Kerkblad ‘Voetius’ 24 januari 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 27 januari

10.00 uur ds. A. de Wit, Kerk-school-gezinsdienst

18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, Tel. Nr. 0416-277189

Oppasdienst: Jessie Nasarany, Hanneke Muijen, Milou Roos

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er geen zondagsschool, omdat we in de kerkdienst het Bijbelproject: ‘Vrouwen in de Bijbel’ afsluiten.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van TEAR in India. Het noorden van India is het armste gedeelte van India. Het leven op het platteland van India niet gemakkelijk. Als mensen al een eigen stukje grond hebben, kunnen ze daar maar met moeite van leven. Veel mensen werken als dagarbeider in de landbouw, in zandmijnen, of op plantages. TEAR investeert de komende jaren in het trainen van lokale gemeenschappen. Het doel is om de mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de gezinsdienst op zondagmorgen ontmoeten we elkaar rondom het project van de commissie kerk-school-gezin. De kinderen van de scholen in Sprang-Capelle zijn de afgelopen weken druk bezig geweest rondom het thema: ‘Vrouwen in de Bijbel’. De kinderen verlenen medewerking aan deze dienst. Rondom dit thema zingen we liederen die de kinderen op school geleerd hebben. In de dienst lezen we uit Lukas 13: 10-17 over Jezus die een vrouw geneest op de Sabbat. ‘s Avonds heb ik geruild met collega van Wijk uit Sprang. Van harte welkom in beide diensten.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Actie Kerkbalans 2019: Mogen we weer op u rekenen? – Het is januari, de maand van de actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzamelingsactie van de kerk. De kerkbalanslopers zijn deze weken weer op pad om uw financiële toezegging voor Kerkbalans 2019 te vragen. Eerst komen zij de bekende Kerkbalans-envelop bij u af geven en één tot twee weken daarna komen zij weer om uw antwoord op te halen.

In de Kerkbalans-envelop vindt u een brief over het doel van Kerkbalans en de nodige gegevens om uw gift te kunnen overmaken. U kunt daarvoor ook gebruik maken van de bijgevoegde eenmalige machtiging. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk en eventueel in welke termijnen. Deze strook kunt u in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen. De kerkbalansloper komt deze envelop bij u ophalen.

Helpt u mee en zorgt u dat de envelop klaarligt? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

– Alpha Cursus – Na een mooie kennismakingsavond vorige week, starten we deze week met de Alpha Cursus. We zijn dankbaar voor een mooie groep mensen, die deze Alpha hoopt te gaan volgen! We willen u en jullie vragen om voor deze cursus te bidden. Mocht je nieuwsgierig zijn naar deze cursus, dan kun je gerust deze avond of volgende week binnenlopen en een avond meedoen. Groet, het Alpha Team.

VANUIT DE DIACONIE

– Interkerkelijke vakantieweek te Doorn – Vanuit de Interkerkelijke stichting “Vakantieweek lichamelijk gehandicapten” in het land van Heusden en Altena en de Langstraat wordt de mogelijkheid geboden u aan te melden voor de vakantieweek die zal worden gehouden in het “Nieuwe Hydepark” te Doorn.

De week wordt komend voorjaar georganiseerd van 18 t/m 25 Mei 2018 en is ook bedoeld voor jongere gehandicapten.

Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u zich tot uiterlijk 20 februari 2019 aanmelden bij de Diaconie, Corné Mandemakers. Telefonisch via 06-14173560 of per e-mail: Corne.Mandemakers@home.nl

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Leiding gezocht! – Voor onze leuke club de Rainbowkids zijn wij op zoek naar nieuwe leiding. Een keer in de maand vindt de club plaats op zaterdagmiddag. Als leiding ben je ongeveer 4 keer per seizoen aanwezig. Je bereidt een middag voor met leuke activiteiten en veel gezelligheid voor kinderen van 4-10 jaar. Wil je meer informatie of lijkt je het leuk om mee te draaien neem dan contact op met Gertine van Tilborgh email: gertine1984@outlook.com. Telefoonnummer: 06-12543880.

Jeugdkamp 2019 – Hallo jongens en meiden! Het duurt nog even, maar ook dit jaar gaan we weer met z’n allen op kamp. Dit keer in het weekend van vrijdag 5 t/m zondag 7 april naar de kampeerboerderij waar we vorig jaar ook geweest zijn. Reserveer dus dit weekend alvast in je agenda en in de agenda van je ouders, dit wil je niet missen!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 24 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Op donderdag 24 januari begint de Alpha cursus om 18:30 met een maaltijd in De Rank.

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er op vrijdag 25 januari weer gesprekskring bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

Gesprekskring Stagelopers – Op 27 januari om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Consistorievergadering – Maandagavond 28 januari om 19:30 uur vergadert het consistorie in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 29 januari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– Vrouwenochtend – Woensdag 30 januari is er weer vrouwenochtend. We gaan verder in het boekje ‘Geloven en doen’. Je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten. We zijn vanaf 9:15 uur welkom bij Tonny Westerveld, Mondriaanstraat 7 Waalwijk.

– MGB – Donderdagavond 31 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 31 januari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

Bijbelkring – Donderdag 31 januari om 20:00 uur komt de Bijbelkring weer bij elkaar in de pastorie. We lezen dit keer een gelijkenis uit Lukas 15. Welkom!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1