Kerkblad ‘Voetius’ 19 april 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 22 april

10.00 uur ds. A. Naijen uit Andel

18.30 uur ds. M. Zeeman uit Hoogblokland

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, Tel. 06-12022944

Oppasdienst: Caroline Phiri, Dineke Kranendonk, Lucas Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het verhaal gaat over Kaïn en Abel. Kaïn is zo boos op Abel dat hij hem dood slaat. Dat is erg! Wij hebben soms ook ruzie met elkaar, maar we mogen God vragen om ons te helpen goed met elkaar om te gaan.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie in Amsterdam. In de Bijlmer is een diaconaal centrum waar mensen uit de wijk terecht kunnen voor hulp, doorverwijzing, taallessen en er is een ouder-kind project. Dit centrum helpt mensen die nergens anders (meer) terecht kunnen. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In verband met de nascholing ga ik deze zondag niet voor in onze eigen gemeente. ’s Morgens ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds heb ik geruild met collega Zeeman. Goede diensten met elkaar gewenst!

College van diakenen: In de afgelopen weken hebben de diaconiecollectes de volgende bedragen opgebracht: 29 maart (TEAR): € 160,17; 1 april (HGJB): € 148,85; 8 april (Open Doors Ethiopië): € 184,58. Hartelijk dank namens de diaconie. 

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon Dhr. G.J.M. van Zelst ontving 2x € 5 voor de kerk. Wijkcontactpersoon Mevr. P.M. van Baardwijk-van Beek ontving 1x € 10 voor de kerk. Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 30 en 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Bezoekbroeder A.G. van Binnendijk ontving 1x 20 voor de kerk. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

 VANUIT DE KERKENRAAD

Nascholing predikant – Volgende week donderdag en vrijdag (19 en 20 april) is ds. De Wit afwezig in verband met de verplichte nascholing. Neemt u voor pastorale vragen contact op met één van de wijkouderlingen en voor de overige zaken met scriba Corné Mandemakers (06-14173560).

Tentdienst Sprang-Capelle – Op zondag 22 april wordt er opnieuw een tentdienst gehouden in de feesttent aan de Akkerwinde. Ds. Joost van den Brink zal spreken over het thema: ‘Wie ben ik?!’ De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de muziekgroep: Living Words. Inloop vanaf 14:00 uur. De dienst start om 14:30 uur. Na afloop is er tijd om met elkaar wat te drinken en na te praten. De tentdienst wordt georganiseerd door Gereformeerde Kerk De Brug en de Hervormde Gemeente Sprang. Welkom!

– Geluidsinstallatie kerk – De laatste tijd ondervinden we problemen met de geluidsinstallatie in de kerk. Wellicht heeft u het in de kerk of thuis bij de kerktelefoon gemerkt. Het college van kerkrentmeesters werkt aan oplossing hiervoor.

VANUIT DE JEUGDRAAD

Terugblik jeugdkamp – We kunnen terugkijken op een heel mooi jeugdkamp! Een grote groep kinderen, prachtig weer, enthousiaste leiding. De juiste ingrediënten voor een fantastisch jeugdkamp. De leiding en ieder die meegeholpen heeft om dit kamp onvergetelijk te maken, heel hartelijk bedankt!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Alpha Cursus – Donderdagavond 19 april om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 19 april om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Vrouwenvereniging – Op maandag 23 april komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

Vrouwenochtend – Woensdag 25 april is er weer een vrouwenochtend. We behandelen hoofdstuk 3 uit ‘Geloven en doen’. Van harte welkom vanaf 9.15 u. bij Willemien Nijzink, Sweelinckstraat 44 Waalwijk.

– MGB – Donderdagavond 26 april om 19:30 uur is er Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Het was mooi om het jeugdkamp in de kerk af te sluiten samen met alle kinderen en ouders rondom het thema: ‘Open je ogen’. Ook al viel het voor sommige kinderen niet mee om aan het einde van het jeugdkamp de ogen open te houden…. Open je ogen voor wie hulp, aandacht nodig heeft. We mogen en kunnen dat doen omdat Jezus zijn ogen geopend heeft voor een wereld in nood. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1