Kerkblad ‘Voetius’ 19 september 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 22 september

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst, opening winterwerk

18.30 uur ds. S.A. Doolaard uit Serooskerke (Schouwen)

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, Tel. 277385

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Jessie Nasarany, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Uw Woord is een lamp voor mijn voet (OTH 448). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het Scharlaken Koord. Het Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die zich bezighoudt met hulpverlening rondom prostitutie. Uit de prostitutie stappen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. ‘Uitstappen’ betekent een totaal ander leven. Het Scharlaken koord biedt professionele hulp aan meisjes en vrouwen door middel van: straatwerk (het bezoeken van de prostituees op hun werkplek), preventie (het geven van voorlichting en weerbaarheidstraining) en hulpverlening (praktische – en psychosociale hulp en uitstapprogramma’s). Steun dit werk! Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Zondagmorgen besteden we in de dienst aandacht aan de start van het winterwerk. Het thema is: ‘Kom, doe mee!’. We lezen in de dienst uit het Bijbelboek Nehemia hoofdstuk 2: 11-20. In dit gedeelte doet Nehemia een oproep om mee te doen, bij te dragen en te bouwen. Op een soortgelijke manier worden we opgeroepen om mee te doen en een bijdrage te leveren in de opbouw van de gemeente. ’s Avonds ontvangen we een oud-voorganger van Besoyen. Van harte welkom in de zondagse erediensten.

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconiecollecte op 1 september voor de pioniersplek in Rosmalen heeft € 128,55 opgebracht. De collecte op 8 september voor Mercy Ships: € 210,15. Hartelijk dank voor uw gift!

College van Kerkrentmeesters: Via bankoverschrijving ontvingen we een gift van 1x €10 en 1x € 500 voor de kerk. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

 VANUIT DE KERKENRAAD

Gemeenteweekend – Komende zaterdag en zondag hopen we met elkaar het gemeenteweekend te hebben. Het thema is ‘Kom, doe mee!’. Iedereen van harte welkom om op een ontspannen manier het winterseizoen te beginnen.

Bijbelkring – Volgende week start de Bijbelkring weer. Dit seizoen willen we ons verdiepen in het Bijbelboek Hooglied. Ook als je nog nooit geweest bent, kom de sfeer gerust eens proeven. Het is mooi om met elkaar de Bijbeltekst te lezen en de betekenis daarvan te ontdekken voor ons leven hier en nu. Voor de Bijbelkring is geen aparte voorbereiding of kennis nodig. Van harte welkom!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 19 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Kerkenraadsvergadering – Dinsdag 24 september om 19:30 uur vergadert de kerkenraad in De Rank

– Vrouwenochtend I – Woensdag 25 september is er weer een vrouwenochtend. Je bent om 9.15 uur

uitgenodigd bij Willemien Nijzink, Sweelinckstraat 44 Waalwijk. Van harte welkom om aan te sluiten!

– Vrouwenochtend II– Donderdag 26 september starten we weer met de vrouwenochtend. We gaan beginnen met het boekje: Geloof Hoop en Liefde. Jullie zijn vanaf 9.15 uur welkom op een andere locatie namelijk bij Gerrie Timmermans A.B. van Lieshoutlaan 107 in Waalwijk. Tot dan!!

– MGB – Donderdagavond 26 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 26 september om 20.00 uur in De Rank.

– Gespreksgroep de Stagelopers – Zondagmiddag 29 september zijn jullie welkom vanaf 14.30 uur bij André en Nel Boer. We gaan verder met hoofdstuk 3: Hannah uit het boekje: Here I am. Tot dan!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1