Kerkblad ‘Voetius’ 25 oktober 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 28 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst m.m.v. Musicalgroep Besoyen

18.30 uur ds. J. het Lam uit Harderwijk

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Caroline Phiri, Miyuki Pleijter, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Er is zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het gaat vandaag weer verder over de droom van Johannes. Johannes moet alles opschrijven. De mooie, maar ook de verdrietige dingen. Dit kunnen we nog altijd lezen in de Bijbel. Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming Compassion Nederland. Compassion heeft als doel om kinderen te bevrijden uit armoede in Jezus’ naam. Onderzoeken tonen aan dat het sponsorprogramma van Compassion een positieve impact heeft op de onderwijsresultaten van de kinderen. Daardoor hebben ze meer kans op het vinden van een betaalde baan. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Komend weekend is het 15-jarig jubileum van de Musicalgroep Besoyen. In de kerkdienst op zondagmorgen willen we daarvoor danken. Bovendien verleent de Musicalgroep haar medewerking door het zingen van een aantal liederen. Het thema is: ‘Wereldnieuws’. ’s Avonds ontvangen we een oud-predikant van Besoyen. Hartelijk welkom in de beide diensten!

VANUIT DE KERKENRAAD

 

– Jubileum Musicalgroep Besoyen – Komend weekend viert de Musical Groep Besoyen (MGB) haar 15 jarig jubileum. Op 22 oktober 2003 had de MGB haar eerste optreden met de musical Ruth. Inmiddels zijn we 15 jaar en ruim 100 optredens verder. Om aandacht aan dit feit te besteden heeft de MGB een reünie georganiseerd op zaterdag 27 oktober 2018. Hieronder treft u het programma aan: 17.00 uur Inloop + welkom reünie MGB, 17:30 uur Expositie 15 jaar MGB, 17:30 uur Friet met een snack (gratis), 18.30 uur 15 jaar MGB, 19:00 uur Verloting + musicalquiz, 21:30 uur Borrel. De MGB verleent ook haar medewerking aan de dienst op zondag door het zingen van een aantal liederen. Opgeven voor de reünie kan via de website/facebook van de Musicalgroep.

– Aankondiging zangdienst – D.v. volgende week zondag 4 november om 17:00 uur is er een zangdienst. Het Interkerkelijk Jeugdkoor Nadiah uit Giessen/Rijswijk verleent haar medewerking aan deze dienst. Er is een mooi programma samengesteld waarbij koor en gemeente samen zingen tot eer van God. Na de dienst willen we met elkaar eten. Daarvoor hebben we uw medewerking nodig. Wilt u mee eten? Neem dan belegde broodjes, boterhammen of sandwiches mee. Deze kunt u voor de zangdienst afgeven in De Rank. Na de dienst zal er een buffet zijn waar we met elkaar van kunnen eten. Voor koffie, thee of fris wordt gezorgd. Neem gerust familie, vrienden of geïnteresseerden mee die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met onze kerk! Van harte welkom! Aanvang 17.00 uur.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 25 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 2e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 25 oktober om 20.00 uur in De Rank. We lezen Jesaja 5. Welkom!

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er op op vrijdag 26 oktober weer gesprekskring bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

Gesprekskring Stagelopers – Op 28 oktober om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Catechese – Op dinsdagavond 30 oktober om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

Vrouwenochtend – De volgende vrouwenochtend wordt gehouden op woensdag 31 oktober. We gaan verder in ons boekje Geloven en doen. Je bent van harte welkom om 9.15 u. bij Willemien Nijzink, Sweelinckstraat 44 te Waalwijk.

– MGB – Donderdagavond 1 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1