Kerkblad ‘Voetius’ 27 September 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 30 september

10.00 uur ds. A. de Wit, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. H.E. Veldhuijzen uit Schelluinen

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, tel. Nr. 339439

Oppasdienst: Anja Mijdam, Amy de Rooij, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het verhaal over Daniël gaat verder. Daniël droomt een wonderlijke droom over vier verschillende dieren. De droom gaat over koningen en keizers die hebben geregeerd in allerlei verschillende landen. Het waren sterke en machtige leiders. Maar uiteindelijk zijn de Heere God en de Heere Jezus sterker. De Heere Jezus is de grootste koning van de hele wereld. Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte van de diaconie is bestemd voor project 1027, het diaconale programma van de GZB. Ditmaal collecteren we voor hulp aan ex-gevangen in Albanië. Na een verblijf in de gevangenis valt het niet mee om je leven weer op te pakken. De organisatie Prison Fellowship Albania helpt ex-gevangen bij het vinden van een baan en brengt hen in contact met een plaatselijke gemeente. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst lezen we verder in het Bijbelboek Genesis. Ditmaal uit hoofdstuk 43. ’s Avonds heb ik geruild met collega Veldhuijzen. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeester: Wijkcontactpersoon mevr. J.G.J. Nasarany-van der Schans ontving 1x € 20 voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift!

 VANUIT DE KERKENRAAD

– NPV avond Sprang – De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) houdt haar jaarlijkse thema-avond op donderdag 4 oktober in de Wijngaard (De Fazant 6, Sprang-Capelle). Mevr. E(line) van Zelst (maatschappelijk werker bij stichting Schuilplaats) zal spreken over het thema: ‘Rouw- en verliesverwerking’. We kunnen in ons leven veel verliezen. Verlies van een partner, kind, gezondheid, baan of de hoop op een kind. Verlies is iets ingrijpends waar tijd voor nodig is om het te verwerken. Ieder mens doet dat op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Van harte welkom om deze lezing bij te wonen! Namens de NPV-afdeling Sprang-Capelle.

Kampvuuravond – Mannen opgelet: kampvuuravond. “Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is” Dit is het motto van een kampvuuravond (KVA), een avond waar mannen elkaar ontmoeten en samen iets drinken onder het genot van een kampvuur. In onze regio wordt de tweede KVA georganiseerd op vrijdag 5 oktober. Alle mannen van 16 tot 99 jaar zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom aan de Winterdijk 11 te Sprang-Capelle. Ds. Van Wijk zal kort spreken over het thema: “Niet dromen maar doen!” Als je andere mannen in je omgeving kent die het ook leuk zouden vinden, kun je die gerust uitnodigen.

De avond is gratis, maar er is een vrije-gift pot om de kosten te dekken.

Laat even weten of je ook komt. Je kunt je opgeven via KVASPRANG@gmail.com of via John de Gardeijn (06-33093279). Voor verdere informatie: www.kampvuur-avonden.nl

– Vrouwenvereniging – Regioavond over Dementie in De Langstraat. Hartelijk welkom op D.V. 8 oktober 2018 bij de vrouwenvereniging Lydia in Besoyen (Waalwijk). Op deze avond organiseren wij de regioavond van de verenigingen in de Langstraat. Ons gemeentelid Ruth Mark zal tijdens deze avond het onderwerp ‘Dementie’ bespreken. Ruth Mark is Universitair docent bij Tilburg University. Ruth is zich zeer bewust welke vragen er leven over dementie. Ze spreekt hier op een laagdrempelige, maar leerzame manier over. Veel van de vragen die bij ons allen leven over het onderwerp dementie komen aan de orde en er is ook ruimte om vragen te stellen. Het belooft een interactieve avond te worden. Ieder die geïnteresseerd is, is van harte welkom!

Het adres is Hollandsestraat 5 te Waalwijk. Datum: 8 oktober 2018. Vanaf 19.00 uur ontvangen wij u graag met een kopje koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen. Namens het bestuur vrouwenvereniging Lydia

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Aankondiging collecte – U heeft het ongetwijfeld gehoord afgelopen zondag: de geluidsinstallatie in de kerk is vernieuwd. We hopen naar ieders tevredenheid. Op de preekstoel is het in ieder geval een hele verbetering! Mocht u nog opmerkingen hebben, dan hoort het college van kerkrentmeesters dit graag. Deze vernieuwing van de geluidsinstallatie kost veel geld. Daarvoor doen we en beroep op u! We maken van de extra collecte bij de uitgang op 7 oktober een zogenaamde ‘tientjescollecte’. Uiteraard bevelen we deze collecte van harte bij u aan! U kunt natuurlijk ook een extra – fiscaal aftrekbare – bijdrage (o.v.v. geluidsinstallatie kerk) overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 ten name CvK Hervormde gemeente Besoyen te Sprang-Capelle. Doet u/jij ook mee met de tientjesslag?

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Wijziging zondagsschool – Vanuit de zondagsschool is er de behoefte om meer tijd te hebben voor het verhaal en de verwerking daarvan. Tot nu toe bleven de kinderen in de kerk tot en met de Schriftlezing en gingen ze daarna naar de zondagsschool. Op de zondagsschool hoorden ze het verhaal van de zondagsschool methode.

Vanaf volgende week verandert dat. Na het gebed om de opening van het Woord gaan de kinderen naar de zondagsschool om het verhaal van de zondagsschool methode te horen. De Schriftlezing in de kerk vindt plaats als de kinderen naar de zondagsschool gegaan zijn.

Voordat de kinderen naar de zondagsschool gaan, zingen we een kinderlied wat past het thema van de zondagschool van die dag. Dit lied wordt door de zondagsschool uitgekozen.

Op deze manier is er op de zondagsschool meer tijd beschikbaar en wordt er door de kinderen en de gemeente een lied gezongen wat past bij het thema van de zondagsschool.

Startevent 12+ jeugd – Het startevent van de PGML voor de 12+ jeugd wordt gehouden op zaterdag 6 oktober a.s. van 15.00 uur tot ca. 21.00 uur. Flyers zijn aan jullie uitgedeeld. Op de tafel in de hal van De Rank zijn nog flyers beschikbaar. Opgeven kan nog tot maandag 1 oktober via de jeugdleiding van de kerk of een mailtje naar: aanmeldenpgml@gmail.com.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 27 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 27 september om 20.00 uur in De Rank. Dit seizoen lezen we een aantal gelijkenissen. Deze avond lezen we een gelijkenis uit Mattheüs 13:1-23. Welkom!

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er op 28 september de maandelijkse kring bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

Gesprekskring Stagelopers – Op 30 september om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

– Catechese – Op dinsdagavond 2 oktober begint de catechese. Jullie hebben inmiddels de uitnodiging daarvoor ontvangen. We beginnen om 19.00 uur. Kindercatechese in de pastorie. Follow Me in De Rank. Welkom!

– Contactmiddag – woensdagmiddag 3 oktober is er de maandelijkse contactmiddag. Voor de pauze verzorgt broeder C.S. Kamp een meditatie en zingen we met elkaar enkele liederen. Na de pauze is er een vervolgprogramma. Van harte welkom in De Rank om 14:00 uur.

– Gebedstijd – Woensdagavond 3 oktober om 19.00 uur is er de maandelijkse gebedskring. Bidt u mee?

– Bezinningsuur – Aansluitend aan de gebedstijd start om 20:00 uur het bezinningsuur (gesprekskring) voor de viering van het Heilig Avondmaal. Het is goed om met elkaar in gesprek te zijn om een diepere beleving van het Avondmaal. Bij de bezinning gebruiken we het boek ‘Van kracht tot kracht’ van Ds. L.W. Smelt. Deze keer staan we stil bij ‘Ik wankel niet, want Hij staat vast’. Welkom!

– MGB – Donderdagavond 4 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bezinningsdag PGML – Zaterdag 6 oktober is de jaarlijkse bezinningsdag van de PGML. Zie boven voor meer informatie.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1