Kerkblad ‘Voetius’ 18 april 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Goede Vrijdag 19 april (Viering Heilig Avondmaal)

15.00 uur ds. A. de Wit in Spoorwiel

19.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. nr. 06-14173560

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (College van Kerkrentmeesters). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor project 1027, het diaconale programma van de GZB. In de avondmaalsdienst collecteren we voor een opvanghuis voor gehandicapten in Malawi. De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten behoren tot de armsten van de bevolking. Vaak hebben ze niemand die naar hen omziet. Voor deze mensen is een christelijk opvanghuis geopend. Uw bijdrage wordt gebruikt om dit opvanghuis draaiende te kunnen houden. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Op Goede Vrijdag vieren we als Christelijke gemeente het Heilig Avondmaal. ’s Middags in Spoorwiel en ’s avonds in de kerk. Bij de tekenen van brood en wijn gedenken we het lijden en sterven van de Heiland. We lezen Lukas 23: 44-56. Gezegende dienst gewenst!

Zondag 21 april (1e Paasdag)

10.00 uur ds. A. de Wit, m.m.v. koperensemble

18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, tel.nr. 339439

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Gini Heijkoop, Manuel Heijkoop, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. We zingen het kinderlied van het paasproject als de kinderen terugkomen van de zondagsschool. Vandaag is het feest! We vieren dat de Heere Jezus de dood overwonnen heeft en leeft. Op de zondagsschool hoor je het paasverhaal. Iedereen mag horen dat Jezus leeft en er ook voor jou wil zijn.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie. Pakistaanse christenen zijn een kleine minderheid in het overwegend islamitische land. Toch wil de kerk daar aanwezig zijn. Het Open Theologisch Seminarie. wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt trainingen voor gemeenteleden. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren. De trainingen geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt in hun dagelijks leven. Uw bijdrage wordt voor dit werk gevraagd.

Extra deurcollecte: Op de derde zondag van de maand is de uitgangscollecte van de diaconie bestemd voor Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp vragen. Ze zetten hun vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulpverlening wordt voor een zeer beperkt deel gesubsidieerd. Stichting Schuilplaats is daarom sterk afhankelijk van donaties en giften. Sinds een aantal jaar is er ook een hulpverleningslocatie in Sprang-Capelle waar u terecht kunt. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Op deze zondag vieren we als christelijke gemeente het paasfeest: ‘De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!’ We lezen het Paasevangelie uit Lukas 24. De brassband ‘Oefening en Uitspanning’ uit Wijk en Aalburg verzorgt de muzikale begeleiding van de dienst. ’s Avonds heb ik geruild met collega Van Wijk uit Sprang. Van harte welkom in de diensten.

Maandag 22 april (2e paasdag)

9.30 uur Zangdienst in samenwerking met de hervormde gemeente Sprang. Het gelegenheidskoor verleent medewerking aan deze dienst. Locatie: kerk van Sprang.

Zondag 28 april

10.00 uur ds. P.J. Droogers uit Werkendam

18.30 uur ds. W. Markus uit Bergschenhoek

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, Tel. 277189

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Caroline Phiri, Jelte Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Vandaag gaat het verhaal over Abraham. De Heere God roept Abraham en vraagt hem op reis te gaan. Wil je weten wat Abraham gaat doen? Kom dan luisteren op de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van Red een Kind. Jaarlijks sterven veel kinderen aan de gevolgen van armoede. Als een kind zich in de eerste levensjaren niet goed ontwikkeld, loopt het een achterstand op die niet meer in te halen is. Daarom werkt Red een Kind samen met haar partnerorganisatie EPR in Rwanda aan een goede start voor ieder kind. Zo hebben zij een goede basis voor de rest van hun leven. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In verband met de meivakantie ontvangen we deze zondag twee gastvoorgangers. Goede diensten met elkaar gewenst.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: 10 februari voor De Herberg: € 167,25; 17 februari voor Kerk in Actie droogte Ethiopië: € 167,05; de uitgangscollecte op 17 februari voor het diaconale werk in de eigen gemeente: € 191,45; 24 februari Stichting Schuilplaats: € 318,85; 3 maart voor Dorcas: € 151,45; 10 maart voor GZB Rwanda: € 179,35; op biddag 13 maart voor ZOA: € 83,55; 17 maart voor Hulp Oost Europa € 189,80; De uitgangscollecte op 17 maart voor zustergemeente Tôn: € 252,90; 24 maart voor Open Doors Centraal Azie: € 200,60 en op 31 maart Woord en Daad Jemen: € 201,85. Hartelijk dank voor uw gaven en ook voor de giften die we via de bank hebben ontvangen.

College van kerkrentmeesters: De volgende wijkcontactpersonen ontvingen een gift bij het rondbrengen van de paasattenties: Mevr. M. Mesch–Kas ontving 1x €10 voor de kerk; mevr. J.G.J. Nasarany-van der Schans ontving 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats; Mevr. J.G. Verhoofstad–de Bruin 3x € 5 voor de kerk; Mevr. A. Van Zelst–Vos € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Broeder C.S. Kamp ontving op bezoek 1x €10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

 VANUIT DE KERKENRAAD

– Aanmelding digitale nieuwsbrief – Heeft u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrief? Dit kunt u doen op www.hervormdbesoyen.nl/nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt u een e-mail in uw mailbox die u moet bevestigen. Mocht u geen email ontvangen na aanmelding, dan kan het zijn dat deze in een spam folder terecht gekomen is. Als u deze email bevestigd heeft is de aanmelding voltooid.

– Tentdienst Sprang-Capelle – Op zondag 28 april 2019 wordt er voor de vijfde keer in Sprang-Capelle een tentdienst gehouden op het evenemententerrein aan de Akkerwinde. Ds. Nathan Noorland uit Nieuwerbrug zal spreken over het thema ‘Klein maar fijn’. Muziek wordt verzorgt door de band Concrete. De collecteopbrengst is, na aftrek van de onkosten, bestemd voor ‘Spang bouwt aan verandering’. De tent is om 14.00 uur open en de dienst begint om 14.30 uur. Na afloop is er tijd om met elkaar wat te drinken en na te praten. I.v.m. het beperkt aantal zitplaatsen is er de mogelijkheid om zelf een tuin- of klapstoel mee te nemen. De tentdienst wordt georganiseerd door Gereformeerde Kerk De Brug en de Hervormde Gemeente Sprang. U en jij wordt van harte uitgenodigd!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 18 april om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagmiddag 19 april vieren we om 15:00 uur het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. ’s Avonds om 19:30 in de kerk.

– Zangdienst in Sprang – Op maandag 22 april (2e Paasdag) om 9:30 uur is er een zangdienst m.m.v. gelegenheidskoor.

– MGB – Donderdagavond 25 april is er geen MusicalGroep Besoyen.

Vrouwenvereniging – Op maandag 29 april komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Gebedstijd – Woensdagavond 1 mei om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 2 mei is er geen MusicalGroep Besoyen.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1