Kerkblad ‘Voetius’ 22 november 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 25 november (laatste zondag kerkelijk jaar)

10.00 uur ds. A. de Wit, herdenken overleden gemeenteleden

18.30 uur ds. P.J. Droogers uit Werkendam

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, tel. Nr. 339439

Oppasdienst: Jessie Nasarany, Mariska Spierings, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Er is zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied is: Alles wordt nieuw (OvK 34). Het verhaal gaat over het nieuwe Jeruzalem. Johannes droomt verder. Hij droomt over de allermooiste stad. Die stad komt uit de hemel. Het is een nieuwe, prachtige, gouden stad. De stad zal zo groot zijn, dat alle mensen er kunnen wonen. Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming een project van Open Doors. In Egypte zijn christelijke meisjes en vrouwen steeds vaker het doelwit van ontvoeringen. Open Doors komt deze mensen te hulp met voorlichting, training en traumazorg. Helpt u de vervolgde christenen in Egypte sterk te staan ondanks dreiging en vervolging? Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zogenaamde eeuwigheidszondag). In deze dienst herdenken wij de gemeenteleden die het afgelopen (kerkelijk) jaar overleden zijn. In de dienst staan we voor de laatste keer stil bij het leven van Jozef. We lezen Genesis 50: 15-26. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeester: Ouderling J.J. Drop ontving op huisbezoek 1x €10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Aankondiging Kerstmarkt – Vrouwenvereniging Lydia en de actiegroep Zambia organiseren op zaterdag 8 december van 14.00 tot 17.00 uur een kerstmarkt in de Rank (Hollandsestraat 5 te Waalwijk). Tijdens de kerstmarkt is er ook een kerstrommelmarkt met spullen die met kerst te maken hebben. Daarvoor roepen we u op om oude, niet meer gebruikte, kerstspullen te verzamelen en in te komen leveren (kerstballen, lichtjes etc.). Spullen kunt u inleveren op zaterdag 24 november en 1 december van 10.00 tot 12.00 uur in de Rank. Alvast bedankt voor uw medewerking.

– Projectkoor 1e Kerstdag – Ook dit jaar willen we voor 1e Kerstdag weer een projectkoor samenstellen en de kerstdienst opluisteren met het zingen van twee liederen, namelijk: Geef ons vrede (van Elly en Rikkert / Sela) en Wij trekken met een lange stoet (van Sela).

We nodigen niet alleen volwassenen uit, maar ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom om mee te doen. We willen op drie zondagen (9, 16 en 23 december) na de kerkdienst kort bij elkaar komen om beide liederen in te studeren.

Wie zin heeft om mee te doen kan zich van tevoren alvast opgeven bij Bram van Binnendijk (bramvanbinnendijk (at) gmail.com.) of de Zondagsbrief in de gaten houden voor de eerste keer oefenen. Samen zingen bindt!

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Kinderkerstfeest – Dit jaar zal het kinderkerstfeest gehouden worden op zondag 23 december om 17:00 uur. De kinderen van de RainBowKids gaan er al mee aan de slag. Verdere informatie volgt.

VANUIT ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– GZB dagboek – Binnenkort is het GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2019’ weer te verkrijgen. Hieronder volgen 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2019 te kopen:

  1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.
  2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
  3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
  4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
  5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland..

Wacht niet te lang. Voor u het weet is het dagboek uitverkocht. Dus bestel hem nu! Dat kan via de zendings- en evangelisatiecommissie (intekenlijst in De Rank). Naam contactpersoon: Rijk-Jan Pleijter, emailadres: rjpleijter@xs4all.nl

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 22 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Vrijwilligersavond – Vrijdagavond 23 november om 19:30 uur is de avond voor vrijwilligers in De Rank.

– RainBowKids – Lieve kinderen van de RainBowKids. Zaterdag 24 november om 13:30 uur is het weer RBK. We gaan ons alvast voorbereiden op kerst. Daarnaast gaan we nog een aantal andere leuke dingen doen. We hopen dat jullie komen. Groetjes Caroline, Gini, Jojanneke en Gertine

Gesprekskring Stagelopers – Op 25 november om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Catechese – Op dinsdagavond 27 november om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

Vrouwenochtend – De volgende vrouwenochtend wordt gehouden op woensdag 28 november. We gaan verder in ons boekje Geloven en doen. We zijn vanaf 9.15 uur welkom bij Tine Mandemakers (A.B. van Lieshoutlaan 61 Waalwijk).

– Gebedstijd – De gebedstijd vindt deze keer plaats op woensdagavond 28 november om 19:00 uur. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 29 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 3e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 29 november om 20.00 uur in De Rank. We lezen de gelijkenis over de schapen en de bokken uit Mattheüs 25: 31-46. Welkom!

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er op vrijdag 26 oktober weer gesprekskring bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1