Kerkblad ‘Voetius’ 18 januari 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 21 januari

10.00 uur ds. C. Hendriksen uit Woudrichem

18.30 uur ds. G. van der Linden uit Waalwijk

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Mariska Spierings, Marieke Sleutjes, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Jezus geneest een man met een verschrompelde hand. Niet iedereen is blij, want een aantal Farizeeën zijn erg boos op Jezus. Jezus heeft iemand genezen op Sabbat, de Joodse rustdag. Wil je weten wat Jezus hiervan vindt? Kom dan luisteren naar het verhaal.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte, voor de diaconie, heeft als bestemming een project van Kerk in Actie. In India zijn naar schatting 17 miljoen kinderen aan het werk (bouw, kledingindustrie, steengroeven). De organisatie CASA zet zich samen met de bewoners in om 48 dorpen in het zuiden van India vrij van kinderarbeid te maken.

Extra deurcollecte: De 3e zondag van de maand is de extra diaconie collecte bij de uitgang bestemd voor Kerk in Actie. In Libanon bevinden zich miljoenen vluchtelingen uit Syrië. Onder hen zijn veel moeders met kinderen. Via de partner organisatie van Kerk in Actie (IOCC) ondersteunen we deze mensen. Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Bij de diensten: Deze zondag ga ik zelf niet voor in onze eigen gemeente in verband met de verplichte nascholing van 18 en 19 januari. Goede diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand december bedroeg: € 1.368,37 voor de gewone collecte en € 224,20 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Via bankoverschrijving ontvingen we 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Notulist – Afgelopen maandag 15 januari heeft de kerkenraad vergaderd in de nieuwe samenstelling. Aan het begin van de vergadering hebben we afscheid genomen van de broeders Boer, Kamp, Spuijbroek en Van Zelst. In deze vergadering hebben we ook Sonja Moerman verwelkomd. Zij heeft zich opnieuw aangeboden om de notulen van de kerkenraadsvergaderingen te verzorgen. Dank daarvoor! In verband hiermee heeft ze de belofte van geheimhouding afgelegd.

Pastoraat – Met het afscheid van ouderling C.S. Kamp zijn er op dit moment 3 vacatures voor ouderling in het pastoraat. In de kerkenraad hebben we hierover gesproken. Dit heeft ook gevolgen voor het pastorale werk in de gemeente. Als eerste betekent het dat we qua huisbezoeken niet de doelstelling halen die in het beleidsplan geformuleerd is. We vragen uw begrip hiervoor. Mocht u behoefte hebben aan gesprek of pastorale zorg neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen of de predikant. Het tweede gevolg van deze minimale bezetting heeft te maken met ambtelijke aanwezigheid bij uitvaarten. De huidige pastorale ouderlingen zijn actief in het arbeidsproces. Dit betekent dat we niet kunnen garanderen dat er altijd een ouderling en/of diaken aanwezig zal kunnen zijn bij een begrafenis. Kerkordelijk is het ook niet verplicht, maar we streven hier wel naar. De aanwezigheid van een ouderling en/of diaken is ook een uitdrukking van het feit dat de voorganger en de nabestaanden er op dat moment niet alleen voor staan.

– Alpha Cursus – Bij het verschijnen van de kerkbode start de Alpha cursus. Afgelopen zondag hoorden we in de dienst over wat u kunt doen: (1) Gebed (2) Iemand uitnodigen voor deze cursus (3) Zelf deelnemen (4) Een maaltijd helpen verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl / 0416-332718). De cursus start op donderdag 18 januari om 19.30 uur in het Parkpaviljoen, Grotestraat 154a in Waalwijk (de eerste keer zonder maaltijd).

Première Zandkinderen – De eerste musical van de MusicalKids. Op zaterdag 20 januari gaat de musical Zandkinderen in première. Deze musical is gebaseerd op het Bijbelse verhaal van de uittocht uit Egypte. De musical vertelt het verhaal vanuit de ogen van de kinderen. We zien de kinderen vanaf het moment dat het volk vanuit Egypte door de rode zee is getrokken. Hoe zien zij de reis naar het beloofde land? Wie komen ze tegen? Wat gaan ze doen? Hoe kijken zij terug op hun tijd in Egypte? Kom en beleef de tocht door de woestijn samen met de kinderen.

De musical wordt volledig gespeeld door de kinderen van de MusicalKids van Musicalgroep Besoyen. De musical is geschikt voor jong en oud en duurt ongeveer 45 minuten.

De première wordt gehouden op zaterdag 20 januari in het Willem van Oranje College, de Gaard 4 in Waalwijk. Aanvang 19.00 uur, zaal open om 18.30 uur, vrije entree.

Kijk voor meer informatie op www.musicalgroepbesoyen.nl of facebook.com/musicalKidswaalwijk

– Actie Kerkbalans 2018 – Het is januari, de maand van de Kerkbalansactie, de jaarlijkse inzamelingsactie van de kerk. De kerkbalanslopers gaan deze week weer op pad om u om uw financiële toezegging voor Kerkbalans 2018 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenvelop bij u af te geven, en ongeveer één tot twee weken daarna opnieuw om uw antwoord op te halen.

In de Kerkbalansenvelop vindt u een informatiefolder over het doel van Kerkbalans en de nodige gegevens om uw gift te kunnen overmaken. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de bijgevoegde eenmalige machtiging. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk en eventueel in welke termijnen. U kunt deze strook in de bijgesloten antwoordenveloppe doen, indien mogelijk voordat de kerkbalansloper weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse kou en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.

Legt u dus de enveloppe met de antwoordstrook klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

– Week van gebed 2018 – De Raad van Kerken Waalwijk houdt een vesper op dinsdag 23 januari in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid. Het thema is: ‘recht door zee’. De vesper begint om 19.00u in de Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25 Waalwijk.

– Studieavond – Op donderdag 25 januari is er in Sprang Capelle een studieavond met ds. Kees Kant, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De grote betekenis van Israël in Gods heilsplan. De bijeenkomst vindt plaats in het Hervormd Jeugdcentrum, Kerkstraat 28 in Sprang Capelle. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. U bent van harte welkom!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 18 januari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Alpha Cursus – Op 18 januari start de Alpha cursus om 19:30 (Parkpaviljoen, Grotestraat 154a, Waalwijk).

– RainBowKids – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 20 januari hebben we weer een clubmiddag met de Rainbowkids(plus). Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom. We gaan deze middag doorbrengen in de gymzaal aan de Rembrandtlaan 18 in Sprang-Capelle. Het thema is Volhouden! Doorzettingsvermogen en geduld zijn hierbij belangrijk! We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald. We gaan er weer een gezellige middag van maken en hopen jullie allemaal weer te zien! groeten van Caroline, Gertine, Gini, Jojanneke en Marieke

Catechese – Op dinsdagavond 23 januari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 25 januari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 4e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 25 januari om 20:00 uur in De Rank. We gaan weer verder met de Bergrede. De vorige keren stonden we stil bij de zaligsprekingen. Nu lezen we Mattheüs 5: 13-20. Welkom!

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er weer een gesprekskring op vrijdag 26 januari bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

Gesprekskring Stagelopers – Op 28 januari om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1