Kerkblad ‘Voetius’ 21 maart 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 24 maart

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. N.M. van Ommeren uit Nieuwendijk

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel.nr. 06-14173560

Oppasdienst: Mariska Spierings, Jojanneke van Rijsbergen, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. We zingen het kinderlied van het paasproject als de kinderen terugkomen van de zondagsschool. De Heere Jezus is gevangen genomen. Petrus staat op een afstandje te kijken. Dan komt er iemand aan die zegt: Jij hoort toch ook bij Jezus? Petrus zegt tot 3x toe dat hij Jezus niet kent. De haan kraait. Petrus beseft wat hij heeft gedaan. Wil je weten hoe het afloopt? Kom dan naar de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Open Doors: ‘Verspreiding winterpakketten in Centraal-Azië’. Bittere kou en armoede maken de winterperiode in Centraal-Azië bijzonder zwaar. In landen als Kazachstan, Oezbekistan en Tadzjikistan worstelen arme gezinnen en ouderen om de winter te overleven. Daarbovenop leven christenen in deze regio dagelijks met de dreiging van vervolging. Zijn mijn buren wel te vertrouwen? Wie volgt mij als ik over straat loop? Helpt u mee met een gift voor deze winterpakketten? Daarmee bemoedigt u vervolgde christenen tijdens de donkere koude wintermaanden. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst lezen we verder uit het Lukasevangelie. We lezen over de verloochening van Petrus in Lukas 22: 54-62. ’s Avonds heb ik geruild met collega Van Ommeren. Van harte welkom in de erediensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De biddagcollecte van afgelopen woensdag 13 maart heeft tot dusver het mooie bedrag van € 1.775 opgebracht (inclusief bankoverschrijvingen). Via bankoverschrijving ontvingen we een gift € 15 voor de begraafplaats en € 100 voor het verjaardagsfonds. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 15 en 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Gemeenteavond – Woensdagavond 27 maart (inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 19:45 uur) is er een gemeenteavond gepland. Op deze avond wil de kerkenraad u informeren over verschillende onderwerpen vanuit het beleidsplan. U heeft de uitnodiging en agenda voor deze avond afgelopen zondag mee kunnen nemen. Mocht u deze gemist hebben, ze zijn nog beschikbaar op de tafel in de hal van De Rank. De kerkenraad nodigt u van harte uit voor deze gemeenteavond!

– Gelegenheidskoor – Vind je (samen) zingen leuk? Geef je dan op voor het gelegenheidskoor op 2e Paasdag. Er zijn al verschillende aanmeldingen ontvangen! Ter voorbereiding zijn de volgende oefendata vastgelegd: maandag 25 maart, woensdag 3 april, donderdag 11 april en dinsdag 16 april. De oefenavonden beginnen om 20:00 uur in de kerk (Sprang). Ben je op een van deze oefenmomenten verhinderd en wil je toch graag mee zingen is dat geen probleem. Geef je op door een mail te sturen naar ikwilbijhetkoor@outlook.com of bel naar familie Spuijbroek tel. 280649.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Sprang bouwt aan verandering – De actie ‘You’ve got talent’ is bijna afgelopen. U heeft nog een paar dagen om met uw talenten te woekeren! Komende zondagmorgen zullen de jongeren van de actiegroep aanwezig zijn om de opbrengsten in ontvangst te nemen. We zijn benieuwd!

– Afsluiting Catechese – Op dinsdagavond 26 maart sluiten we de kindercatechese af met een maaltijd (gourmet). Na de maaltijd sluiten ook de catechisanten van de Follow Me aan. Met elkaar luisteren we naar een spreker van Open Doors. Zij vertellen iets over het werk wat deze stichting doet voor vervolgde christenen.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 21 maart om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 21 maart om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

Catechese – Dinsdag 26 maart sluiten we het seizoen van de kindercatechese af met een heerlijke gourmet. Aansluitend (19:00 uur) vervolgen we de avond samen met de Follow Me. Zie boven voor meer informatie.

Gemeenteavond – Woensdag 27 maart om 19:45 is de gemeenteavond. Zie boven voor meer informatie.

Vrouwenochtend – Donderdag 28 maart hebben we weer een vrouwenochtend. We bespreken het laatste hoofdstuk uit het boekje Schitterende beelden. Jullie zijn om 9.15 uur welkom bij Marijke Mesch A.B van Lieshoutlaan 26 Waalwijk. Tot dan!

– MGB – Donderdagavond 28 maart om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 28 maart om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 28 maart om 20:00 uur in de pastorie! Welkom!

Gesprekskring Stagelopers – Op 31 maart om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1