Kerkblad ‘Voetius’ 25 juni 2015

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 28 juni

10:00 uur ds. J. Kommers uit Harderwijk

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Lankhaar. Tel. Nr. 330739

Oppasdienst: Dineke Kranendonk en Caroline Phiri

Zondagsschool: Hoi allemaal! Zondag hopen we jullie allemaal weer te zien bij de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor het diaconale werk in onze eigen gemeente. Van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Komende zondagmorgen is er een gastvoorganger. ’s Avonds hoop ik verder te gaan in het Bijbelboek Handelingen der apostelen.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecte voor Woord en Daad op 14 juni heeft € 204,97 opgebracht. De Heilig Avondmaalscollecte op 19 juni in het Spoorwiel € 22,00. De collecte voor Children Home India, op 21 juni, € 151,20 en de uitgangscollecte voor Open Doors € 146,25.  Hartelijk dank voor uw giften namens de diaconie. Voor opgenomen cd’s hebben we een bedrag van  € 20,00 ontvangen, waarvoor onze dank.

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon Hetty Mandemakers ontving € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ouderling C.S. Kamp ontving tijdens huisbezoek 1x € 10 en Ds. A. de Wit ontving tijdens bezoeken 2x € 10 . Allen bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Aanvangstijdstip Avondmaalsdiensten – Vanwege de verschuiving van de avondmaalsviering in Samarja (nu op vrijdagavond) heeft de kerkenraad besloten om het aanvangstijdstip van de avondmaalsdiensten aan te passen aan de reguliere kerktijden. Dit betekent dat de volgende viering van het Heilig Avondmaal (D.v. 11 oktober 2015) in de kerk gewoon om 10:00 uur ’s morgens begint.

Gebed en ziekenzalving – Op de kerkenraadsvergadering van 15 juni j.l. heeft de kerkenraad besloten om ruimte te creëren voor gebed en ziekenzalving in hervormd Besoyen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de maandbrief die binnenkort verschijnt.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

MGB – Donderdag 25 juni en 2 juli zijn er weer oefenavonden.

Gebedstijd – Woensdag 1 juli om 19:00 willen we met elkaar bidden. Op de gemeenteavond ging het onder andere over het gebed voor onze zieken. Woensdag mogen we o.a. voor hen in gebed gaan.

Tenslotte

Het jeugdkamp was een groot succes! De kinderen hebben genoten van het kamp. Heerlijk ook om afgelopen zondag met zoveel kinderen en ouders een bijzondere gezinsdienst te hebben op Vaderdag. Dankbaar dat we mochten horen over een hemelse Vader die zich ontfermt over alle die Hem vrezen. Ontvang allen een hartelijk groet uit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1