Kerkblad ‘Voetius’ 18 oktober 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 21 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit, Michazondag

18.30 uur ds. ds. D. Ph. C. Looijen uit Amersfoort

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, tel. Nr. 06-12022944

Oppasdienst: Mariska Spierings, Miranda van Vuuren, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Er is zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied is: Jezus is de goede Herder (OTH 431). Johannes droomt verder over de Hemel. Hij ziet een heleboel mensen in mooie, witte kleren. Hoe komt het dat de kleren zo mooi wit zijn? Eerst waren de kleren heel erg vies, maar doordat Jezus aan het kruis is gestorven, zijn de kleren schoongewassen. Wil je hier meer over horen? Kom dan naar de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het Scharlaken koord. Het Scharlaken Koord is een christelijke organisatie en houdt zich bezig met hulpverlening rond prostitutie. Ze biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen door middel van: straatwerk (het bezoeken van de prostituees op hun werkplek), preventie (het geven van voorlichting en weerbaarheidstraining) en hulpverlening (praktische – en psychosociale hulp (maatjesproject) en uitstapprogramma’s). Steun dit werk!

Extra collecte: Op de derde zondag van de maand wordt er bij de uitgang gecollecteerd voor de diaconie. Deze is keer is de collecte bestemd voor noodhulp Sulawesi. De aardbeving en daaropvolgende tsunami heeft veel slachtoffers gemaakt en grote verwoestingen aangericht. Het christelijke noodhulpcluster biedt via lokale partners noodhulp aan. Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Bij de diensten: Woensdag 17 oktober was het wereldarmoededag. De Micha organisatie wil het thema armoede onder de aandacht brengen in de kerken. Wij doen dat door in de ochtenddienst te lezen uit Deuteronomium 15: 1-11. Het thema: rijk raakt arm-arm raakt rijk. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Welkom in de beide diensten!

VANUIT DE DIACONIE

– Collecte noodhulp – De uitgangscollecte van zondag 21 oktober is bestemd voor noodhulp in Indonesië. Indonesië is opnieuw getroffen door zware aardbevingen en een tsunami. Op het eiland Sulawesi zijn al meer dan 1200 doden gemeld. De verwoesting is groot, veel mensen worden vermist en huizen en gebouwen zijn verwoest of onder water gelopen.

Giften voor Indonesië worden besteed aan noodhulp op de eilanden Lombok en Sulawesi. Het Christelijk Noodhulpcluster biedt hier hulp via lokale organisaties, partners en kerken. We organiseren onder andere noodopvang voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen en mensen met een beperking. Ook voorzien we honderden huishoudens van eerste levensbehoeften zoals onderdak en voedsel. Van harte aanbevolen!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– RainBowKids – Zaterdag 20 oktober om 13:30 uur is het de eerste keer Rainbowkids. Zien we jullie allemaal? Groetjes, de leiding.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 22 oktober komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Kerkenraadsvergadering – Maandag 22 oktober om 19:30 uur vergadert de kerkenraad in De Rank

Catechese – Op dinsdagavond 23 oktober om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– Vrouwenochtend – Donderdagmorgen 25 oktober is er weer een vrouwenochtend. Je bent om 9:15 uur welkom bij Marijke Mesch (A.B. van Lieshoutlaan 26 Waalwijk). We gaan verder met hoofdstuk 5: “Gezond beeld” uit het boekje Schitterende beelden. Tot dan!

– MGB – Donderdagavond 25 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 2e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 25 oktober om 20.00 uur in De Rank. We lezen Mattheus 21:33-44. Welkom!

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er op op vrijdag 26 oktober weer gesprekskring bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

Gesprekskring Stagelopers – Op 28 oktober om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1