Kerkblad ‘Voetius’ 26 april 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 29 april

10.00 uur ds. W. Markus uit Bergschenhoek

18.30 uur ds. P. Vermaat uit Veenendaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel. 06-14173560

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Anja Mijdam, Milou Roos

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Noach bouwt een boot. God heeft tegen Noach gezegd dat hij een boot moet gaan bouwen, omdat Hij het gaat laten regenen net zolang alles onder water staat. De mensen vinden dat maar raar en de meesten luisteren niet naar Noach. Wil je weten hoe het afloopt? Kom dan naar de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Dorcas. In Shashemene (Ethiopië) kunnen (jonge) mensen vanuit dit Dorcasproject steun ontvangen om eigen initiatieven te ontplooien waarmee ze geld kunnen verdienen. Hierdoor hebben de jonge mensen een inkomen en geven ze een goed voorbeeld aan de rest van de inwoners. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In verband met de meivakantie ontvangen we vandaag twee gastvoorgangers. Goede diensten met elkaar gewenst!

VANUIT DE KERKENRAAD

Doopaangifte – Op zondag 6 mei is er een doopdienst gepland. Wij stellen ouders in onze gemeente in de gelegenheid om doopaangifte te doen (voor zover u dit nog niet gedaan heeft). Neemt u even contact op met mij als u hiervan gebruik wilt maken?

– Terugblik Alpha cursus – Met dankbaarheid mogen we terugkijken op de Alpha-cursus, die we in de afgelopen maanden mochten houden! Met een team uit verschillende kerken en deelnemers vanuit allerlei culturen en achtergronden hebben we een gezegende tijd gehad. Tien avonden en een weekend hebben we ons verdiept in verschillende onderwerpen over het christelijk geloof. We begonnen deze avonden met een maaltijd en daarna hield iemand van het team de inleiding. Daarna hebben we in gespreksgroepen doorgepraat over het thema, naar elkaar geluisterd en van elkaar geleerd. Iedereen die gebeden heeft, voor een maaltijd gezorgd heeft, als deelnemer meegedaan heeft of op andere wijze betrokken was, willen we hartelijk bedanken. We hebben mogen ervaren dat God dit werk gezegend heeft en we zijn dankbaar voor de nieuwe mensen die we mochten ontmoeten. Hartelijke groet, het Alpha team

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 26 april om 19:30 uur is er Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Gebedstijd – Woensdagavond 2 mei om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 3 mei is er geen Musicalgroep in verband met de meivakantie.

Gesprekskring Stagelopers – Op 6 mei om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1