Kerkblad ‘Voetius’ 29 maart 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Goede Vrijdag 30 maart (Viering Heilig Avondmaal)

15.00 uur ds. P.L. Tolhoek uit Heusden in Spoorwiel

19.30 uur ds. P.J. Droogers uit Werkendam

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. nr. 06-14173560

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (College van Kerkrentmeesters). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming TEAR (TEgen ARmoede). Tear is een organisatie van christenen met een passie voor God en voor mensen. Ze geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Met uw steun kan TEAR meer kerken trainen en toerusten in hun strijd tegen armoede. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Op Goede Vrijdag vieren we als Christelijke gemeente het Heilig Avondmaal. ’s Middags in Spoorwiel en ’s avonds in de kerk. Gezegende diensten gewenst!

Zondag 1 april (1e Paasdag)

10.00 uur ds. A. de Wit, m.m.v. koperensemble

18.30 uur dr. M. Visser uit Wezep

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, Tel. 339439

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Gini Heijkoop, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Vandaag vieren we het Paasfeest! We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Wat een wonder! Kom je luisteren naar het Paasverhaal en een mooi werkje maken?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor de HGJB. De HGJB wil samen met de plaatselijke gemeenten jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu. In Besoyen gebruiken wij o.a. de catechese methodes van de HGJB binnen het jeugdwerk.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: ‘De Heere is waarlijk opgestaan!’ Met deze woorden mogen we elkaar begroeten op 1e paasdag. In de dienst lezen we uit het Johannesevangelie. Ditmaal uit Johannes 20: 1-18. Het thema is: ‘De nieuwe morgen.’

Maandag 2 april (2e paasdag)

9.30 uur Zangdienst in samenwerking met de hervormde gemeente Sprang. Locatie: kerk van Sprang.

Zondag 8 april

10.00 uur ds. M.H. Vastenhout uit Eethen

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, Tel. 277189

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Mariska Spierings, Timo Klaasse, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. We horen het verhaal van de schepping. Hoe God alles gemaakt heeft, de planten, de dieren en ook de mens. Hoe wonderlijk is dat! Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van Open Doors in Ethiopië. Christenen in Ethiopië hebben van verschillende kanten te maken met vervolgingen. Met uw steun kan Open Doors hen bemoedigen en ondersteunen! Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst heb ik geruild met Ds. Vastenhout uit Eethen. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. Van harte welkom in de diensten.

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: de biddagcollecte op 14 maart voor de voedselbank Rijglaars: € 83,00; 18 maart voor Kerk in Actie voor Syrische Kerken: € 152,95; de deurcollecte op 18 maart voor Woord en Daad werkt: € 204,80; 25 maart voor Kerk in Actie Noord Oeganda: € 168,85. Hartelijk dank voor uw giften en de diverse bijdragen die we per bank ontvangen voor de collecten.

College van kerkrentmeesters: De volgende wijkcontactpersonen ontvingen een gift bij het rondbrengen van de paasattenties: Mevr. P.M. van Baardwijk-van Beek 1x € 5 voor de kerk; Mevr. H.A. Mandemakers-van Heijst 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats; Mevr. M. Mesch–Kas 1x €15 voor de kerk; Mevr. J.G. Verhoofstad–de Bruin 3x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ouderling C.S. Vroegrijk ontving op bezoek 1x € 5 en broeder C.S. Kamp ontving op bezoek 1x € 5 en 1x € 10 allen bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

Kledingactie Dorcas – Bij de paasecho is ook een flyer toegevoegd voor de kledingactie van Dorcas. Goede en schone kleding die u niet meer gebruikt kunt u inleveren waardoor u bijdraagt aan de allerarmsten! De Dorcas kledingactie wordt gehouden op zaterdag 14 april. Op Kerkstraat 34, Sprang-Capelle (onder de toren van de hervormde kerk) kunt u tussen 10.00 – 14.30 uur uw kleding in gesloten zak aanleveren. Van harte aanbevolen!

VANUIT DE MUSICALGROEP

Open avond Musicalgroep – Op 11 april heeft de Musicalgroep een open avond. Maak (opnieuw) kennis met deze leuke groep. Want ze zijn op zoek naar zangers en zangeressen, acteurs en actrices. Vanaf februari 2018 hebben zij een nieuwe regisseur, Hilde van Uden en een muzikale coach, Esther Brouwer-de Koning. Zij zullen samen wekelijks zowel de MusicalKids (6-13) als de Musicalgroep (13-80+) begeleiden op het gebied van theater en muziek. Dus noteer 11 april in je agenda en kom kijken, doe mee en speel mee! Gemeentecentrum De Rank | Hollandsestraat 5 in Waalwijk | 19:30 uur tot 21:30 uur

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Alpha Cursus – Donderdagavond 29 maart om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 29 maart om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagmiddag 30 maart vieren we om 15:00 uur het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. ’s Avonds om 19:30 in de kerk.

– Gesprekskring – De 20&30–ers zijn na de dienst op Goede Vrijdag 30 maart welkom bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

– Zangdienst in Sprang – Op Tweede Paasdag, maandag 2 april, komen de hervormde gemeenten van Sprang en Besoyen samen in de kerk van Sprang voor een zangdienst. Thema: ‘Eén voor allen…’. Muzikale medewerking wordt verleend door Bricks (band) en Peter Nieuwkoop (orgel). Welkom!

Consistorievergadering – Dinsdagavond 3 april om 19:30 uur vergadert het consistorie in De Rank.

Contactmiddag – Woensdagmiddag 4 april om 14:00 uur is er de maandelijkse contactmiddag. Voor de pauze is er een meditatie. Na de pauze zal Dhr. P. Pruijssers een presentatie geven over kamp Vught.

– Gebedstijd – Woensdagavond 4 april om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

PGML vergadering – Het samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeenten in de Midden-Langstraat (PGML) komt op woensdagavond 4 april bij elkaar in Waalwijk (De Haven).

Alpha Cursus – Donderdagavond 5 april om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 5 april om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 9 april om 19:00 uur in De Rank.

Vrouwenvereniging – Op maandag 9 april komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

Alpha Cursus – Donderdagavond 12 april om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 12 april om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Centraal Jeugdkamp 2018 – Vrijdagavond verwachten we de kinderen van de RBK+/TOV op de kampeerlocatie in Heukelom. Zaterdagmorgen de overige kinderen. We hopen een mooi jeugdkamp te hebben met elkaar rondom het thema: open je ogen!

Tenslotte

Is dít de koning? Dat is een indringende vraag als je erover nadenkt en een schijnbaar machteloze Jezus ziet staan tegenover Zijn aanklagers. Het is ook een vraag die zich aan je op kan dringen als er dingen in je leven gebeuren die je niet begrijpt. Toch is het de enige houvast die overblijft als je ziet (gelooft!) dat Jezus deze weg gaat om de macht van de zonde en de dood te overwinnen. Godzijdank is het Pasen geworden. Hij leeft! Daar mogen wij hoop en kracht uit ontvangen als de weg moeilijk is. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1