elkaar niet meer konden verstaan. Nu horen we over Petrus en de andere discipelen die de mensen over Jezus vertelt, iedereen kan het verstaan en begrijpen. Wat een wonder! Kom je ook weer?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor stichting Open Doors. Wereldwijd hebben miljoenen volgelingen van Christus nog altijd geen eigen Bijbel. De Bijbel geeft geloof om stand te kunnen houden tegen vervolging, hoop op een betere toekomst, en laat de liefde van God voor de mens zien. Met uw gebed voor Bijbels en uw gift kunt u geloof, hoop en liefde doorgeven aan vervolgde christenen.

Extra collecte: Op de derde zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Op het Pinksterfeest collecteren we daarom voor de zending: de Pinksterzendingscollecte voor de GZB.

Bij de diensten: In de morgendienst vieren we als christelijke gemeente het pinksterfeest. We lezen uit Handelingen 2 over de uitstorting van de Heilige Geest. In de verkondiging willen we stilstaan bij Handelingen 2 vers 33. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Van harte welkom in beide diensten!

Maandag 21 mei 2e pinksterdag

10.00 uur Zangdienst in samenwerking met hervormd Sprang. Locatie: kerk van Besoyen. Zie onder voor meer informatie.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor de HGJB. De HGJB wil samen met de plaatselijke gemeenten jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu. In Besoyen & Sprang gebruiken wij o.a. de catechese methodes van de HGJB binnen het jeugdwerk.

VERANTWOORDING

College van diakenen: In de afgelopen weken hebben de diaconiecollecten de volgende bedragen opgebracht: 15 april voor Woord en Daad: € 197,66; uitgangscollecte op 15 april voor NSGK: € 251,37; 22 april voor Kerk in actie Bijlmer: € 159,55; 29 april voor Dorcas Ethiopië: € 178,70; 6 mei voor ZOA Jemen: € 221,05 en tenslotte op 10 mei (Hemelvaartsdag) voor het diaconale werk in de eigen gemeente: € 81,00. Hartelijk dank namens de diaconie!

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand maart bedroeg: € 804,22 voor de gewone collecte en € 229,90 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). Voor april: € 972,45 voor de gewone collecte en € 328, 20 voor de extra collecte (instandhouding predikantsplaats). Ds. De Wit ontving op bezoek 2x € 10 en 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 2x € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

 VANUIT DE JEUGDRAAD

– Examens – De jongeren die met examens bezig zijn wensen we heel veel succes! Een spannende periode. Veel kracht en wijsheid toegewenst bij het maken van de examens.

– Afsluiting RBK – Hallo Allemaal, Op 26 mei is de afsluiting van de Rainbowkids. We gaan met zijn allen gezellig naar de Loonse en Drunense Duinen. Op de parkeerplaats van Het Genieten in Kaatsheuvel willen we om 10:00 uur verzamelen. Willen jullie eigen lunchpakketjes meenemen, voor drinken wordt gezorgd. Als jullie speelgoed of een schep willen meenemen, willen jullie die dan voorzien van jullie naam? Om 13:00 uur is het afgelopen en mogen jullie weer opgehaald worden. Wij hopen jullie te zien. Groetjes van Jojanneke, Caroline, Marieke, Gini en Gertine

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 17 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Zangdienst – Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) om 10:00 uur is er een zangdienst in de kerk van Besoyen (zie boven).

– MGB – Donderdagavond 24 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– RainBowKids – Zaterdag 26 mei sluiten we het seizoen af met de RainBowKids. Zie boven voor meer informatie.

Tenslotte

We leven toe naar het Pinksterfeest. Als christelijke gemeente vieren we dat de Heilige Geest is uitgestort: ‘Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest (Hand. 2:4).’ Het is mijn verlangen dat wij ook allen met die Geest vervuld worden om zo Zijn heerlijkheid bekend te maken. Hartelijke groet, van ons allen!                                                                                 ds. A. de Wit

UA-61862711-1