Kerkblad ‘Voetius’ 22 februari 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 25 februari

10.00 uur ds. A. de Wit, doopdienst, gezinsdienst

18.30 uur ds. T. Wegman uit Zeist

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, tel. Nr. 06-12022944

Oppasdienst: Gini Heijkoop, Anja Mijdam, Milou Roos

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagschool voor groep 1 t/m 4. Jezus gaat met Petrus, Johannes en Jakobus een hoge berg op. Opeens zijn daar Mozes en Elia. Dat is vreemd. Even later zijn Mozes en Elia weer verdwenen en klinkt er een stem uit de Hemel. God vertelt dat Hij veel van Jezus houdt. Petrus, Johannes en Jakobus begrijpen nu dat Jezus écht de Zoon van God is.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte, voor de diaconie heeft als bestemming een project van Tearfund Afrika. Door dit project kan er kwaliteitsvolle gezondheidszorg geboden worden aan de bevolking van Ouagadougou (Burkino Faso) en vooral aan de allerarmsten via de gezondheidsdiensten van het nieuwe zendingshospitaal Paam Laafi. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Vanmorgen is het een bijzondere dienst waarin Joël Jacobs en Noélie Muijen gedoopt hopen te worden. Gods genade wordt zichtbaar in het teken van de doop. In de weken waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen volg ik met de Bijbellezingen het project van de zondagsschool. In de dienst lezen we Marcus 9: 2-8. Het thema is: Bemoedigd op weg! ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Welkom!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecte op 4 februari voor Kerk in Actie India heeft € 183,65 opgebracht en de collecte op 11 februari voor GZB project 10 27 € 218,50. Hartelijk dank voor uw diaconale gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

Alpha cursus Waalwijk – We zijn met de Alpha cursus alweer een aantal weken op weg. Het zijn mooie en leerzame avonden. Volgende week donderdag 1 maart is er geen Alpha cursus, omdat we het daarop volgende weekend (2 & 3 maart) bij elkaar komen om ons te verdiepen in de persoon en het werk van de Heilige Geest. Deze bijeenkomsten zijn op een andere locatie (Oosterhout). We willen u vragen om voor deze mensen (deelnemers en leiding), maar ook voor het onderwerp dat centraal staat in het weekend te bidden!

Opbrengst Kerkbalans – De voorlopige uitslag van de toezeggingen van de actie kerkbalans komt neer op ongeveer € 56.000. Bedankt voor deze toezeggingen. Het toegezegde bedrag is minder dan vorig jaar en ook minder dan wat in de begroting opgenomen is (€ 60.000). Het college van kerkrentmeesters zal zich bezinnen hoe we dit tekort kunnen opvangen om de financiën rond te krijgen. We bedanken alle medewerkers die zich hiervoor ingezet hebben!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Alpha Cursus – Donderdagavond 22 februari om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 22 februari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 5e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 22 februari om 20:00 uur in de pastorie! We gaan weer verder met de Bergrede. We lezen deze keer Mattheüs 5: 21-32. Welkom!

– Tienerclub TOV/RBK+ – Op vrijdagavond 23 februari is er weer een TOV/RBK+ avond. Deze begint om 19:30 uur en is om 21:30 uur weer afgelopen. Zien we jullie allemaal weer?

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Zaterdag 24 februari is er weer een Rainbowkidsmiddag. We gaan het deze middag hebben over blind zijn. Wat we allemaal gaan doen is nog een verrassing. Jullie zijn welkom vanaf 13:30 uur en mogen om 15:30 uur weer opgehaald worden. We hopen jullie te zien. Groetjes Gini, Caroline, Jojanneke, Marieke en Gertine

– Vrouwenvereniging – Maandag 26 februari komt de vrouwenvereniging “Lydia” weer bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 27 februari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– Vrouwenochtend (1) – Woensdag 28 februari is er weer een vrouwenochtend. We behandelen hoofdstuk 2 uit ‘Geloven en doen’. Van harte welkom vanaf 9.15 uur bij Tonny Westerveld, Mondriaanstraat 7 Waalwijk.

– Vrouwenochtend (2) – Donderdagmorgen 1 komen we weer samen. We gaan verder met hoofdstuk 2 ( Gebroken beeld) uit het boekje: “Schitterende beelden”. Jullie zijn om 9.15 uur van harte welkom bij Marijke Mesch, A.B. Van Lieshoutlaan 26 in Waalwijk. Tot dan!!

Alpha Cursus – Donderdagavond 1 maart is er geen Alpha cursus.

– MGB – Donderdagavond 1 maart om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1