Kerkblad ‘Voetius’ 24 augustus 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 27 augustus

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst, koffiedrinken na de dienst

18.30 uur ds. M. Zeeman uit Hoogblokland

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, tel. Nr. 06-12022944

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Anja Mijdam, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! In de zomervakantie is er elke week zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Wat God van mensen vraagt is niet altijd leuk en fijn. Soms is het moeilijk. Jeremia moest ook iets moeilijks doen. Wil je weten wat? Kom dan naar de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van stichting ZOA. ZOA helpt in Syrië met voedsel- en hygiënepakketten, traumaverwerking en landbouwprogramma’s voor terugkerende vluchtelingen. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen is er een bijzondere gezinsdienst waarin we aandacht willen geven aan de kinderen die weer naar school gaan. We staan stil bij Exodus 33 vers 15. Het thema is: ‘Hoe verder?’ Muzikale medewerking wordt verleend door de muziekgroep Concrete uit Sprang. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Van harte welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Ouderling C.S. Kamp ontving op huisbezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Vervolg projectkoor – Voor enthousiaste zangers van alle leeftijden willen we opnieuw een aantal liederen 4 stemmig gaan instuderen voor een themadienst op D.V zondag 29 oktober om 17:00 uur. Onder leiding van Joop de Zwart. We hebben gekozen voor liederen van Taizé / Sela. Spelers van een muziekinstrument zijn ook meer dan welkom. De volgende data willen we na de ochtenddienst een klein uurtje oefenen: 10, 24 september en 1, 8 en 22 oktober. Opgeven kan bij Marijke Mesch, tel: 344508 of marijke.mesch@filternet.nl

VAN DE MUSICALGROEP BESOYEN

Première Musical – Première David.nu, de nieuwe musical van Musicalgroep Besoyen.

In september komt Musicalgroep Besoyen met de gloednieuwe musical David.NU. Deze musical laat u het verhaal van David zien op een herkenbare en moderne wijze. Alle figuren uit dit alom bekende Bijbelverhaal komen langs. Het verhaal speelt zich compleet af in een hedendaagse setting. Het verhaal van David anno jaar 2017 voert je mee naar het bedrijf NewMedia van Saul, dat niet meer zo goed loopt onder zijn leiding. Samuël gaat daarom op zoek naar een opvolger en krijgt te horen van de grote baas dat dit David is. Vanaf dit moment verandert het leven van David compleet. Hoe zal hij de leiding over gaan nemen? Dit en veel meer zie je in de musical David.NU.

Benieuwd hoe we dit verhaal compleet in een nieuw jasje hebben gestoken?

Kom dan op zaterdag 2 september naar onze première in het Willem van Oranje College, de Gaard 4 in Waalwijk. Aanvang 19.30 uur, vrije entree. Kijk voor meer informatie op www.musicalgroepbesoyen.nl

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 24 augustus om 19:30 uur is er weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen. We oefenen voor het première-optreden van D.v. zaterdag 2 september in het Willem van Oranje College (De Gaard in Waalwijk) van onze nieuwe musical David.NU. Aanvang is dan 19.30 uur. Voor meer info: zie boven.

– MGB – Donderdagavond 31 augustus om 19:30 uur is er weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1