Kerkblad ‘Voetius’ 21 juni 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 24 juni

10.00 uur ds. A. de Wit, doopdienst, gezinsdienst

18.30 uur ds. J.S. Heutink uit Ede

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Mariska Spierings, Miyuki Pleijter, Tim Spierings, Finette Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er geen zondagsschool, omdat het vandaag een bijzondere dienst is waarin drie kinderen gedoopt worden. We hopen dat jullie er allemaal bij zijn!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het project: Willem goes Brasil. Willem goes Brasil is een project opgezet door het Willem van Oranje College. Het Willem ondersteunt de stichting Nieuwe Generatie Brasil (NGB). Deze stichting ondersteunt kansarme kinderen en jongeren in Brazilië voor een betere toekomst. NGB heeft een vakschool gebouwd en zijn nu bezig met de bouw van een sport- en speelplaats, wat gefinancierd wordt door o.a. Willem goes Brasil. In april zijn 8 leerlingen en 4 docenten van Het Willem naar Brazilië gegaan om in contact te komen met de kinderen en jongeren en om het project van dichtbij te bekijken. Alle collecten van harte bij u aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen is er een bijzondere dienst waarin 3 kinderen van de gemeente het teken van de doop ontvangen. Van harte welkom in de dienst om dit samen met hen te vieren. ’s Avonds ontvangen we een oud-voorganger van Besoyen. Hartelijke welkom in beide erediensten!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: 13 mei voor Kerk in Actie Indonesië: € 159,75; 20 mei voor Open Doors: € 151,65 en de derde collecte op 20 mei voor de GZB: € 221,85; 27 mei voor ZOA: € 203,80; 3 juni voor GZB project 1027 Malawi: € 227,52; 8 juni Avondmaal Spoorwiel € 33,60; 10 juni voor Woord en Daad: € 175,71. De catechisanten van FM hebben bij elkaar € 24,45 gespaard voor stichting De Strohalm. Ook hartelijk dank namens de diaconie voor de giften die wij via onze bankrekening en via de wijkcontactpersonen ontvingen. Hartelijke dank!

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Sprang bouwt aan verandering – Zaterdag 30 juni hopen we onze eerste actiedag te houden. We willen deze dag auto’s gaan wassen op het kerkplein, van 10:00 uur tot 16:00 uur. Ook zal er catering aanwezig zijn zodat u, als uw auto gewassen wordt, ondertussen kunt genieten van een kop koffie/thee/fris met wat lekkers. Verder zijn er broodjes hamburger en zal er een verkooptafel zijn met diverse producten. De kosten voor het wassen van een auto zijn 7 euro, een bus 10 euro en eventueel stofzuigen 5 euro. De opbrengt van deze dag gaat naar ons bouwproject in Zambia. Wilt u meer informatie hierover kijk dan eens op onze website: geef.ws/sprang.

– Kinderkoor Watoto – Op woensdag 27 juni om 19:00 uur treedt kinderkoor Watoto uit Oeganda op bij de Juliana van Stolbergschool (Woeringenlaan 20, Waalwijk) of bij slecht weer in het Willem van Oranje college (De Gaard 4, Waalwijk). Het thema is Signs & Wonders. Op de uitnodiging staat: een levendige aanbiddingsavond door een familie van weeskinderen uit Oeganda. De toegang is gratis.

– Jeugdclub TOV – Hé TOV-ers, Vrijdagavond 6 juli willen we met jullie het seizoen afsluiten met een BBQ. We beginnen om 18:30 uur met het aansteken van de BBQ. De avond is rond 21:30 uur afgelopen.

Locatie van de BBQ volgt nog. We willen je vragen om je voor de BBQ ook op te geven, zodat we rekening kunnen houden met inkopen. Opgeven kan door te mailen naar: tovbesoyen@gmail.com. Voor deze avond vragen we een bijdrage van €5. Hopelijk zien we jullie dan! Wij hebben er zin in! Groetjes, de TOV leiding

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 21 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Kerkenraadsvergadering – Op maandagavond 25 juni vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

Optreden kinderkoor – Op woensdag 27 juni om 19:00 uur treedt kinderkoor Watoto uit Oeganda op (zie boven voor meer informatie).

– MGB – Donderdagavond 28 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet van ons allen!                                                             ds. A. de Wit

UA-61862711-1