Kerkblad ‘Voetius’ 28 juni 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 1 juli

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. J.C. van Trigt uit Ameide

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Verheuvel, tel. Nr. 652128

Oppasdienst: Caroline Phiri, Amy de Rooij, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m5. Jezus vraagt aan Petrus of hij van Hem houdt. Hij vraagt het niet 1 keer maar wel 3 keer. Dan geeft Jezus Petrus een opdracht om goed voor de mensen te zorgen en de mensen te vertellen over God en de Heere Jezus. Kom je luisteren naar het verhaal en een mooi werkje maken?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor project 1027, het diaconale programma van de GZB. Misolo is een klein, maar groeiend dorp aan de oostkant van Malawi, een regio waar 95% van de bevolking moslim is. Omdat er geen basisschool in het dorp is, gaan veel kinderen niet naar school. Met hulp van verschillende gemeenten wil men in 2018 een school gaan bouwen waar christelijk onderwijs wordt geboden. Het bijzondere is dat een aantal moslims in het dorp de benodigde grond aan de kerk heeft gegeven. Met uw bijdrage kan dit project gerealiseerd worden. Beide collecten van harte aanbevolen!

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Zondagmorgen staan we voor de laatste keer stil bij de Kolossenzenbrief. We lezen hoofdstuk 4: 2-18. Aan het einde van de dienst staan we stil bij de kinderen die de overstap maken van de zondagsschool naar de kindercatechese en de kinderen die van de kindercatechese overgaan naar de Follow Me. ’s Avonds ontvangen we een gastpredikant. Hartelijke welkom in beide erediensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand mei bedroeg: € 813,42 voor de gewone collecte en € 286,20 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). Wijkcontactpersoon mevr. J.G.J. Nasarany-van der Schans ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijke dank voor uw gift!

VANUIT DE JEUGDRAAD

 

– Sprang bouwt aan verandering – Aanstaande zaterdag hopen we onze eerste actiedag te houden. We willen deze dag auto’s gaan wassen op het kerkplein, van 10:00 uur tot 16:00 uur. Ook zal er catering aanwezig zijn zodat u, als uw auto gewassen wordt, ondertussen kunt genieten van een kop koffie/thee/fris met wat lekkers. Verder zijn er broodjes hamburger en zal er een verkooptafel zijn met diverse producten. De kosten voor het wassen van een auto zijn 7 euro, een bus 10 euro en eventueel stofzuigen 5 euro. De opbrengst van deze actie gaat naar ons bouwproject in Zambia. Wilt u meer informatie hierover kijk dan eens op onze website: geef.ws/sprang. We zien u graag zaterdag!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 28 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Gebedstijd – Woensdagavond 4 juli om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 5 juli om 19:00-21:00 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+. Dit is de laatste oefenavond voordat de zomervakantie begint.

Tenslotte

Dankbaar kijk ik terug op de doopdienst van afgelopen zondag. Het was een prachtig gezicht toen Maudy, Raf en Yfke de kerk inkwamen om het teken van de Doop te ontvangen. De belofte van God zichtbaar geworden in hun leven! Zo mogen zij op weg gaan en de Goede Herder steeds meer te leren kennen, Zijn stem te horen en Hem te volgen. Ontvang een hartelijke groet van ons allen!                                                                                  ds. A. de Wit

UA-61862711-1