Kerkblad ‘Voetius’ 26 oktober 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 29 oktober

10.00 uur ds. T. Wegman uit Zeist

17.00 uur ds. A. de Wit, m.m.v. projectkoor en aansluitend maaltijd

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, tel. Nr. 277385

Oppasdienst: Amy de Rooij, Carin van der Bijl, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Krijg jij weleens een uitnodiging voor een feestje? In het verhaal worden veel mensen uitgenodigd, maar niemand kan komen. Toch wordt er feest gevierd! Wil je weten hoe dat kan? Kom dan naar de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van Dorcas om jonge mensen aan het werk te helpen en tegelijk het afvalprobleem in Shasemene (Ethiopië) aan te pakken. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen ontvangen we een gastvoorganger. Het projectkoor verleent haar medewerking aan de middagdienst. Zie onder voor meer informatie. Hartelijk welkom in beide diensten!

Woensdag 1 november

14:00 uur ds. A. de Wit, Locatie: de kerk van Sprang.

19:30 uur ds. A. de Wit, dankstond voor gewas en arbeid

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, Tel. Nr. 06-12022944

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor het algemene werk van Dorcas. Samen met u werkt Dorcas aan een betere wereld door: Samen met u willen zij werken aan een betere wereld door het bieden van o.a.: een eerlijk inkomen, voldoende voedsel, betere toegang tot land en water, eerlijke arbeids- en handelsvoorwaarden, goede gezondheidszorg, kleine leningen voor kleine ondernemers. Beide collectes van harte aanbevolen!

Dankdagcollecte: Bij de uitgang houden we dankdagcollecte. Van harte aanbevolen om uw dankbaarheid aan de Heere in uw aanwezigheid als wel in gift tot uitdrukking te brengen. Van harte aanbevolen.

Bij de diensten: ’s Middags hebben we een gezamenlijke dienst die gericht is op de kinderen. Deze organiseren we samen met de hervormde gemeente van Sprang in de kerk van Sprang. Het thema is: ‘Blij verrast!’ naar aanleiding van Handelingen 8: 26-39. Dit jaar staan we vooral stil bij de dankbaarheid voor Gods Woord. Mede naar aanleiding van 500 jaar reformatie. Dit thema is ook op de scholen van Sprang-Capelle aan de orde geweest.

Zondag 5 november

 

10.00 uur ds. E. van Wijk uit Hei- en Boeicop

18.30 uur ds. I. Pauw uit Eindhoven

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Gini Heijkoop, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het verhaal gaat over Zacheüs. Zacheüs is een tollenaar en vraagt teveel geld aan de mensen, dat is helemaal niet eerlijk. Toch wil Jezus bij Zacheüs eten. Wil je meer over dit verhaal horen? Kom dan naar de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor het project van de Gereformeerde Zendingsbond. Onderwijs is één van de kenelementen om te kunnen groeien als mens en land. Familie Holwerda zet hun kennis en kunde in om in Albanië onderwijsprojecten te ontwikkelen en ondersteunen.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Goede diensten met elkaar gewenst.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Ouderling C.S. Kamp ontving op huisbezoek 2x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

 

Benoemingen Kerkenraad – De kerkenraad heeft in haar vergadering van 23 oktober j.l. de volgende benoemingen gedaan in de openstaande en komende vacatures. Als pastoraal ouderling: J.P. (John) van Tilborgh (Beukenlaan 20, 5143 BB, Waalwijk). Als diaken: C.A.P. (Roy) Sleutjes (Tooropstraat 22, 5161 VP, Sprang-Capelle) en P.P. (Paul) van Vuuren (Bremstraat 15, 5143 AD, Waalwijk). Als ouderling kerkrentmeester: R. (Rik) Opendorp (Wendelnesseweg-Oost 18, 5161 ZA, Sprang-Capelle). Ze hebben tot en met 4 november de tijd om hun beslissing kenbaar te maken. We zijn dankbaar dat we als kerkenraad deze benoemingen konden doen. Veel zegen en wijsheid gewenst nu deze roeping tot u komt. Geroepen om mee te bouwen aan de gemeente van Christus. Laten we als gemeente ook biddend meeleven met deze benoemde broeders!

– Zangdienst 29 oktober – Komende zondagmiddag 29 oktober om 17:00 uur is er een bijzondere kerkdienst met medewerking van het projectkoor. De afgelopen weken is er veel geoefend onder leiding van Joop de Zwart. Dank daarvoor! Tijdens de dienst zal het koor ons kennis laten maken met enkele liederen van Taizé en Sela. We hopen een mooie dienst met elkaar te hebben, waarin we de Heere God mogen aanbidden en stil worden voor Hem en te luisteren naar Zijn Woord. Na afloop van de dienst willen we met elkaar een eenvoudige broodmaaltijd gebruiken. Een mooie gelegenheid tot ontmoeting. Van harte welkom!

– GZB dagboek – Binnenkort is het GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2018’ weer te verkrijgen. Hieronder volgen 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 te kopen:

  1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek (of op de tafel in De Rank)
  2. Dit dagboek is geschreven door (buitenlandse) predikanten en zendingswerkers van de GZB
  3. Het dagboek biedt extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
  4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
  5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Wacht niet te lang. Voor u het weet is het dagboek uitverkocht. Dus bestel hem nu! Dat kan via de zendings- en evangelisatiecommissie (intekenlijst in De Rank). Naam contactpersoon: Rijk-Jan Pleijter, emailadres: rjpleijter@me.com

Voedselpakketten Dorcas – Ook dit jaar kunt u producten inleveren voor de voedselactie van Dorcas. Voorafgaand aan de dankdagdienst op 1 november kunt u de producten afgeven in de jeugdruimte van de kerk. We voeren deze inzameling uit in samenwerking met Hervormd Sprang en de scholen in Sprang-Capelle. De volgende producten zijn welkom: suiker (kiloverpakking), theebiscuit, Liga (geen Milkbreak), limonadesiroop (geen plastic fles), tandenborstel, tandpasta, zonnebloemolie (literfles), groenten in blik (800 gram, geen glas), fruit in blik (800 gram, geen glas), doosje (vruchten)thee, witte of bruine bonen in blik (800 gram, geen glas), jam, pasta (500-gramsverpakking), rijst (kiloverpakking).

U kunt ook op vrijdag 3 november en zaterdag 4 november boodschappen doen bij de Emté en Plus in Sprang-Capelle. Bij de ingang van de winkel krijgt u een speciaal boodschappenlijstje. De producten op dit lijstje staan op een centrale plaats in de winkel, zodat makkelijk producten gepakt kunnen worden. Bij de kassa worden de producten afgerekend en daarna ingenomen en in dozen gedaan. Tevens kunnen hele dozen gekocht worden. Van harte aanbevolen!

– Aankondiging preekbespreking – Op zondagavond 19 november willen we net als vorig jaar een preekbespreking houden. Nadere informatie volgt.

– Aankondiging gemeenteavond – Op woensdagavond 22 november is er een gemeenteavond over het thema: Spreken over het levenseinde. We verwachten een spreker van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

VANUIT DE DIACONIE

– Interkerkelijke vakantieweek te Doorn – Vanuit de Interkerkelijke stichting “Vakantieweek lichamelijk gehandicapten” in het land van Heusden en Altena en de Langstraat wordt de mogelijkheid geboden u aan te melden voor de vakantieweek die zal worden gehouden in het Hydepark te Doorn. De week wordt komend voorjaar georganiseerd van 17 t/m 24 Maart 2018. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u zich aanmelden bij de secretaris van de Diaconie, Corné Mandemakers. Telefonisch via 06-14173560 of per e-mail: Corne.Mandemakers (at) home.nl.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Tienerclub TOV – Hé TOV-ers, In november staan er twee super toffe avonden op het programma. Vrijdag 10 november: PGML jeugdavond (12+) van 20:00 uur – 22:00 uur in De Crocus in Doeveren. Vrijdag 17 november: TOV avond van 19:30 uur – 21:30 uur in de Rank in Besoyen. Zet de datums vast in je agenda!

Voor de PGML jeugdavond graag van te voren opgeven bij de TOV leiding. Dit kan door te mailen naar: tovbesoyen@gmail.com Tot 10 en/of 17 november! Groetjes, de TOV leiding.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 26 oktober om 19:30 uur is er weer een oefenavond met de Musicalgroep Besoyen. We oefenen voor het optreden van 28 oktober in Eemnes.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 2e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 26 oktober om 20.00 uur in de pastorie.

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers begint de gesprekskring weer op vrijdag 27 oktober bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

– RainBowKids (plus) – Op zaterdag 28 oktober starten we weer met de Rainbowkids(plus). Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom. We gaan op reis met Paulus, brieven posten in Rome. We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald. We hopen jullie allemaal weer te zien!

groeten van Caroline, Gertine, Gini, Jojanneke en Marieke

Catechese – Dinsdagavond 31 oktober is er geen catechese i.v.m. dankdag.

Dankdagdiensten – Woensdagmiddag 1 november om 14:00 uur in Sprang en ’s avonds om 19:30 uur in de kerk.

Gebedstijd – In verband met dankdag is er geen gebedstijd.

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 6 november om 19:00 uur in De Rank.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 6 november komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Op dinsdagavond 7 november om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

Contactmiddag – Woensdagmiddag 8 november is er weer een contactmiddag. We verwachten Ds. B. de Graaf uit Waalwijk die deze keer ook de meditatie zal verzorgen. De aanvang is om 14.00 uur en we sluiten af om 16.00 uur. Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Alie v.d. Hoven (tel: 0416-333681).

– MGB – Donderdagavond 9 november om 19:30 uur is er weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Tienerclub TOV – Vrijdag 10 november PGML jeugdavond (12+) van 20:00 uur – 22:00 uur in De Crocus in Doeveren.

Gesprekskring Stagelopers – Op 12 november om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1