Kerkblad ‘Voetius’ 22 maart 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 25 maart

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. C. Hendriksen uit Woudrichem

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, tel. Nr. 277385

Oppasdienst: Carin van der Bijl, Anja Mijdam, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Jezus rijdt op een veulen door Jeruzalem, niet op een groot paard zoals de meeste koningen in die tijd. Daarmee laat Jezus zien dat Hij een Koning van de Vrede is en niet een koning van oorlogen. Kom je weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie. Met uw bijdrage steunt u kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda. Veel mensen in Noord-Oeganda zijn getraumatiseerd door de jarenlange oorlog. Mothers’ Union biedt traumaverwerking, relatietherapie en voorlichting om het gezinsleven weer tot bloei te laten komen. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst staan we stil bij de intocht in Jeruzalem. Het begint hooggestemd als de mensen Jezus binnenhalen. Zo beginnen we de dienst ook: Hosanna voor de koning! Een paar dagen later is de stemming omgeslagen als Jezus afgedankt en het aan kruis geslagen wordt. Zo wil deze kerkdienst ons ook tot inkeer en stilte brengen wanneer we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus. Door de liederen, maar ook in de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. ’s Avonds verwachten we een gastvoorganger. Welkom in beiden erediensten!

Goede Vrijdag 30 maart (Viering Heilig Avondmaal)

15.00 uur ds. A. de Wit in Spoorwiel

19.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. nr. 06-14173560

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (College van Kerkrentmeesters). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming TEAR (TEgen ARmoede). Tear is een organisatie van christenen met een passie voor God en voor mensen. Ze geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Met uw steun kan TEAR meer kerken trainen en toerusten in hun strijd tegen armoede. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Op Goede Vrijdag vieren we als Christelijke gemeente het Heilig Avondmaal. ’s Middags in Spoorwiel en ’s avonds in de kerk. Aan tafel wil God ons versterken en bemoedigen in de tekenen van brood en wijn, zoals ook het lied van Sela dat verwoord heeft: ‘U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. (…) U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij!’

Zondag 1 april (1e Paasdag)

10.00 uur ds. A. de Wit, m.m.v. koperensemble

18.30 uur dr. M. Visser uit Wezep

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, Tel. 339439

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Gini Heijkoop, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Vandaag vieren we het Paasfeest! We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Wat een wonder! Kom je luisteren naar het Paasverhaal en een mooi werkje maken?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor de HGJB. De HGJB wil samen met de plaatselijke gemeenten jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu. In Besoyen gebruiken wij o.a. de catechese methodes van de HGJB binnen het jeugdwerk.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: ‘De Heere is waarlijk opgestaan!’ Met deze woorden mogen we elkaar begroeten op 1e paasdag. In de dienst lezen we uit het Johannesevangelie. Ditmaal uit Johannes 20: 1-10.

Maandag 2 april (2e paasdag)

9.30 uur Zangdienst in samenwerking met de hervormde gemeente Sprang. Locatie: kerk van Sprang.

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen weken hebben het volgende opgebracht: 18 februari (Trans World Radio): € 143,50; 18 februari extra collecte (GZB project 1027): € 202,55; 25 februari (TEAR Medische zorg Afrika): € 209,80; 4 maart (Christelijk onderwijs in Tôn): € 148,90; 11 maart (voorjaarszendingscollecte GZB, kerk in het Midden Oosten): € 164. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand februari bedroeg: € 766,71 voor de gewone collecte en € 233,99 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). De biddagcollecte van afgelopen woensdag 14 maart heeft tot dusver € 1.237 opgebracht (inclusief bankoverschrijvingen). Dankbaar zijn we voor de extra bijdrage van € 1.000 voor de actie Kerkbalans die we van een gemeentelid mochten ontvangen. Dit is een mooi begin om tekort kleiner te maken! Via bankoverschrijving ontvingen we € 5 voor het verjaardagsfonds. Wijkcontactpersoon Mevr. H.A. Mandemakers-van Heijst ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Rondbrengen Paasecho’s – Afgelopen zondag kregen we de paasecho’s uitgereikt. Een blad met een boodschap. Veel zegen bij het uitdelen en het is ons gebed dat hierdoor mensen aan het denken gezet worden en meer willen weten over het uniek van het christelijk geloof.

Kledingactie Dorcas – Bij de paasecho is ook een flyer toegevoegd voor de kledingactie van Dorcas. Goede en schone kleding die u niet meer gebruikt kunt u inleveren waardoor u bijdraagt aan de allerarmsten! De Dorcas kledingactie wordt gehouden op zaterdag 14 april. Op Kerkstraat 34, Sprang-Capelle (onder de toren van de hervormde kerk) kunt u tussen 10:00 – 14:30 uur uw kleding in gesloten zak aanleveren. Van harte aanbevolen!

VANUIT DE JEUGDRAAD

Jeugdkamp Besoyen – Voor je het weet is het zover: we gaan weer op kamp! Het thema voor het kamp is “open je ogen”. We houden één centraal jeugdkamp, voor iedereen van 4 t/m 18 jaar! Iedereen mag blijven slapen, ongeacht je leeftijd! Dit jaar is iedereen vanaf groep 5 (leeftijd TOV! en Rainbowkidsplus) vrijdagavond 13 april welkom vanaf 19.00 uur. Ben je nog iets jonger dan ben je welkom op zaterdag 14 april vanaf 9.45 uur. Kinderen die niet willen blijven slapen kunnen na het avondeten worden opgehaald. We sluiten het kamp op zondag af met een kampdienst om 15.00 uur in onze eigen kerk. Geef jezelf zo snel mogelijk op via Facebook of via de link in de uitnodiging. Leiding clubs en zondagsschool.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Alpha Cursus – Donderdagavond 22 maart om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 22 maart om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 22 februari om 20:00 uur in de pastorie! We gaan weer verder met de Bergrede. We lezen deze keer Mattheüs 5: 33-48. Welkom!

Gesprekskring Stagelopers – Op 25 maart om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Vrouwenvereniging – Op maandag 26 maart komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

Vrouwenochtend – Woensdag 28 maart is er weer een vrouwenochtend. We behandelen hoofdstuk 3 uit ‘Geloven en doen’. Van harte welkom vanaf 9.15 u. bij Tine Mandemakers, A.B. van Lieshoutlaan 61 Waalwijk.

– Passiestonde Spoorwiel – Op woensdagavond 28 maart wordt er een passiestonde gehouden in Spoorwiel. We lezen over het lijden en sterven van Jezus uit het Mattheüsevangelie. We zingen passieliederen en luisteren naar liederen die Chr. gemengde Zangvereniging “Excelsior” o.l.v. Henny Blom voor ons zingt. Ontvangst vanaf 19:00 uur. Aanvang 19:30 uur. Welkom!

Alpha Cursus – Donderdagavond 29 maart om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 29 maart om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagmiddag 30 maart vieren we om 15:00 uur het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. ’s Avonds om 19:30 in de kerk.

– Gesprekskring – De 20&30–ers zijn na de dienst op Goede Vrijdag 30 maart welkom bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

– Zangdienst in Sprang – Op Tweede Paasdag, maandag 2 april, komen de hervormde gemeenten van Sprang en Besoyen samen in de kerk van Sprang voor een zangdienst. Thema: ‘Eén voor allen…’. Muzikale medewerking wordt verleend door Bricks (band) en Peter Nieuwkoop (orgel). Welkom!

Consistorievergadering – Dinsdagavond 3 april om 19:30 uur vergadert het consistorie in De Rank.

Contactmiddag – Woensdagmiddag 4 april om 14:00 uur is er de maandelijkse contactmiddag. Ds. A. de Wit verzorgt de meditatie. Na de pauze zal Dhr. P. Pruijssers een presentatie geven over kamp Vught.

– Gebedstijd – Woensdagavond 4 april om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

PGML vergadering – Het samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeenten in de Midden-Langstraat (PGML) komt op woensdagavond 4 april bij elkaar in Waalwijk (De Haven).

Alpha Cursus – Donderdagavond 5 april om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 5 april om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1