Kerkblad ‘Voetius’ 3 mei 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 6 mei

10.00 uur ds. A. de Wit, doopdienst, gezinsdienst

18.30 uur ds. S.A. Doolaard uit Krabbendijke

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel. 06-14173560

Oppasdienst: Carin van der Bijl, Gini Heijkoop, Jelte Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Vorige week mochten we luisteren naar het verhaal van Noach. Het verhaal gaat verder. God laat zien met een regenboog dat Hij de aarde nooit meer zo onder water laat staan. Zien we jullie weer?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van ZOA. Hulporganisatie ZOA is samen met andere hulporganisaties werkzaam in Jemen. Ze dringen aan op het volledig en onvoorwaardelijk openen van de haven van Al Hudaydah om voedsel en brandstof toe te laten in het land. Meer dan 8 miljoen mensen staan op de rand van de hongerdood, er moet iets gebeuren voor het te laat is. Samen roepen we de betrokken partijen bij dit conflict de impact op de burgers van Jemen te minimaliseren.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Vanmorgen is het een bijzondere dienst waarin Elin van Vuuren gedoopt hoopt te worden. Gods genade wordt zichtbaar in het teken van de doop. In de dienst lezen we verder in Kolossenzen 2: 4-15. ’s Avonds begroeten we een oud-predikant van Besoyen! Welkom in de beide erediensten!

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

9.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, tel. Nr. 06-29067029

Oppasdienst: Vandaag is er geen oppasdienst.

Zondagsschool: Op Hemelvaartsdag is er geen zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming het diaconale werk in eigen gemeente. Veel activiteiten in de gemeente worden door de diaconie gesteund. Daarom vragen wij op deze zondag uw aandacht en ondersteuning voor al dit werk. Beide collecten van harte aanbevolen.

Zondag 13 mei

10.00 uur ds. E. van Wijk uit Hei- en Boeicop

18.30 uur ds. I. Pauw uit Eindhoven

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Miyuki Pleijter, Mariska Spierings, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. In Nederland praten we Nederlands, in Duitsland spreekt men Duits en in een ander land weer een andere taal. In het begin spraken mensen allemaal dezelfde taal, totdat ze een toren wilden bouwen die tot in de hemel zou komen. Wil je weten hoe dit verhaal verder gaat? Kom dan luisteren op de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie in Indonesië. Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Beide collectes van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Goede diensten gewenst met elkaar! 

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. J.M. Moerman-Snijders ontving 1x € 20 voor de kerk. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Koninklijke onderscheiding – Afgelopen donderdag 26 april heeft onze voormalige scriba Henk Spuijbroek een koninklijke onderscheiding gekregen. Henk is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding mede door het vele werk wat hij jarenlang voor de Hervormde gemeente Besoyen heeft gedaan. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Examens – De jongeren die met examens gaan beginnen, wensen we heel veel succes! Een spannende periode. Veel kracht en wijsheid toegewenst bij het maken van de examens.

– Leiding gezocht! – Voor onze leuke club de RainBowKids zijn wij op zoek naar nieuwe leiding. Een keer in de maand vind de club plaats op zaterdagmiddag. Als leiding draai je ongeveer 5 zaterdagmiddagen per seizoen. Je bereidt een middag voor met leuke activiteiten en veel gezelligheid voor kinderen van 4-10 jaar. Wil je meer informatie of lijkt je het leuk om mee te draaien neem dan contact op met Gertine van Tilborgh email: gertine1984@outlook.com.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 3 mei is er geen Musicalgroep in verband met de meivakantie.

Gesprekskring Stagelopers – Op 6 mei om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Vrouwenvereniging – Maandag 7 mei is er de ontspannen afsluiting van het seizoen voor de vrouwenvereniging Lydia.

Afsluiting FM – Dinsdag 8 mei sluiten we de Follow Me catechese op een ontspannen manier met elkaar af!

– Contactmiddag – Op woensdag 9 mei is er de afsluitende contactmiddag van dit seizoen. We verzamelen om 13:45 uur bij de parkeerplaats ’t Moaske (Middelstraat 24, De Moer). Vervolgens maken we een toertocht door het natuurgebied Huis ter Heide en de Drunense duinen. Ter afsluiting is er een koffietafel.

– MGB – Donderdagavond 10 mei is er geen Musicalgroep in verband met Hemelvaartsdag.

Huwelijksdienst – Vrijdag 11 mei om 13:30 uur inzegening van het huwelijk van Michael Busink en Nelleke den Daggelder in de hervormde kerk te Aalst (Gld.).

– Oud-papier – Zaterdag 12 mei hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. André Boer & dhr. Niels Muijen en wagen 2: Dennis de Wijs & Ulemu Phiri. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 14 mei om 19:00 uur in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 17 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1