Kerkblad ‘Voetius’ 17 oktober 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 20 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit, m.m.v. koor Chaverim

18.30 uur ds. A.J. Mouw uit Aalburg

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, tel. 06-12022944

Oppasdienst: Carin van der Bijl, Anja Mijdam, Marijn van de Werken

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: ‘k Stel mijn vertrouwen (OTH 444). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie. De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. Bijna twee derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Deze voormalige Franse kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar alle reden toe zou zijn. Sinds een burgeroorlog in 2013 uitbrak verleent Kerk in Actie hier noodhulp via haar internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance. Deze vergeten mensen hebben uw steun hard nodig!

Extra collecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie Deze keer is de collecte bestemd voor een project in Liberia van stichting ZOA. Liberia werd lang geteisterd door een heftige burgeroorlog. Toen de vrede getekend werd, bleef de Liberiaanse bevolking getraumatiseerd achter. ZOA werkt sinds 2008 in Liberia om de Liberianen te helpen bij de wederopbouw van hun land. In 2013 begonnen we daarom met een sociotherapie die al eerder Afrika erg effectief bleek in Afrika. Tijdens deze therapie, die op gemeenschappen is gericht, worden dorpelingen weer bij elkaar gebracht. De therapie wordt gegeven door mensen uit de eigen gemeenschap, die eerder door ZOA getraind werden. Alle collecte van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst verleent het koor Chaverim haar medewerking aan de dienst. Twee gemeenteleden zijn lid van dit koor. Het koor zal voor en met ons enkele liederen zingen. In deze dienst wil ik stilstaan bij het onderwerp van de Micha campagne. Dit keer een heel actueel thema over hoe we omgaan met de schepping. We lezen in de dienst Genesis 9: 8-17 over het verbond met Noach. ’s Avonds heb ik geruild met collega Mouw. Goede en gezegende diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconiecollecte op 29 september voor Red een Kind heeft € 194,00 opgebracht. De collecte op 6 oktober voor het diaconale werk in de eigen gemeente heeft € 159,25 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift!

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Wijkindeling – Op de gemeenteavond van 27 maart 2019 heeft de kerkenraad het voornemen aangekondigd om het aantal pastorale wijken terug te brengen tot 4 wijken (dit waren er 6). We hebben geprobeerd om voor de gemeenteleden zo weinig mogelijk te wijzigen, zodat u uw eigen contactpersonen behoudt (ouderling, diaken en wijkcontactpersoon). In sommige gevallen zal dit wel wijzigen. In het nieuwe jaarboekje en op de website kunt u de nieuwe indeling bekijken. De ouderlingen zullen met behulp van de bezoekbroeders en –zusters het bezoekwerk verzorgen. Heeft u behoefte aan bezoek? Laat het dan vooral weten aan uw wijkouderling. Mocht u nog vragen hebben, laat het ons weten (ouderling J. Drop of Ds. A. de Wit).

– Jaarboekje – In het rek in de hal van De Rank is vanaf nu de jaargids van onze gemeente beschikbaar. In deze gids vindt u vooral praktische informatie over de gemeente. Neemt u een exemplaar mee?

– Kampvuuravond – Mannen opgelet: vrijdag 25 oktober organiseren we weer een kampvuuravond in onze regio. Alle mannen van 16 tot 99 jaar zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom aan de Winterdijk 11 (Mar Hoefnagel) te Sprang-Capelle.

De KVA is een avond waar gesprekken gevoerd worden van man tot man, waar men een luisterend oor is of ontvangt. Een plek waar mannen, christen of niet, bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten bij een kampvuur. Een avond zonder drempels of verplichtingen.

Na een kop koffie of thee zal Martijn van Geilswijk spreken over het thema: “De kracht van kwetsbaarheid”.

Daarna is er voldoende gelegenheid voor ontmoeting rondom het vuur en verder na te praten met elkaar. Als je andere mannen in je omgeving kent die het ook leuk zouden vinden, kun je die gerust uitnodigen. De avond is gratis, maar er is een vrije-gift pot om de kosten te dekken.

Laat even weten of je ook komt. Je kunt je opgeven via KVASPRANG@gmail.com Je kunt ook bellen of appen naar John de Gardeijn (06-33093279). Voor verdere informatie: www.kampvuur-avonden.nl

– Bezinningsdag PGML – Op D.v. zaterdag 26 oktober wordt er een bezinningsdag georganiseerd door en voor de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML). Deze dag is bedoeld voor gemeenteleden en kerkenraadsleden.

Het thema van de bezinningsdag zal zijn: “Geestelijke herleving”. We zien overal om ons heen dat het christelijk geloof minder relevantie krijgt in het dagelijks leven. Dit kan een gevoel van pessimisme en verlamming oproepen. We moeten ons echter niet laten leiden door het huidige geestelijke klimaat in Nederland. Er zijn veel voorbeelden van opwekking, zowel in het verleden als in het heden. Opwekking is een soeverein werk van God. Maar dat houdt niet in dat wij als gelovigen daarin passief moeten zijn. Wij hebben hierin ook onze verantwoordelijkheid, vooral om volhardend te bidden om een opwekking.

Als spreker is uitgenodigd ds. Wim ten Voorde, die dit onderwerp na aan het hart heeft liggen. Ds. Ten Voorde is hoopvol voor Nederland: “De Heilige Geest kan dwars door het tijdsdenken heen werken. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God”.

We willen die dag met elkaar over het thema nadenken en spreken. ’s Ochtends zal ds. Ten Voorde een inleiding houden met nagesprek. ’s Middags zullen we aan de hand van korte films in kleinere groepen het thema bespreken. Ook willen we met de deelnemers samen in gebed gaan voor onze kerken.

Tijd: 10.30 tot 15.00. Koffie/thee vanaf 10.00 uur. Tussen de middag wordt een lunch geserveerd.

Locatie : ontmoetingscentrum “De Haven” aan de Leefdaelhof 11 te Waalwijk (achter de Kerk aan de Haven)

Opgeven kan tot 22 oktober bij de scriba van de eigen gemeente of bij de scriba van de PGML, Janneke Opmeer, e-mail: scribapgml@gmail.com of telefonisch 0416-316331

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Tienerclub TOV – De eerste TOV avond is verschoven naar vrijdag 18 oktober! Op die avond starten we het nieuwe seizoen van de tienerclub TOV. We beginnen om 19:30 uur en de avond is om 21:30 uur afgelopen.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 19 oktober starten we weer met het nieuwe seizoen van de Rainbowkids. Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom. Het thema van de middag is “God wijst de weg”. We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald. We gaan er weer een gezellige middag van maken en hopen jullie allemaal weer te zien! Groeten van Annelieke, Caroline, Gini en Jojanneke

– Vrouwenvereniging – Op maandag 21 oktober komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 22 oktober om 19:00 uur is er Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

– Vrouwenochtend – Donderdag 24 oktober hebben we weer een vrouwenochtend. We bespreken hoofdstuk 2: “Die hemel en aarde verenigt tesaam” uit het boekje: Geloof, liefde en hoop. Jullie zijn om 9.15 uur van harte welkom bij Gerrie Timmermans, A. B. Van Lieshoutlaan 107 in Waalwijk. Tot dan!!

– MGB – Donderdagavond 24 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1