Kerkblad ‘Voetius’ 28 maart 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 31 maart

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, tel.nr. 06-29067029

Oppasdienst: Miyuki Pleijter, Jessie Nasarany, Finette Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. We zingen het kinderlied van het paasproject als de kinderen terugkomen van de zondagsschool. In de gevangenis zit een man, Barabbas heet hij. Hij is een echte misdadiger, hij heeft iemand vermoord. Buiten de gevangenis, op het plein bij het huis van Pilatus zijn heel veel mensen. Ze zijn boos. Heel erg boos op… Jezus. De mensen zeggen tegen Pilatus dat Jezus veel verkeerde dingen heeft gedaan en dat hij gestraft moet worden. Wil je weten hoe het verhaal verder gaat? Kom dan luisteren op de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Woord en Daad. In Jemen is er een voedselcrisis van grote omvang. Deze voedselcrisis is een gevolg van oorlog. Door deze voedselcrisis zijn 8,5 miljoen mensen in nood. Het gaat om de ergste voedselcrisis in Jemen ooit. De betreffende gebieden zijn zeer lastig bereikbaar en de politieke situatie is zorgelijk. Desondanks is hulp geboden. Woord en Daad zet de giften uit via de partners van het Christelijk Noodhulpcluster. Uw steun in gebed en gift zijn nodig! Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst lezen we verder uit het Lukasevangelie. We lezen over het proces van Jezus voor Pilatus (Lukas 23: 1-25). ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Van harte welkom in de erediensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de geluidsinstallatie. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Gelegenheidskoor – De eerste oefenavond is geweest! Wil je ook mee zingen? Kom dan op woensdag 3 april, donderdag 11 april en dinsdag 16 april naar het gelegenheidskoor. De oefenavonden beginnen om 20:00 uur in de kerk (Sprang). Ben je op een van deze oefenmomenten verhinderd en wil je toch graag mee zingen is dat geen probleem. Geef je op door een mail te sturen naar ikwilbijhetkoor@outlook.com of bel naar familie Spuijbroek tel. 280649.

Kledingactie Dorcas – Ook dit jaar doen wij, samen met de hervormde gemeente Sprang, mee met de kledingactie van Dorcas. Goede en schone kleding die u niet meer gebruikt kunt u inleveren waardoor u bijdraagt aan de allerarmsten! De Dorcas kledingactie wordt gehouden op zaterdag 6 april. Op Kerkstraat 34, Sprang-Capelle (onder de toren van de hervormde kerk) kunt u tussen 10.00 – 14.00 uur uw kleding in gesloten zak aanleveren. Van harte aanbevolen!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 28 maart om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 28 maart om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 28 maart om 20:00 uur bij Jan en Rita Drop (Van Ruijsdaelstraat 19 Sprang-Capelle)! Welkom!

Gesprekskring Stagelopers – Op 31 maart om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 1 april om 19:00 uur in De Rank.

Vrouwenvereniging – Op maandag 1 april komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

Contactmiddag – U bent allen weer van harte welkom op onze volgende contactmiddag D.v. op woensdag 3 april 2019. Aanvang 14:00 uur. in De Rank.

– Gebedstijd – Woensdagavond 3 april om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 4 april om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 4 april om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– Centraal Jeugdkamp 2019 – Vrijdagavond 5 april verwachten we de kinderen van de RBK+/TOV op de kampeerlocatie in Heukelom. Zaterdagmorgen de overige kinderen. We hopen een mooi jeugdkamp te hebben met elkaar!

Tenslotte

Het evangelie in één blik gevangen: Jezus kijkt niet weg, maar zoekt je op als je gestruikeld bent. Je hoeft niet te blijven liggen, maar door Zijn genade mag je opstaan en verder gaan! Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1