Kerkblad ‘Voetius’ 19 oktober 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 22 oktober

10.00 uur ds. G. van Meijeren uit Utrecht

18.30 uur ds. J. Brouwer uit Veen

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Dineke Kranendonk, Marieke Sleutjes, Finette Pleijter

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. In het verhaal geneest Jezus een verlamde man. De man is erg blij en de mensen om hen heen zijn diep onder de indruk wat Jezus heeft gedaan. Kom je ook luisteren op de zondagsschool?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor het project In1school van Nederlandse Stichting Gehandicapte Kinderen (NSGK). Dit project stimuleert inclusief onderwijs voor deze kinderen, zodat hun mogelijkheden en talenten ontwikkeld kunnen worden. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we opnieuw twee gastvoorgangers. De avonddienst heb ik in verband met de voorbereidingen van de komende nascholing (2-3 november) geruild met collega Brouwer. Heel goede diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De verjaardagsbusjes hebben in het 3e kwartaal van 2017 het mooie bedrag van € 283,00 opgebracht. Ouderling C.S. Kamp ontving op huisbezoek 2x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

Bijeenkomst Schakelring – ‘Hoe komt het gesprek op God?’ Voor iedereen in Waalwijk en omgeving die actief is op het snijvlak van geloof en zorg, organiseren de katholieke en protestante kerken samen met Schakelring weer een ontmoetingsbijeenkomst. Dit keer gaat het over het in gesprek gaan met je medemens: hoe komt het gesprek op geloofs-onderwerpen, wanneer komt God ter sprake, en hoe spreek je daar dan over samen? Spreker dit jaar is Arthur Polspoel, docent, theoloog en supervisor. Na de lezing van Arthur Polspoel gaan we uit elkaar in kleine groepen om ervaringen over het onderwerp uit te wisselen. Daarna is er gelegenheid voor een drankje. Alle (kerkelijk) vrijwilligers, pastoraal werkenden en voorgangers uit de regio van de huizen waar Schakelring actief is, zijn welkom. De deelname is gratis. Aanmelding vooraf is gewenst. Wanneer: Donderdag 26 oktober, 13.00-16.30 uur. Waar:   Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk. Aanmelden/Info: Chantal Huijgen, chantal.huijgen@schakelring.nl, tel. 06-18959587.

– Zangdienst 29 oktober – Volgende week zondagmiddag 29 oktober om 17:00 uur is er een bijzondere kerkdienst met medewerking van het projectkoor. De afgelopen weken is er veel geoefend onder leiding van Joop de Zwart. Tijdens de dienst zal het koor enkele liederen zingen. Aangezien het bijna 31 oktober is, wil ik in de dienst stilstaan bij één van de thema’s van de reformatie. Na afloop van de dienst willen we met elkaar een eenvoudige broodmaaltijd gebruiken. Een mooie gelegenheid tot ontmoeting. Van harte welkom!

Vrouwenochtend – Dit jaar is er ook op woensdag een vrouwenochtend. Deze komt niet in de plaats van de bestaande vrouwenochtend, maar ernaast. Elke laatste woensdag van de maand komen we van kwart over negen tot kwart over elf bij elkaar. We ontmoeten elkaar met een kop koffie of thee in huiselijke sfeer en vervolgens zingen we een of twee liederen, spreken een gebed uit en bespreken een thema. Ondertussen drinken we nog een kop koffie of thee en we sluiten de ochtend af met een gebed. Van harte welkom op 25 oktober om kwart over negen bij Willemien Nijzink (Sweelinckstraat 44 in Waalwijk).

Voedselpakketten Dorcas – Ook dit jaar kunt u producten inleveren voor de voedselactie van Dorcas. Voorafgaand aan de dankdagdienst kunt u de producten afgeven in de jeugdruimte van de kerk. We voeren deze inzameling uit in samenwerking met Hervormd Sprang en de scholen in Sprang-Capelle. De volgende producten zijn welkom: suiker (kiloverpakking), theebiscuit, Liga (geen Milkbreak), limonadesiroop (geen plastic fles), tandenborstel, tandpasta, zonnebloemolie (literfles), groenten in blik (800 gram, geen glas), fruit in blik (800 gram, geen glas), doosje (vruchten)thee, witte of bruine bonen in blik (800 gram, geen glas), jam, pasta (500-gramsverpakking), rijst (kiloverpakking). Van harte aanbevolen!

ACTIVITEITEN (D.v.)

 

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Vrouwenvereniging – Op maandag 23 oktober komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Kerkenraadsvergadering – Maandag 23 oktober om 19:30 uur vergadert de kerkenraad in De Rank

Catechese – Op dinsdagavond 24 oktober om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– Bijeenkomst Schakelring – Ontmoetingsbijeenkomst Schakelring. Donderdag 26 oktober om 13:00 uur in De Haven (zie boven voor meer informatie).

– MGB – Donderdagavond 26 oktober om 19:30 uur is er weer een oefenavond met de Musicalgroep Besoyen.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 2e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 26 oktober om 20.00 uur in de pastorie.

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers begint de gesprekskring weer op vrijdag 27 oktober bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

– RainBowKids – Zaterdag 28 oktober om 13:30 uur is het de eerste keer Rainbowkids. Zien we jullie allemaal? Groetjes, de leiding.

Gesprekskring Stagelopers – Op 29 oktober om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1