Kerkblad ‘Voetius’ 20 december 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 23 december (4e advent)

10.00 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

17:00 uur Kinderkerstfeest

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Jojanneke van Rijsbergen, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Er is zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Vandaag gaat het over de geboorte van Johannes. De mensen denken dat het kind van Elisabeth en Zacharias, Zacharias gaat heten, net als zijn vader. Maar Zacharias schrijft op dat het kind Johannes zal heten. Dan opeens kan hij weer praten. Hij dankt en looft God dat hij een zoon heeft gekregen.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van de GZB. In een van de landen in het Midden-Oosten waar zending verboden is, steunt de GZB vijf predikanten. De situatie waarin zij hun werk doen is erg moeilijk: kerkgebouwen worden gesloten, het publiceren van Bijbels is aan banden gelegd en christenen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Zij worden geacht hun (soms getraumatiseerde) gemeenteleden te helpen, te leiden en hoop te geven. Zelf worden zij bedreigd en vervolgd. Helpt u hen door hen financieel te ondersteunen? Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Op deze 4e adventszondag heb ik ’s morgens geruild met collega Van Wijk uit Sprang. ’s Middags om 17.00 uur bent u van harte welkom om met de kinderen het kinderkerstfeest te vieren. De kinderen hebben hard geoefend en geknutseld. We hopen op een goede en gezegende viering met elkaar. Hartelijk welkom in beide diensten!

Dinsdag 25 december (1e kerstdag)

10.00 uur ds. A. de Wit, m.m.v. projectkoor

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Mariska Spierings, Miranda van Vuuren, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Vandaag is het een bijzondere dag: we vieren het kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus de Messias. Deze zondag blijven alle kinderen in de kerk, zodat we samen met alle mensen van onze kerk Kerst kunnen vieren.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van Red een Kind. Jaarlijks sterven veel kinderen aan de gevolgen van armoede. Als een kind zich in de eerste levensjaren niet goed ontwikkeld, loopt het een achterstand op die niet meer in te halen is. Daarom werkt Red een Kind samen met haar partnerorganisatie EPR in Rwanda aan een goede start voor ieder kind. Zo hebben zij een goede basis voor de rest van hun leven. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: De eerste kerstdag is een bijzondere dienst waarin we stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus. Het is één van de hoogtepunten in de christelijke gemeente. Een projectkoor van gemeenteleden verleent medewerking aan deze dienst. Welkom!

Zondag 30 december

10.00 uur ds. W. Markus uit Bergschenhoek

18.30 uur ds. C. Mijderwijk uit Meerkerk

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, Tel.nr. 06-29067029

Oppasdienst: Carin van der Bijl, Gini Heijkoop, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. We zingen als kinderlied OTH 124 (Dit is de dag). We hebben pas het Kerstfeest gevierd. We vierden dat de Heere Jezus is geboren. Jezus is inmiddels 40 dagen oud. Jozef en Maria gaan met Jezus naar de tempel om God te danken en te bidden voor hun kindje. Simeon en Hanna, twee oude mensen spreken goede woorden over de Heere Jezus. Ze begrijpen dat Hij de Redder is.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming stichting Dorcas. Met uw bijdrage kan Dorcas mensen op weg helpen om zich verder te ontwikkelen. Door bijvoorbeeld een ramp of armoede zitten zij in de knel en komen ze niet verder. Met hulp van Dorcas komen ze weer tot bloei. Dorcas werkt in 18 landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Op deze zondag na Kerst ontvangen we twee gastvoorgangers waaronder uw oud-predikant. Goede en gezegende diensten met elkaar gewenst!

Maandag 31 december Oudejaarsavond

19.00 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel.nr. 0416-341474

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (diaconie) is bestemd voor een project van ZOA. Door de jarenlange burgeroorlog hebben veel kinderen in Sri-Lanka nooit vrede gekend. Om hen een goede toekomst te geven leren we hen op een juiste manier omgaan met conflicten. In het bestaande schoolsysteem is hier geen aandacht voor, vandaar dit programma. Binnen de lesprogramma’s is ook aandacht voor vredesopbouw en -behoud, door bijvoorbeeld aanvullende lessen in communicatie. Beide collecten van harte aanbevolen!

Dinsdag 1 januari 2018 Nieuwjaarsmorgen

10:00 uur ds. A. de Wit, ontmoeting na de dienst.

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, Tel. Nr. 0416-277385

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte heeft als bestemming het werk van de Lepra stichting. Deze stichting zet zich in om mensen met lepra te helpen. In het bijzonder in oostelijk Afrika met dreigende hongersnoden waar Lepra patiënten extra onder lijden. Beide collecten van harte aanbevolen!

Zondag 6 januari

10.00 uur Prop. R. Visser uit Middelharnis

18.30 uur ds. J. Kommers uit Harderwijk

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, Tel.nr. 0416-339439

Oppasdienst: Caroline Phiri, Amy de Rooij, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied is: Uw Woord is een lamp voor mijn voet (OTH 448). In het Bijbelverhaal gaat het over de Bergrede. Jezus legt daarmee uit wat echt belangrijk is en wat echt gelukkig maakt. Veel speelgoed of veel vriendjes? Nee, Jezus wil graag dat je leeft zoals God het wilt, dat maakt pas echt gelukkig. Zien we jullie allemaal weer?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie. Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen dat ze op straat of in de criminaliteit belanden. De kinderen volgen trainingen en doen mee met verschillende projecten waardoor ze spelenderwijs leren om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Op deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Heel goede diensten met elkaar gewenst.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand november bedroeg: € 940,73 voor de gewone collecte en € 340,70 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Tijdens het rondbrengen van de kerstattenties hebben de volgende wijkcontactpersonen een gift ontvangen: mevr. J.G. Verhoofstad–de Bruin 2x € 5 en 1x € 6 voor de kerk; dhr. M.J. Hulsenboom 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats; mevr. H. Schouten-van Boksel 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats; mevr. A.M. Vroegrijk-Hoefnagel 1x €5 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Projectkoor 1e Kerstdag – Komende zondag (23 december) oefenen we opnieuw na de kerkdienst met het projectkoor voor 1e Kerstdag.

– Uitnodiging diner op tweede Kerstdag 2018 – Geachte gemeenteleden, Samen met broeders en zusters uit onze gemeente die alleen zijn, willen wij ook dit jaar op tweede Kerstdag bij ons thuis op “De Borkse Hoeve“  een kerstdiner serveren. U kunt zich opgeven tot 22 december op telefoonnummer 06-20557428 (Jan) of 06-22434302 (Carin) of u kunt ons even aanspreken na een van de komende kerkdiensten. Dan kunnen we gelijk bespreken of u bepaalde gerechten niet mag eten en of u opgehaald en thuisgebracht wil worden. Aan dit diner, dat rond 13.00 uur zal aanvangen, zijn voor u geen kosten verbonden. We zien ook dit jaar weer uit naar uw deelname, Jan en Carin van den Broek

– Oliebollenactie – Het einde van het jaar komt in zicht en de voorbereidingen voor de jaarlijkse oliebollenactie zijn gestart. Ook dit jaar verkopen we weer oliebollen en appelbeignets.

Het bestelformulier kunt u vinden in de standaard in De Rank en op www.KerkInBesoyen.nl. Op maandag 31 december zijn de oliebollen en appelbeignets af te halen bij de Rank (tussen 08:30 – 12:00 uur) en worden, indien gewenst, zelfs thuisbezorgd. Bestellingen kunnen tot en met 28 december worden doorgegeven op het formulier, per mail oliebollenactie@kerkinbesoyen.nl of telefonisch bij Rik en Nelleke Opendorp, 0416-540234/06-10090464 (gelieve geen voicemail in te spreken).

– Sprang bouwt aan verandering – Van de penningmeester. Nog 200 dagen en dan vertrekken onze jongeren naar Zambia. De afgelopen periode zijn zij druk bezig geweest om geld in te zamelen met diverse acties, het kan u niet ontgaan zijn. Daarnaast zijn er al veel giften ontvangen en zijn er toezeggingen gedaan. Dit alles heeft geleid tot een tussenstand van € 26.231. Dit is al ongeveer de helft van het geld dat ze met de groepacties op willen halen (€ 56.265). Dit bovenop de persoonlijke acties, sponsoring en bijdrage. Zij zijn u hiervoor erg dankbaar. Ook de komende periode staan er weer veel activiteiten gepland. Helpt u ze weer mee?

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

– Verhuur appartement – Per 1 februari 2019 zal het appartement Hollandsestraat 1 (bovenwoning oude pastorie) beschikbaar komen voor een nieuwe huurder (i.v.m. vertrek huidige bewoonster). Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen zich tot en met donderdag 3 januari 2019 als gegadigde huurder voor deze woning schriftelijk melden bij de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters dhr. W.Haverhals, w.haverhals@haverhals-metselwerken.nl. Een eventuele loting (bij meerdere gegadigden) zal op vrijdag 4 januari plaatsvinden. College van Kerkrentmeesters.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 20 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Kerstviering Spoorwiel – Op vrijdagavond 21 december is de kerstviering in Spoorwiel met medewerking van een zanggroep o.l.v. Corine Vreeken. Ontvangst vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur. Hartelijk welkom!

– Kinderkerstfeest – Zondagmiddag 23 december om 17:00 uur, willen we met alle kinderen van de zondagsschool en Rainbowkids het kinderkerstfeest vieren. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en andere belangstellenden nodigen wij hiervoor van harte uit. Fijn als u dit met de kinderen mee wilt vieren en aanwezig wilt zijn! We hopen met elkaar op een fijne kerstviering.

Oliebollenactie – Maandag 31 december kunt u tussen 8:30 – 12:00 uur uw bestelling ophalen in De Rank.

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 7 januari om 19:00 uur in De Rank.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 7 januari komt de vrouwenvereniging “Lydia” weer bij elkaar om 19.30 uur in De Rank.

Catechese – Op dinsdagavond 8 januari begint de catechese weer. Om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

Contactmiddag – Woensdagmiddag 9 januari om 14:00 uur is er de eerste contactmiddag van 2019. Deze middag staat vooral in het teken van de onderlinge ontmoeting. Van harte welkom!

– MGB – Donderdagavond 10 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

We leven toe naar de viering van Kerst. God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Zijn naam is: Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn geboorte brengt grote vreugde met zich mee! Niet alleen toen, maar ook vandaag… Ik wens u allen goede kerstdagen en een gezegend 2019 toe! Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1