Kerkblad ‘Voetius’ 28 februari 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 3 maart

10.00 uur ds. C. van Andel uit Amsterdam

18.30 uur ds. T. Wegman uit Zeist

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, tel.nr. 339439

Oppasdienst: Amy de Rooij, Carin van der Bijl, Jelte Opendorp, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied voor deze zondag is: Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft (OTH2015 492). Het verhaal gaat over twee zonen. De jongste zoon wil een deel van het geld van zijn vader. Hij gaat op reis, maakt veel plezier, maar zijn geld raakt ook op. Hij heeft zelfs geen geld meer om eten te kopen. Hij besluit om terug te gaan naar zijn vader en te vragen of hij als knecht mag werken bij zijn vader. Zijn vader zal wel erg boos zijn dat zijn zoon al zijn geld heeft opgemaakt. Of toch niet? Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Dorcas. De hulp van Dorcas is gericht op blijvende verandering. Dit doen zij door het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dorcas steunt mensen in ondernemerschap of door onderwijs zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te komen.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In verband met de voorjaarsvakantie ontvangen we deze zondag twee gastvoorgangers. Goede diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand januari bedroeg: € 877,09 voor de gewone collecte en € 205,60 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. De opbrengst van de collecten in de maand februari bedroeg: € 851,35 voor de gewone collecte en € 256,90 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. De zogenaamde tientjes collecte voor de vernieuwde geluidsinstallatie op 24 februari heeft het mooie bedrag van € 928 opgebracht (incl. bankoverschrijvingen)! Verder ontving wijkcontactpersoon mevr. H. Schouten-van Boksel 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Wijkcontactpersoon mevr. A.M. Vroegrijk-Hoefnagel ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 30 voor de kerk; 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 10 voor de tientjescollecte van 24 februari. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Voorjaarsvakantie – Komende week is het voorjaarsvakantie is Ds. De Wit afwezig. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met ouderling J.H. van den Broek (06-20557428 / jh.vandebroek @ hetnet.nl). Voor overige, niet dringende zaken met scriba C.J. Mandemakers (scriba @ kerkinbesoyen.nl).

– Gelegenheidskoor – De hervormde gemeenten van Sprang en Besoyen houden gezamenlijke diensten op 2e paasdag en 2e pinksterdag. De dienst op 2e paasdag wordt door Sprang georganiseerd. De voorbereidingscommissie is op zoek naar mensen die het leuk vinden om te zingen in een gelegenheidskoor in de samenkomst op 2e Paasdag. Iedereen jong en oud kan zich hier voor opgeven. Vind u/jij het leuk om mee te doen geef dan op via het emailadres ikwilbijhetkoor@outlook.com of bel 280649. Er zal een paar keer geoefend gaan worden o.l.v. Joop de Zwart.

– Aankondiging gemeenteavond – Op woensdag 27 maart willen een gemeenteavond houden. Op deze avond willen we u informeren over de voortgang van verschillende onderwerpen uit het beleidsplan. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda?

VANUIT DE JEUGDRAAD

EO-jongerendag – Hé TOV-ers (12+), Zin in een leuke dag en een groot feest? Ga dan met ons mee naar de EO-Jongerendag! Zaterdag 25 mei is de EO-Jongerendag in Ahoy Rotterdam. Als je meewilt, geef je dan snel op, zodat we op tijd kaartjes kunnen bestellen. Opgeven kan door te mailen naar: tovbesoyen@gmail.com of iemand van de leiding aan te spreken. Wij hebben er al zin in! Ook ouders die willen rijden mogen zich opgeven 🙂 Let op: deze dag is voor tieners vanaf 12 jaar. Groetjes de TOV leiding

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 28 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 28 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

Bijbelkring – Donderdag 28 februari om 20:00 uur komt de Bijbelkring weer bij elkaar in de pastorie. We lezen dit keer een gelijkenis uit Lukas 18:1-8. Welkom!

– Vrouwenvereniging – Op maandag 4 maart komt de vrouwenvereniging “Lydia” weer bij elkaar om 19.30 uur in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 5 maart is er geen catechese i.v.m. de voorjaarsvakantie.

Contactmiddag – U bent allen weer van harte welkom op onze volgende contactmiddag D.V. op woensdag 6 maart 2019. Aanvang 14:00 uur. in De Rank. In tegenstelling tot eerdere berichten zal de presentatie deze middag verzorgd worden door dhr. Teun Vos uit Sprang-Capelle. We zien unieke beelden van de drie generaties vorstinnen van Oranje Nassau en de latere koning Willem Alexander. De film die Teun Vos gaat vertonen gaat over 125 jaar Koninginnedag vanaf 1885. Bijzonder is wel te noemen de schitterende beelden aan het begin van de film, met de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 , en waar ook Prinses Emma nog bij aanwezig is en te zien. Eén van de oudste opnames uit onze geschiedenis. Alle hoogte- en dieptepunten van de Oranjes komen aan bod. Deze film mag zeker door de Oranje liefhebbers niet gemist worden.

– Gebedstijd – Woensdagavond 6 maart om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 7 maart om 19:30 uur is er geen MusicalKids, maar wel Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdagavond 7 maart is er geen Alpha cursus i.v.m. de voorjaarsvakantie.

Tenslotte

Begraaf je talent niet, maar ga er mee aan de slag. Een opdracht voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor hen die een enveloppe met inhoud meegenomen hebben. Ik ben benieuwd wat het oplevert. Letterlijk: wat de inhoud van het envelopje is over 4 weken, maar vooral wat we doen met de boodschap van het evangelie die aan ons toevertrouwd is. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1