Kerkblad ‘Voetius’ 25 januari 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 28 januari

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst, koffiedrinken na de dienst

18.30 uur ds. A. Naijen uit Andel

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, tel. Nr. 277385

Oppasdienst: Dineke Kranendonk, Amy de Rooij, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er geen zondagsschool, omdat we in de kerkdienst het Bijbelproject: ‘Aan tafel! Eten met Jezus Christus’ afsluiten.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming het diaconale werk in eigen gemeente. Veel activiteiten in de gemeente worden door de diaconie gesteund. Daarom vragen wij op deze zondag uw aandacht en ondersteuning voor al dit werk.

Bij de diensten: In de gezinsdienst op zondagmorgen ontmoeten we elkaar rondom het project van de commissie kerk-school-gezin. De kinderen van de scholen in Sprang-Capelle zijn de afgelopen weken druk bezig geweest rondom het thema: ‘Eten met Jezus Christus.’ De kinderen verlenen medewerking aan deze dienst. Rondom dit thema zingen we liederen die de kinderen op school geleerd hebben. In de dienst lezen we uit Lukas 5: 27-32. Jezus roept Levi en eet samen met hem. ‘s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Van harte welkom in beide diensten.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen periode hebben het volgende opgebracht: 31 december voor het diaconale werk in de eigen gemeente: € 197,04; 1 januari voor de Leprastichting € 100,60; 7 januari voor Edukans: € 147,90; 14 januari voor het F.D. Roosevelthuis: € 234,45; 21 januari voor Kerk in actie CASA: € 236,70 en uitgangscollecte voor Kerk in actie (IOCC): € 171,07. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

College van kerkrentmeesters: Via bankoverschrijving ontvingen we 1x €15 voor onderhoud van de begraafplaats. Wijkcontactpersoon Mevr. A. Van Zelst–Vos ontving bij het bezorgen van de bloemengroet 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Wijkcontactpersoon Mevr. M. Mesch–Kas ontving 1x €10 en 1x € 60. Ouderling J.H. van den Broek ontving op bezoek 1x € 10 voor de kerk. Ds. A. de Wit ontving op huisbezoek 1x € 50, 1x € 20 en 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Alpha Cursus – Na een mooie kennismakingsavond in het Parkpaviljoen, starten we deze week met de Alpha Cursus. We zijn dankbaar voor een mooie groep mensen, die deze Alpha hoopt te gaan volgen! We willen u en jullie vragen om voor deze cursus te bidden. Mocht je nieuwsgierig zijn naar deze cursus, dan kun je gerust deze avond of volgende week binnenlopen en een avond meedoen. Groet, het Alpha Team.

Orgelconcert – We zijn blij dat de werkzaamheden aan het orgel afgerond zijn. Het resultaat willen we graag aan u laten horen op D.v. zaterdag 3 februari om 19:30 uur. Tijdens deze samenkomst zal er een korte toelichting zijn van orgelbouwer Henk van Eeken. Er is ruimte voor samenzang en een orgelbespeling door Maarten van Kapel.

Daarnaast zal ook de brassband “oefening en uitspanning” o.l.v. Anno Appelo medewerking verlenen aan het programma. Zij zullen vanaf 19:15 uur al enkel muziekwerken spelen.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting in ons gemeentecentrum De Rank. Welkom!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 25 januari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Alpha Cursus – Op donderdag 25 januari begint de Alpha cursus om 18:30 met een maaltijd in De Rank.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 4e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 25 januari om 20:00 uur in de pastorie. We gaan weer verder met de Bergrede. De vorige keren stonden we stil bij de zaligsprekingen. Nu lezen we Mattheüs 5: 13-20. Welkom!

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er weer een gesprekskring op vrijdag 26 januari bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

Gesprekskring Stagelopers – Op 28 januari om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

– Vrouwenvereniging – Maandag 29 januari komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

Consistorievergadering – Maandagavond 29 januari om 19:30 uur vergadert het consistorie in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 30 januari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 1 februari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Alpha Cursus – Op donderdag 1 februari begint de Alpha cursus om 18:30 met een maaltijd in De Rank.

Orgelconcert – Zaterdag 3 februari wordt er een orgelconcert gehouden in onze kerk. Aanvang: 19:30 uur. Zie boven voor meer informatie.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1