Kerkblad ‘Voetius’ 24 oktober 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 27 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit, bevestiging ambtsdrager

18.30 uur ds. J.S. Heutink uit Ede

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. 06-14173560

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Finette Pleijter, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Is je deur nog op slot (OTH 429). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van TEAR: noodhulp vluchtelingen Venezuela. Ruim drie miljoen inwoners van Venezuela zijn de grens over gevlucht vanwege de economische en humanitaire crisis in hun land. Toch is het ’s werelds minst besproken vluchtelingencrisis. Economische en politieke onrust in Venezuela heeft geleid tot torenhoge inflatie en een instorting van de economie. Er zijn ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en water in het land en de kwaliteit van het onderwijs gaat hard achteruit. Er is een enorme stijging van mensen met huidziekten, malaria en diarree. Tegelijkertijd hebben ziekenhuizen een tekort aan middelen om mensen te behandelen. Tears lokale partner CORSOC is een kleinschalig project gestart waarin 500 vluchtelingengezinnen worden ondersteund. Mensen ontvangen keukenmateriaal, huishoudelijke- en toiletartikelen en de meest kwetsbare ontvangen medische hulp. Ook worden jonge, niet schoolgaande kinderen voorzien van een maaltijd. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst wordt Rijk-Jan Pleijter bevestigt in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. We lezen 1 Petrus 5: 1-11 waar het gaat over de roeping van de ouderlingen. Aan het einde van de dienst besteden we ook kort aandacht aan het feit dat de contactmiddag dit jaar 60-jarig bestaat. ’s Avonds ontvangen we een oud-predikant van Besoyen. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van Kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand september bedroeg: € 950,07 voor de gewone collecte en € 199,60 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). De extra collecte bij de uitgang op zondag 13 oktober (de zogenaamde tientjescollecte) voor de vernieuwing van de kerkmuur heeft € 760,50 opgebracht. Hartelijke dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Bevestiging ambtsdrager – Aanstaande zondagmorgen wordt Rijk-Jan Pleijter (Lage Zandschel 31 5171 TD Kaatsheuvel) bevestigd in het ambt van Ouderling-kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat hij zich geroepen weet om de gemeente van Christus in Besoyen te dienen. De God die roept geeft ook de belofte dat Hij zal toerusten, bevestigen en versterken (1 Petrus 5, 10). Geknield en onder de zegenende handen van de Heere mag hij zijn bediening beginnen!

– Jaarboekje – In het rek in de hal van De Rank is vanaf nu de jaargids van onze gemeente beschikbaar. In deze gids vindt u vooral praktische informatie over de gemeente. Neemt u een exemplaar mee?

Zangavond Hervormingsdag – Op donderdag 31 oktober is er in de Hervormde Kerk aan de Hoofdstraat te Sprang-Capelle een zangavond. Deze avond wordt georganiseerd door Chr. gem. zangvereniging Hallelujah uit Sprang-Capelle o.l.v. C. Hakkert, met pianobegeleiding door D. Treur. Verdere medewerking wordt verleend door dominee T.C. de Leeuw en Chr. gem. zangver. Excelsior uit Sprang-Capelle o.l.v. H. Blom. Begeleiding samenzang op het orgel door dhr. J. Vreeken. Tijdens deze zangavond is er ruimte voor (samen)zang, schriftlezing en overdenking. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden. Aanvang 19.30 uur. Welkom!

– Projectkoor 1e kerstdag – Ook dit jaar willen we voor Eerste Kerstdag weer een Projectkoor samenstellen en de Kerstdienst opluisteren met het zingen van drie liederen, namelijk: Psalm 98 (Sela), Zo is het beloofd (Sela) en het lied God zal met ons zijn, God is Immanuël.

We nodigen iedereen die van zingen houdt, van jong tot oud, van harte uit om mee te doen! We willen op drie zondagen (8, 15 en 22 december) na de kerkdienst kort bij elkaar komen om deze liederen in te studeren.

Wie zin heeft om mee te doen kan zich van tevoren alvast opgeven bij Bram van Binnendijk (bramvanbinnendijk@gmail.com) of de Zondagsbrief in de gaten houden voor de eerste keer oefenen.

VANUIT DE DIACONIE

Voedselpakketten Dorcas – D.V. woensdag 6 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. In deze week wordt ook landelijk de Dorcas Voedselactie gehouden. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Dit staat ook in de missietekst van Dorcas, Mattheüs 25:31-46.

De diaconie roept u op deze actie te steunen. Het is niet verplicht alle producten van het voedsellijstje te kopen. Alle bijdragen, klein of groot, zijn van harte welkom. Als u een (geheel of gedeeltelijk) boodschappenpakket heeft samengesteld kunt u dat voorafgaand aan de dankdagdienst op 6 November tussen 19.00 en 19.30 afgeven in de Rank. Of als u zelf een boodschappenpakket heeft samengesteld kunt u dat zaterdag 9 november, tussen 10.00 en 13.00 uur afleveren in het Jeugdcentrum, Kerkstraat 28, Sprang-Capelle.

Een voedselpakket bestaat uit de artikelen van één voedsellijstje. Dit lijstje wordt ieder jaar samengesteld in overleg met lokale Dorcas-partners in de landen waar de voedselpakketten naar toe gaan. Bij de samenstelling van de lijstjes houden we rekening met de douaneregels voor het invoeren van artikelen in de betreffende landen. De volgende producten zijn welkom: suiker (kiloverpakking), theebiscuit, Liga (geen Milkbreak), limonadesiroop (geen plastic fles), tandenborstel, tandpasta, zonnebloemolie (plastic literfles), groenten in blik (800 gram, geen glas), fruitcocktail in blik (800 gram, geen glas), doosje (vruchten)thee, witte of bruine bonen in blik (800 gram, geen glas), jam, macaroni/spaghetti (500-gramsverpakking), rijst (kiloverpakking). Van harte aanbevolen!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 24 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bezinningsdag PGML – Op zaterdag 26 oktober is de bezinningsdag van de Protestantse Gemeente Midden Langstraat (PGML) over het thema: geestelijke herleving.

– Gespreksgroep de Stagelopers – Zondagmiddag 27 oktober komen we weer bij elkaar. We bespreken hoofdstuk 10: Petrus uit het boekje Here I am. Jullie zijn om half 3 welkom bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg-oost 30 te Sprang-Capelle).Tot dan!

– Catechese – Dinsdagavond 29 oktober om 19:00 uur is er Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

– Vrouwenochtend – Woensdag 30 oktober is er weer een vrouwenochtend. Je bent om 9.15 uur uitgenodigd bij Willemien Nijzink, Sweelinckstraat 44 Waalwijk. We beginnen een nieuwe gesprekkenserie rond het thema ‘Vertrouwen’. Dat doen we elke laatste woensdagochtend van de maand aan de hand van een kleine selectie uit de Psalmen. Wil je ervaren of het ook iets voor jou is? Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

– MGB – Donderdagavond 31 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 2e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 31 oktober om 20.00 uur in De Rank.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1