Kerkblad ‘Voetius’ 28 september 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 1 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit, Voorbereiding Heilig Avondmaal, koffiedrinken na de dienst

18.30 uur ds. S.A. Doolaard uit Krabbendijke

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, tel. Nr. 277385

Oppasdienst: Caroline Phiri, Mariska Spierings, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. In het verhaal van vandaag gaat het over Jezus die een dode jongen weer levend maakt. Wil je dit bijzondere verhaal horen? Kom dan naar de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (diaconie) is bestemd voor een project van Kerk in Actie. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden.

Extra deurcollecte: a.s. Zondag is het de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Komende zondag is de zogenaamde Israëlzondag. Op deze zondag besteden we aandacht aan de verbondenheid van de kerk met Israël. Op de tafel in de hal van De Rank vindt u verschillende materialen hierover. Neem gerust iets mee! Tevens bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. ’s Avonds hoopt een oud-predikant van Besoyen voor te gaan. Van harte welkom in de diensten!

 

VERANTWOORDING

 

College van kerkrentmeesters: Ouderling C.S. Kamp ontving op huisbezoek € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats en € 15 voor de noodhulp en wederopbouw St. Maarten. Ds. A. de Wit ontving op bezoek 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

 

– Lezing (1) – Volgende week zijn er twee lezingen in onze omgeving waar we de aandacht op willen vestigen. De eerste is een lezing van Stefan Paas: ‘Christelijke missie in een postchristelijke omgeving’. Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken? Is het mogelijk vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden? De protestantse gemeente Waalwijk heeft Stefan Paas uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen over de kansen en de toekomst van de kerk. Hij heeft veel missionaire ervaring in een postchristelijke omgeving als Amsterdam, waar hij ouderling is in de christelijke gemeente Via Nova. Hij is werkzaam als hoogleraar in Kampen en Amsterdam. Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk. Wanneer: woensdag 4 oktober, 20.00 uur.

Lezing (2) – Op donderdag 5 oktober is er een lezing over Israël (met mogelijkheid tot discussie) in Drunen, door Dr. P. van Midden (hoogleraar Hebreeuws). Locatie: de open hof (vennestraat 57, Drunen. Aanvang 19:30 uur.

Synode – Afgelopen vrijdag 22 september vergaderde de generale synode naar aanleiding van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’. Tijdens deze vergadering is een historisch besluit genomen over de organisatie van de Protestantse Kerk. Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. Iedere classis krijgt een classis-predikant.

VANUIT DE JEUGDRAAD

Startevent PGML – Zaterdag 30 september ben je welkom op het startevent van de PGML. Let op: deze activiteit is voor tieners vanaf 12 jaar. De PGML is de Protestante Gemeente van de Midden Langstraat. Komend seizoen wil de jeugdwerker van de PGML een aantal evenementen organiseren voor de tieners (12+) uit de verschillende gemeenten. Startevent op 30 september 2017, Tijd: 14:00 uur – ongeveer 21:00 uur, Programma: Sportief en creatief. Opgeven: Bij de TOV leiding of Carlo Klaasse. We zouden het leuk vinden als je komt!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 28 september om 19:30 uur is er weer een oefenavond met de Musicalgroep Besoyen.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 28 september om 20.00 uur in De Rank.

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers begint de gesprekskring weer op vrijdag 29 september bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

Gesprekskring Stagelopers – Op 1 oktober om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

– Catechese – Op dinsdagavond 3 oktober om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank). Welkom!

– Contactmiddag – woensdagmiddag 4 oktober is er de maandelijkse contactmiddag. Voor de pauze verzorgt Ds. De Wit een meditatie en zingen we met elkaar enkele liederen. Na de pauze is er een vervolgprogramma. Van harte welkom in De Rank om 14:00 uur.

– Gebedstijd – Woensdagavond 4 oktober om 19.00 uur is er de maandelijkse gebedskring. Bidt u mee?

– Bezinningsuur – Aansluitend aan de gebedstijd start om 20:00 uur het bezinningsuur (gesprekskring) voor de viering van het Heilig Avondmaal. Het is goed om met elkaar in gesprek te zijn om een diepere beleving van het Avondmaal. Bij de bezinning gebruiken we het boek ‘Van kracht tot kracht’ van Ds. L.W. Smelt. Deze keer staan we stil bij ‘Oprecht dankbaar en dienstbaar’. Welkom!

– MGB – Donderdagavond 5 oktober om 19.30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen.

– Bezinningsdag PGML – Zaterdag 7 oktober is de jaarlijkse bezinningsdag van de PGML. Voor meer informatie verwijzen we naar eerder berichten in de maandbrief/kerkblad.

Tenslotte

Afgelopen zondagmorgen kregen we de opdracht mee op te groeien in genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Een opdracht voor ons allemaal om te groeien. Dat begint met wortelen in het fundament: het volbrachte werk van Jezus Christus. Vervolgens is het ook groeien in relatie met Jezus Christus, zodat je het volhoudt als het moeilijk is. Met als doel: ingaan in Zijn koninkrijk! Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1