Kerkblad ‘Voetius’ 28 mei 2015

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 31 mei (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. G.J. van Steeg uit Veenendaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Honcoop. Tel. Nr. 332480

Oppasdienst: Natasja van der Galiën en Hanneke Muijen

Zondagsschool: Hoi allemaal! Vandaag is er weer zondagsschool. Zien we jullie weer allemaal? Tot dan!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De tweede collecte, voor de diaconie heeft als bestemming Trans World Radio. Deze stichting wil de wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media. Van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Tegelijk is het de laatste dienst in de serie over ziekenzalving/zegening. Opvallend misschien? In eerste instantie wel. Tot ik ergens las dat de vroegchristelijke kerk het Heilig Avondmaal zag als een maaltijd ter genezing. Bovendien lezen we in de dienst Jakobus 5 vers 13 t/m 20. Het gaat daar over bidden, lofzingen, zalven en het belijden van de overtredingen. Zelfonderzoek om ons erop te wijzen hoe hard we vergeving nodig hebben. Daar doorheen mogen we verlangen om de tekenen van vergeving en verzoening te ontvangen.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Ouderling C.S. Kamp ontving tijdens huisbezoek € 10 voor instandhouding predikantsplaats. Alle leden van vrouwenvereniging Lydia zeggen we (nogmaals) hartelijk dank. In de afgelopen week mochten we als College van Kerkrentmeesters van hen € 1.000 ontvangen. Dit was het geld van de gehouden kerstmarkt 2014. We gaan in overleg met hen zoeken naar een passende bestemming in of rond onze kerk.

KERKENRAAD

Aankondiging gemeenteavond. Op D.v. 9 juni hopen we een gemeenteavond te houden over ziekenzalving en zegening. De afgelopen weken hebben we verschillende preken over dit thema gehoord. Op de gemeenteavond zal er een korte inleiding over dit onderwerp zijn. Daarna volgt een verslag van de kring die over dit onderwerp heeft nagedacht en willen we met elkaar in gesprek. A.s. zondag ontvangt u de uitnodiging voor de gemeenteavond.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Gebedstijd – Woensdag 3 juni om 19:00 uur is het weer zover: gebedstijd. We lezen dat de discipelen eensgezind bijeenwaren en baden (Handelingen 1: 14). Wat is één van de kenmerken van de eerste gemeente nadat de Heilige Geest uitgestort is? ‘Ze volhardden (…) in de gebeden’ (Handelingen 1: 42). Welkom!

Bezinningsuur – Ook op 3 juni, om 20:00 is er bezinningsuur als voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Aangezien we niet meer in Samarja terecht kunnen (i.v.m. verhuizing), komen we samen in de Rank.

– MGB – Donderdagavond 4 juni is er weer een oefenavond voor de Musicalgroep.

Tenslotte

We mogen terugkijken op een ‘vol’ Pinksterfeest. Verschillende momenten waarop we als gemeente bij elkaar waren en mochten luisteren naar en spreken over de grote werken van God. Ik hoop en bid dat we persoonlijk en als gemeente daar telkens weer vol van zijn.

In Christus verbonden. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1