Kerkblad ‘Voetius’ 24 mei 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 27 mei

10.00 uur ds. A. de Wit, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. G. van Meijeren uit Utrecht

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, tel. Nr. 339439

Oppasdienst: Jessie Nasarany, Caroline Phiri, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Vandaag horen we het verhaal over Job. Job raakt alles kwijt, zijn spullen, maar ook zijn dieren en zelfs zijn familie. Zelf wordt hij ziek. Zou Job niet erg boos zijn op God? Nee toch niet! Wil je weten hoe het verhaal gaat? Kom dan luisteren op de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen we door ons in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw vanuit een christelijke overtuiging.

Bij de diensten: In de morgendienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen verder in de Kolossenzenbrief (hoofdstuk 2:16-3:10). In de avonddienst ontvangen we een gastvoorganger. Welkom in de zondagse erediensten!

VANUIT DE KERKENRAAD

Afwezigheid predikant – Van donderdag 24 t/m zaterdag 26 mei is ds. De Wit afwezig in verband met een bezoek aan een conferentie. Neemt u voor pastorale vragen contact op met één van de wijkouderlingen en voor de overige zaken met scriba Corné Mandemakers (06-14173560).

– Bezinningsuur – Woensdagavond 31 mei om 20:00 uur houden we een bezinningsuur (gesprekskring) voor de viering van het Heilig Avondmaal. Bij de bezinning gebruiken we het boek ‘Van kracht tot kracht’ van Ds. L.W. Smelt. Deze keer staan we stil bij “Het zalige ‘maar’” Welkom!

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Afsluiting RBK – Hallo Allemaal, Op zaterdag 26 mei is de afsluiting van de Rainbowkids. We gaan met zijn allen gezellig naar de Loonse en Drunense Duinen. Op de parkeerplaats van Het Genieten in Kaatsheuvel willen we om 10:00 uur verzamelen. Willen jullie eigen lunchpakketjes meenemen, voor drinken wordt gezorgd. Als jullie speelgoed of een schep willen meenemen, willen jullie die dan voorzien van jullie naam? Om 13:00 uur is het afgelopen en mogen jullie weer opgehaald worden. Wij hopen jullie te zien. Groetjes van Jojanneke, Caroline, Marieke, Gini en Gertine

– Zomerspelen – Zaterdag 2 juni zijn de jaarlijkse zomerspelen van Capelle weer! Om 14.00 start het waterfestijn en strijden alle kids en jongeren uit de Langstraat weer tegen elkaar. We eindigen rond 17.30 met een gezamenlijke vette hap! Vorig jaar deden we met 3 teams mee. Iedereen in de leeftijd van 4 t/m 16 is welkom! Opgeven kan bij de leiding van de RBK of via Carlo Klaasse email: c_klaasse@hotmail.com

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 24 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– RainBowKids – Zaterdag 26 mei sluiten we het seizoen af met de RainBowKids. Zie boven voor meer informatie.

– Kerkenraadsvergadering – Op maandagavond 28 mei vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

Vrouwenochtend – Woensdag 30 mei is er weer een vrouwenochtend. We behandelen het tweede deel hoofdstuk 4 uit ‘Geloven en doen’. Van harte welkom vanaf 9.15 u. bij Tine Mandemakers, A.B. van Lieshoutlaan 61 Waalwijk. Hartelijke groet, Willemien

Bezinningsuur – Woensdag 30 mei om 20:00 uur is er een moment van bezinning ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

– MGB – Donderdagavond 31 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Zomerspelen – Zaterdag 2 juni om 14:00 uur zijn de jaarlijkse zomerspelen. Zie boven voor meer informatie.

Tenslotte

We hebben het Pinksterfeest gevierd als christelijke gemeente. Wat horen en zien we van het werk van de Heilige Geest? Het is mijn verlangen dat we geraakt zijn (en telkens weer worden!) door het evangelie van Jezus Christus en dat vrijmoedig laten zien en horen! Hartelijke groet, van ons allen!                                                                                 ds. A. de Wit

UA-61862711-1