Kerkblad ‘Voetius’ 21 september 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 24 september

10.00 uur ds. A. de Wit, Doopdienst, koffiedrinken na de dienst

18.30 uur ds. N.M. van Ommeren uit Nieuwendijk

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Jessie Nasarany, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. De leiders van Juda hebben een hekel aan Jeremia. Jeremia wordt gevangen gezet in een kelder. Wil je weten hoe dit verhaal afloopt? Kom luisteren op de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (diaconie) is bestemd voor een project van Kerk in Actie: hulp aan gehandicapte kinderen in Kameroen. Op de school Fedeme krijgen de gehandicapte en dove kinderen passend onderwijs.

Extra collecte: Zoals afgelopen zondag is afgekondigd, houden we op deze zondag een extra collecte bij de uitgang. De orkaan Irma heeft zware schade aangericht in het Caribisch gebied. Het eiland St. Maarten is hevig getroffen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor noodhulp en wederopbouw van St. Maarten. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen is het een bijzondere dienst. In de doopdienst wordt Fedde van der Galiën gedoopt. Gods genade wordt zichtbaar in het teken van de doop. In de dienst lezen we uit de 2e brief van Petrus. Als eerste lezen we het begin: 2 Petrus 1: 1-11 en uit hoofdstuk 3: 17-18. ’s Avonds heb ik geruild met Ds. Van Ommeren. Goede en gezegende diensten gewenst!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Evaluatie startweekend – Afgelopen voorjaar hebben we met Ds. Csik gesproken over het gezamenlijk behandelen van thema’s of Bijbelgedeelten. Hij heeft afgelopen zondag ook gepreekt over Johannes 9. Mooi om zo te merken dat het thema ‘Open je ogen’ heel concreet wordt op deze manier. Open je ogen voor broeders en zusters die met ons verbonden zijn. Komende zondag willen we God danken voor deze verbondenheid en ook voor de gemeente in Tôn bidden.

Vrouwenochtend – Vanaf 27 september is er ook elke laatste woensdag van de maand een vrouwenochtend. We komen dan van kwart over negen tot kwart over elf bij elkaar. We ontmoeten elkaar met een kop koffie of thee in huiselijke sfeer en vervolgens zingen we een of twee liederen, spreken een gebed uit en bespreken een thema. Ondertussen drinken we nog een kop koffie of thee en we sluiten de ochtend af met een gebed. Van harte welkom op 27 september om kwart over negen bij Willemien Nijzink. Mijn adres is Sweelinckstraat 44 in Waalwijk.

Bijbelkring – Volgende week start de Bijbelkring weer. Dit seizoen willen we ons verdiepen in de Bergrede. We beginnen met de zaligsprekingen in Mattheüs 5. Ook als je nog nooit geweest bent, kom de sfeer gerust eens proeven. Het is mooi om met elkaar de Bijbeltekst te lezen en de betekenis daarvan te ontdekken voor ons leven hier en nu. Voor de Bijbelkring is geen aparte voorbereiding of kennis nodig. Van harte welkom!

VANUIT DE JEUGDRAAD

 

Startevent PGML – Zaterdag 30 september ben je welkom op het startevent van de PGML. Let op: deze activiteit is voor tieners vanaf 12 jaar. De PGML is de Protestante Gemeente van de Midden Langstraat. Komend seizoen wil de jeugdwerker van de PGML een aantal evenementen organiseren voor de tieners (12+) uit de verschillende gemeenten. Het eerste evenement is op 30 september. Startevent: Datum: 30 september 2017, Tijd: 14:00 uur – ongeveer 21:00 uur, Programma: Sportief en creatief,

Opgeven: Bij de TOV leiding of Carlo Klaasse. We zouden het leuk vinden als je komt!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 21 september om 19:30 uur is er weer een oefenavond met de Musicalgroep Besoyen.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 25 september komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Op dinsdagavond 26 september begint de catechese. Jullie hebben inmiddels de uitnodiging daarvoor ontvangen. We beginnen om 19.00 uur. Kindercatechese in de pastorie. Follow Me in De Rank. Welkom!

Consistorievergadering – Dinsdagavond 26 september om 20:15 uur vergadert het consistorie in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 28 september om 19:30 uur is er weer een oefenavond met de Musicalgroep Besoyen.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 28 september om 20.00 uur in De Rank.

Tenslotte

We mogen terugkijken op een mooi gemeenteweekend. We hebben het getroffen met het weer, waardoor alle activiteiten gewoon door konden gaan. Zondagmorgen stonden we stil bij het jaarthema van de HGJB. ‘open je ogen.’ Het is mijn verlangen dat komend seizoen onze ogen opengaan voor wie Jezus is en voor wat Hij gedaan heeft. Zodat onze ogen, in navolging van Hem, opengaan voor de mensen om ons heen. Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1